Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakaskokemus ja asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakaspalvelu on murroksessa

Asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan osa-alueista, sillä se on usein taho, joka on kaikkein eniten suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Asiakaspalvelu on kuitenkin murroksessa, sillä viimeisten vuosien aikana kulutustottumukset ovat muuttuneet merkittävästi.

Yleisesti saatavilla olevan tiedon määrä, palveluiden monipuolistuminen ja monikanavaisuus ovat lisänneet asiakkaan mahdollisuuksia tehdä valintoja aiempaa henkilökohtaisemmin. Palvelun eri muodoista ja laadusta myös keskustellaan enemmän, joka auttaa asiakasta arvioimaan yhä tarkemmin saamansa palvelun laatua. Tämä luo haasteen asiakaspalvelulle, sillä asiakkaat ovat yhä tietoisempia omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja he odottavat palvelutilanteilta paljon aiempaa enemmän.

Kilpailuetua asiakaspalvelusta

Asiakaskohtaamisten merkityksellisyys kasvaa enenevällä vauhdilla ja sen seurauksena tilanteet, jotka mahdollistavat asiakkaaseen vaikuttamisen, on pystyttävä hyödyntämään jatkossa entistä paremmin. On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka asiakaskohtaamistaidot ovat asiakaspalvelun tärkein yksittäinen osa-alue, asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttavat myös useat muut tekijät. Toistuvien, korkealaatuisten palvelukokemusten tarjoaminen edellyttää, että yksilön valmiuksien ohella toiminnan rakenteita kehitetään tavalla, jossa asiakasnäkökulma on vahvasti läsnä.

Asiakaspalvelun kehittäminen

Erityisesti tilanteessa, jossa asiakaspalvelusta halutaan luoda organisaatiolle kilpailuetu, asiakaspalvelua on tarkasteltava seuraavista näkökulmista:

Yhteyshenkilöt

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen
@balentor.fi

Kert Kenner
Yritysvalmentaja
050 548 8278
kert.kenner
@balentor.fi

Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun referenssejä

Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.