image Mielipiteistä strategiseen asiakasymmärrykseen image Etätoteutuksien luvattu maa

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Arvojohtamisen työkalupakki

  Jokaisen johtajan unelma: Organisaation arvot ovat henkilöstölle ja johdolle tutut. Kaikki allekirjoittavat ne ja haluavat toimia niiden mukaisesti. Jokainen tuntee paitsi arvot, myös niiden konkreettisen merkityksen. Arvojen merkitystä arjen toiminnassa arvioidaan säännöllisesti – näin ne myös säilyvät ajankohtaisina ja merkityksellisinä ympäristön muutoksissa. Arvot luovat organisaatioon yhteiset suuret linjat, jotka ohjaavat arjen toimintaa ja päätöksentekoa.

  Tilanne ei kuitenkaan valitettavan usein ole tämä. Arvot ovat jääneet strategian ja toimintasuunnitelman kirjauksiksi tai peräti korulauseiksi. Henkilöstö ei luultavasti osaa kysyttäessä edes kertoa, mitkä organisaation arvot ovat – saati kuvailla, mitä ne konkreettisesti tarkoittavat. Vaihtoehtoisesti arvot ovat niin yleisluontoiset ja tulkinnanvaraiset, etteivät ne herätä oikein mitään tunteita. Arvojen konkreettiselle merkitykselle arjen toiminnassa ei ole ehkä koskaan uhrattu ajatustakaan tai ainakaan se ajatus ei ole kirkas. Arvojen mukaista toimintaa ei seurata tai tueta, ja arjen toimintatavat ja pelisäännöt elävät aivan omaa elämäänsä erillään juhlapuheiden arvoista.

  Kuten yritysvalmentajamme Suvi Tuominiemi kirjoitti arvojohtamista käsittelevässä blogissaan:

  Arvojen kautta voidaan vaikuttaa paitsi tulokseen, myös asiakastyytyväisyyteen sekä haluttujen henkilöiden pysyvyyteen organisaatiossa, rekrytoinneista puhumattakaan.

  Kyse ei siis tosiaan ole mistään pikkujutusta, vaan jopa organisaation kohtalonkysymyksistä.

  Jos alun skenaarioista jälkimmäinen kuvaa organisaationne arvojen tilannetta, matkaa ensimmäisen skenaarion ihannetilanteeseen on vielä jonkin verran. Se matka on kuitenkin taitettavissa. Ensimmäisenä tarvitaan ajattelutapojen ja suhtautumisen muutosta. Suvin ja Jukan sanoin:

  Arvojen aito ottaminen osaksi arjen työskentelyä ja johtamista vaatii uudenlaista ajattelua. Arkipäiväistäminen, kielellistäminen ja havainnollistaminen ovat avainasioita; unohtamatta mittaamista ja analyysiä.

  Mittaamista ja analyysiä? Voiko arvoja mitata? Voipa hyvinkin, ja samalla saadaan osallistettua koko henkilöstö mukaan arvotyöskentelyyn. Sivutuotteena arvot tulevat tutuiksi ja merkityksellisiksi ja päivittyvät vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä.

  Arvojohtamisen työkalupakista löytyy eri tarpeisiin suunniteltuja tutkimustyökaluja, jotka antavat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kaipaavatko organisaation arvot päivittämistä ja uudistamista vai riittääkö toiminnan kehitys suhteessa nykyisiin arvoihin?
  2. Mitä organisaation arvot tarkoittavat johdolle, henkilöstölle ja asiakkaille? Millaisena toimintana arvojen pitäisi näkyä arjessa?
  3. Vastaako arjen toimintakulttuuri organisaation arvoja? Miten toimintaa pitäisi kehittää, jotta arvot olisivat vahvemmin läsnä arjessa?

  Arvoprosessin vaiheesta ja organisaationne tavoitteista riippuen pakista valitaan juuri teidän tarpeeseenne sopivat työkalut – joskus käytössä on koko pakin sisältö, joskus riittää pelkkä vasara tai jakoavain. Näin vaikutus saadaan kohdennettua juuri oikeaan paikkaan. Kun mittaamisen ja analyysin kautta luotuun strategiseen tilannekuvaan yhdistetään toiminnan kehittäminen arvojen toteutumisen kannalta kriittisimmillä alueilla ja kehitystoimien vaikuttavuuden mittarointi, saadaan arvot sidottua kiinteäksi osaksi organisaationne toimintaa, muutosta ja jokaisen arkipäiväisiä valintoja.

  Katsotaanko yhdessä, millaisia työkaluja teidän arvoremonttinne kaipaa?

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 441 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Whitepaper

  Johtamis- ja toimintakulttuurin muutoksen vauhdittaminen tutkimus- ja analytiikkaratkaisuilla

  Saat vinkkejä muun muassa seuraaviin teemoihin:

  • Muutostarpeen tunnistaminen ja luominen
  • Muutoksen vaatimien strategisten kyvykkyyksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Muutoksen toteutus arjessa
  • Muutoksen etenemisen seuranta ja ohjaus

  Kun kyse on organisaation strategisesta uudistumisesta, tietyt muutoksen lainalaisuudet ovat voimassa, olipa kyse siirtymisestä tuotantokeskeisestä organisaatiosta asiakaskeskeiseen, itseohjautuvan organisaation rakentamisesta tai ketterien toimintamallien käyttöönotosta.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Haluatko jutella tarkemmin arvojohtamisesta ja analytiikan hyödyntämisestä osana prosessia?


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi

   Avatar photo
   Meeri Martimo
   Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
   050 441 1899
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan