image Ratkaisumyynti – Asiakkaan tarpeiden huomioiminen tuloksekkaan myynnin perustana image 5 keinoa, joilla esihenkilö tukee itseohjautuvuutta

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Oman myyntityön vaikuttavuuden parantaminen: Keskiössä asiakkaan mielessä toimiminen

  Menestyksekäs myyntityö edellyttää aitoa keskittymistä asiakkaaseen ja ymmärrystä, mitä hänen mielessään liikkuu. Tärkeää on siis ymmärtää, mitä asiakas toivoo, tarvitsee, odottaa, ymmärtää tai epäilee.

  ”Myyjän tärkein työpaikka on asiakkaan mielessä”, on hyvä kiteytys siitä, missä myyjän myyntityön vaikuttavuus tapahtuu.

  Tehokas tapa parantaa myyntityön vaikuttavuutta on liittää asiakkaan mielessä toimiminen osaksi yrityksen myyntiprosessia.

  Tämä tarkoittaa sitä, että myyntiprosessin tulee tukea asiakkaan ostopolkua ja ottaa huomioon asiakkaan ajatukset matkan varrella. Jokaisella myyntiprosessin vaiheella ja asiakaskohtaamisella tulee olla selkeä tavoite ja ymmärrys, miten asiakkaaseen tulee vaikuttaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi, jos myyntiprosessin vaiheena on asiakastapaamisen sopiminen, on tärkeää miettiä, mikä on paras tapa herättää asiakkaassa kiinnostus ja hänen halu tavata.

  Asiakkaan mielessä toimimiseen liittyy olennaisesti myös tunneheijaste, joka syntyy myyjän käyttäytymisestä.

  Tunneheijaste on se tunne, jonka asiakas kokee kohdatessaan myyjän. Tämä tunneheijaste on merkittävä osa myyntityön vaikuttavuutta. On tärkeää olla tietoinen omasta luontaisesta käyttäytymisestään ja pohtia, millaisen ensivaikutelman asiakas sinusta saa. Millaiset piirteet ovat vahvuuksiasi ja mitä tulisi kehittää vaikuttavuuden kannalta? Jotkut meistä ovat luontaisesti hyviä läsnäolossa ja kuuntelussa, toisilla vahvuudet liittyvät vuorovaikutuksen selkeyteen, kun taas toisilla on rohkeus kysyä. Onkin tärkeää pohtia, millaisiin asioihin juuri sinun myyjänä tulee kiinnittää huomiota kohdatessasi ihmisiä omalla tavallasi.

  Vaikka jokainen asiakas on yksilöllinen, on olemassa yhteisiä piirteitä, joita asiakkaat arvostavat. Harva haluaa kokea itsensä pakkomyydyksi, mutta arvostaa tulla aidosti kuulluksi ja palvelluksi. Myyntityön vaikuttavuuteen liittyykin oleellisesti kyky tunnistaa, mitä juuri kyseinen asiakas odottaa ja arvostaa vuorovaikutustilanteessa.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että oman myyntityön vaikuttavuuden parantaminen edellyttää fokusoinnin siirtämistä itsestä ja tuotteesta asiakkaaseen ja hänen mielessään liikkuviin tekijöihin. Tämä tulee liittää osaksi myyntiprosessia ja vuorovaikutustilanteita. Keskittymällä tähän pystyt parantamaan myyntityön vaikuttavuutta ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

  Teemu Kaakinen
  Yritysvalmentaja
  050 591 2830
  teemu.kaakinen
  @balentor.fi

  Pyydä näkemys

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin katsotaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi

   Avatar photo
   Teemu Kaakinen
   Yritysvalmentaja
   050 591 2830
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan