Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  • Ole seuraava menestystarina.

  PK-YRITYKSIEN MUUTOKSEN KUMPPANI

  Pk-yrityksien konsultointipalvelu ja valmennukset

  Haluatko varmistaa yrityksesi kannattavuuden tai kasvun muuttuvassa toimintaympäristössä?

  Tarjoamme valmennus- ja konsultointipalveluita erikokoisille yrityksille, joissa yhdessä kehitämme liiketoimintaa haluttuun suuntaan. Olemme toimineet liiketoiminnan kehittämisen parissa yli 30 vuoden ajan eri toimialojen yritysten kanssa. Tule mukaan kehittämään yrityksesi markkinointia, strategiaa, johtamista tai myyntiä – räätälöimme palvelumme juuri sinun tarpeisiisi.

  HubSpot myyntiin

  HubSpot markkinointiin, myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon

  Etsitkö tehokasta tapaa kasvattaa liiketoimintaasi, lisätä kannattavuutta ja menestyä markkinoilla? HubSpot tarjoaa kaiken tarvitsemasi markkinoinnin, myynnin ja asiakassuhteiden hallintaan. HubSpot on monipuolinen ja kattava alusta, joka ulottuu markkinointiin, myyntiin ja asiakakkuuksien hoitoon. Tämä tarkoittaa, että HubSpot tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

  Konsultointipalvelut

  Konsultointipalvelu räätälöidään täysin yrityksen tarpeiden pohjalta. Kehittämisen kohteena voi olla mm.

  • Vision ja strategian muotoilu
  • Strategian vieminen osaksi arjen toimintaa
  • Henkilöstön johtaminen ja miten mahdollistetaan heidän onnistumisensa työssään
  • Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen, myynnin tuloksien parantaminen tai asiakkuuksien johtaminen

  Konsultaatiossa lähdetään tyypillisesti kehittämään yrityksen toimintaa analysoimalla yrityksen nykytila, vertaamalla nykyistä toimintaa tavoitteisiin sekä tunnistamalla tärkeimmät tekijät ja kehittämistä vaativat toimenpiteet.

  Konsultointien jälkeen tavoitteena on, että yrityksellänne on

  • Analyysi yrityksen nykytilasta
  • Selkeät tavoitteet toiminnalle
  • Osaaminen ja työkalut tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimintatapojen käytäntöön viemiseksi.

  Tutustu, millaisia tuloksia loimme yhdessä Flowplussan kanssa myynnin ja asiakkuuksien kehittämisellä.

  Kehittämiseen on tarjolla eri rahoitusvaihtoehtoja.

  Kysy lisää meiltä ja löydetään yhdessä teille sopivin rahoitus toiminnan kehittämisen tueksi.

  Keskustele kokeneiden valmentajiemme kanssa teille sopivista ratkaisuista

  Teemu Kaakinen
  Yritysvalmentaja
  050 591 2830
  teemu.kaakinen
  @balentor.fi

  Tuija Hietanen
  Yritysvalmentaja
  050 413 1120
  tuija.hietanen
  @balentor.fi

  Markus Söderström
  Yritysvalmentaja, HubSpot asiantuntija
  050 5177 559
  markus.soderstrom
  @balentor.fi

  Palvelumme

  Strategia ja liiketoiminnan suunnittelu

  Kaikella toiminnalla pitää olla tavoite (visio), ja tavoitteelle toimintasuunnitelma (strategia), jos toimintaa halutaan viedä haluttuun suuntaan ja saada kasvua aikaiseksi. Niin myös mikro-kuin pk-yrityksillä.

  Mirko- ja pk-yrityksissä tehdään usein toiminnan alussa yrityksen toimintaa tukeva strategia, mutta läheskään aina sitä ei ole kirjattu tai päivitetty pitkään aikaan. Tyypillisesti arjen kiireet ohjaavat yrityksen toimintaa, mikä ei ole tehokkain toimintamalli.

  Konsultoinneissa teille rakennetaan realistinen tavoite huomioiden yrityksen vahvuudet alan kilpailutilanteessa ja toimintaympäristön muutoksissa. Kun on saatu rakennettua tavoite, tarvitaan strategiset pääpainopisteet, jotta tavoitetta päästään tavoittelemaan.

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Henkilöstö on yrityksen toimintasuunnitelman toteuttaja ja sitä kautta merkittävässä roolissa vision toteuttamisessa.

  Konsultoinneissa voidaan keskittyä vahvistamaan mm. yrityksen:

  • Henkilöstöjohtamisen taitoja (mitä ihmisten johtaminen on)
  • Työhyvinvointia (edellytys motivoituneelle työntekijälle)
  • Johtamiskäytänteiden kehittämistä (ilman palautetta ei tule kehittymistä)

  Konsultointien jälkeen teillä on suunnitelma siitä, kuinka henkilöstöä johdetaan niin, että heillä on mahdollisuus onnistua työssään. Tämä mahdollistaa myös yrityksen onnistumisen.

  Yrityksen toimintamallit, prosessit ja rakenteet

  Kun yritykselle on saatu rakennettua tavoite ja toimintasuunnitelma, on onnistumisen kannalta oleellista, kuinka toimintasuunnitelma saadaan vietyä yrityksen arjen rakenteisiin.

  • Mikä toimii jo nyt, mitä pitää muuttaa?
  • Onko kaikille tavoitteille määritelty selkeät vastuuhenkilöt?
  • Miten onnistumista voidaan mitata?

  Konsultointien jälkeen teillä on suunnitelma siitä, kuinka strategia viedään arjen toimintaan ja miten sen etenemistä voidaan todentaa.

  Markkinoinnin kehittäminen

  Digitaalinen markkinointi on tärkeä osa pk-yritysten kasvuun tai kannattavuuteen tähtäävää toimintaa, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan tavan tavoittaa kohdeyleisöä ja rakentaa brändiä verkossa. Sen avulla pienet ja keskisuuret yritykset saavat tehokkaasti luotua näkyvyyttä ja tavoittaa oikeaa kohderyhmää verkossa. Olemme olleet mukana lukuisissa digitaalisen markkinoinnin kehitysprojekteissa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

  Viedäänkö yhdessä teidänkin markkinointi uudelle tasolle tehostamaan myyntiä?

  Nykyaikaiset nettisivut asiakashankinnan tukena

  • Tyylikkäät ja raikkaat nettisivut
  • Toimivat asiakashankinnan tukena
  • Luovat luottamusta kohderyhmässä
  • Helppo päivittää ja laajentaa jatkossa

  Somekanavat ja Google-löydettävyys kuntoon

  • Määritellään markkinoinnin kohderyhmät
  • Otetaan käyttöön valitut sosiaalisen median kanavat sekä maksettu mainonta
  • Sosiaalisen median julkaisusuunnitelma
  • Laitetaan Google-näkyvyys kuntoon
  • Otetaan käyttöön Google Ads ja luodaan testikampanja

  Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello

  • Yrityksen brändi ja visuaalinen ilme
  • Asiakasprofiilin rakentaminen
  • Kuinka tehdä markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello
  • Markkinoinnin systemaattinen toteuttaminen ja seuranta
  • Tekoäly osaksi sisällöntuotantoa

  Sähköiset myynnin ja markkinoinnin työkalut - HubSpot

  • HubSpot markkinointiin, myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon
  • Yrityksen kannalta oleellisten HubSpot-työkalujen valinta, käyttöönotto ja koulutus

  Myynnin ja asiakkuuksien kehittäminen

  Hyvin tehty myyntisuunnitelma ja myynnin prosessit mahdollistavat paremmat liiketoimintatulokset. Näiden lisäksi tulee tehdä aktiivista markkinointia oikeissa kanavissa, oikeille kohderyhmille ja oikeilla työkaluilla.

  Ja koska tyypillisesti 20% asiakkaista tekee 80% liikevaihdon, asiakkuuksien hoidolla varmistetaan, että nämä asiakkaat ovat tyytyväisiä ja pysyvät myös jatkossa asiakkainanne.

  Konsultointien jälkeen yrityksellänne on selkeä suunta, toimintamallit ja johtamisrakenteet myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksien hoitoon. Tämä mahdollistaa yrityksenne liiketoiminnan kasvun.

  Menestystarinoita

  Olemme toimineet yli 30 vuoden ajan lukuisten pk-yritysten kehityskumppanina.