image OPAS
Strategian onnistunut toimeenpano
image OPAS
Muutoksen onnistunut läpivienti

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Toimitusjohtaja
  HubSpotin asiakaskeskeiset hyödyt

  HubSpotin asiakaskeskeiset hyödyt 1/3 - Toimitusjohtaja

  Eri rooleissa toimivat avainhenkilöt etsivät usein järjestelmiltä erilaisia asioita, työkaluja ja raportteja. HubSpot tarjoaa modernina maailmanluokan CRM-järjestelmänä jokaiselle jotakin, joten päätimme koota yhteen blogisarjaan näkemyksiä HubSpotista hieman eri rooleissa työskentelevien näkökulmasta. Tässä blogissa avaamme toimitusjohtajan näkemyksiä HubSpotin hyödyistä.

  Miksi otimme HubSpotin käyttöömme?

  – Tunnistimme markkinoilla tapahtuneen muutoksen, jossa asiakkaat etsivät entistä enemmän itsenäisesti tietoa tavoitteisiin, tarpeisiin ja kumppaneiden näkemyksiin liittyen. Asiakaskeskeisen näkemyksellisyyden ja sisältöjen ohella etsimme ratkaisuja, jotka kytkeytyvät saumattomasti myös myyntiin sekä asiakkuuksien hoitoon.

  – Tarjolla oli useampiakin ratkaisuja kokonaisuuteen, mutta loppusuoralle erottui kaksi johtavaa toimijaa, jotka ovat sisäänrakentaneet asiakaskeskeisyyden osaksi ohjelmiston ydintä. Lopulta HubSpot oli selkeä valinta, koska siinä oli jo ratkaisut nykyisiin tarpeisiimme ja lisäksi johtavan toimijan kyvykkyys kehittää ohjelmistoaan vauhdilla.

   

  Mitä konkreettisia arjen hyötyjä HubSpot tarjoaa toimitusjohtajan näkökulmasta?

  – Keskeinen haaste on pystyä katsomaan omaa liiketoimintaansa “asiakkaiden silmin”. HubSpotissa on sisäänrakennettu vahva kytkentä inboundin eli kiinnostuksen herättämisen ja outboundin eli asiakkaan suoran lähestymisen välillä.

  – Tuo asiakaskeskeinen kytkentä mahdollistaa markkinoinnin ja myynnin vaikuttavuuden noston aivan uudelle tasolle. Näemme koko ajan mikä resonoi eri asiakkailla, jotta voimme entistä paremmin vastata asiakastarpeisiin. Esimerkiksi blogien, esitteiden, oppaiden ja tarjousten osalta pystymme ymmärtämään entistä syvemmin, miten asiakkaat niitä kokevat.

  – Nostankin tämän asiakkaan syväymmärryksen koko liiketoiminnan keskiöön, koska vain sitä kautta voidaan tuottaa kullekin asiakkaalle todellista arvoa eri kohtaamispolun vaiheissa. Alkaen asiakkaan kiinnostuksen heräämisestä tapaamisiin ja tarjouksiin. Kukaan meistä ei halua tulla väärään aikaan ja väärästä asiasta pommitetuksi. Sen sijaan meillä kaikilla on aikaa lisäarvoa luoviin sisältöihin ja keskusteluihin meille sillä hetkellä tärkeistä aiheista.

  – Konkreettisia hyötyjä syntyykin juuri erilaisten kampanjoiden suunnittelussa ja ohjaamisessa vaikuttaviin tuloksiin. Pystymme nyt aivan eri tavalla yhdistämään Inbound sisältöjä Outbound aktivointikampanjoihin. Lopputuloksena on liidiemme määrä kasvanut moninkertaiseksi, joka luonnollisesti korreloi vahvasti myyntimme kasvun kautta. Lisäksi kykymme hoitaa asiakkuuksia on noussut uudelle tasolle, koska näemme nyt kokonaisuutta entistä paremmin heidän näkökulmastaan.

  – Pidemmällä aikavälillä Hubspot on investointi yritystoiminnan arvokkaimpaan omaisuuteen, eli asiakkaisiin ja heidän entistä parempaan ja vaikuttavampaan palveluun. Uudessa normaalissa tärkeä osa asiakaspalvelua on kyky digitaaliseen viestintään asiakkaan haluamissa kanavissa. Juuri tässä HubSpotin vahvuudet nousevat ratkaisevalla tavalla esiin.

   

  Miksi asiakkaamme ottavat HubSpotin mielellään käyttöönsä?

  – Koska HubSpotiin on sisäänrakennettu monia asiakaskeskeisyyteen ohjaavia toimintoja ja automaatioita, on käyttöönotto osoittautunut yllättävänkin sujuvaksi. Asiakkaan vanhat tiedot pystytään siirtämään hyvin HubSpotin käyttöön. Lisäksi ohjelmistoon rakennetut mahdollisuudet synnyttävät käyttäjillä kiinnostusta asiakasdatan hyödyntämiseen. Juuri asiakasdatan entistä parempi hyödyntäminen on suuri mahdollisuus monelle yritykselle ja organisaatiolle koosta ja toimialasta riippumatta.

  Kyky yhdistää myynti, markkinointi ja asiakkuudenhoito aidosti asiakaskeskeiseksi kokonaisuudeksi, on nykyaikaisen liiketoiminnan ytimessä. Ratkaisevaa on pystyä hyödyntämään kertyvää asiakasdataa entistä parempien ratkaisujen tuottamisessa asiakkaille niin palvelujen, markkinoinnin kuin myynninkin suhteen.”

  – Tärkeä näkökulma monelle asiakkaallemme on ollut markkinoinnin ja myynnin saumaton kytkeytyminen. Useimmat CRM-järjestelmät on tehty yritys- ja tuotekeskeisen tehokkuuden näkökulmista. Tämä ei kuitenkaan enää riitä ja huonoimmillaan johtaa asiakasmenetyksiin huonojen kokemusten johdosta. Yhteinen alusta ja sen pohjalta tehtävä suunnittelu, toteutus ja palautedatan hyödyntäminen on kriittinen onnistumistekijä käytännössä jokaiselle liiketoiminnalle.


  Pekka T. Järvinen

  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja

  HubSpot liiketoiminnassa

  Kasvua, kannattavuutta ja joustavuutta HubSpotin avulla

  Etsitkö tehokasta tapaa kasvattaa liiketoimintaasi, lisätä kannattavuutta ja menestyä markkinoilla? HubSpot tarjoaa kaiken tarvitsemasi markkinoinnin, myynnin ja asiakassuhteiden hallintaan. HubSpot on monipuolinen ja kattava alusta, joka ulottuu markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien hoitoon. Tämä tarkoittaa, että HubSpot tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

  HubSpot liiketoimintaan »
  Avatar photo
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan