Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus strategian tukipilarina

Mahdollistaako organisaatiorakenteenne itseohjautuvan toiminnan? Tukevatko strategiset valinnat itseohjautuvaa toimintamallia? Monet sanovat kyllä, vaikka todellisuus on toinen. Kuinka me olemme lähestyneet itseohjautuvuutta asiakkaidemme kanssa? Lähtökohtaisesti kypsyystason tunnistamisen ja tavoitetason määrittelyn kautta. Huomioiden organisaatio-, tiimi- ja yksilötaso.

Itseohjautuvuuden merkitys korostuu yhä entisestään, kun moni siirtyy etätöihin. Tarjoamme tukea itseohjautuvuuden haasteisiin myös etänä! Toivoisitko, että sinuun ollaan yhteydessä? Jätä yhteystietosi, niin jutellaan lisää!

Itseohjautuvuuteen kytkettävät kokonaisuudet

Organisaatio

Mahdollistaako organisaationne rakenne itseohjautuvan toiminnan?

Millaisilla palkkiomalleilla tuemme itseohjautuvuutta?
Ovatko päätöksentekoprosessit sekä tiimien vastuut ja roolit selkeät?

Tiimi

Ovatko tiimien toimintatavat ja suunta yhtenevät organisaation tavoitteiden ja strategian kanssa?

Tietävätkö tiimit mitä heiltä odotetaan ja millaisista asioista he voivat päättää ja linjata?

Vallitseeko tiimiläisten kesken psykologinen turvallisuus?

Yksilö

Ymmärtävätkö yksilöt oman roolinsa, ja työnsä vaikutukset organisaation kokonaisuuden näkökulmasta?

Onko yksilöillä arjessa sellaiset toimintatavat ja rutiinit, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen ja hallinnan tunteen?

Itseohjautuvuuden johtaminen

Tukeeko johtamismallinne itseohjautuvuutta?

Kuinka varmistatte itseohjautuvien tiimien ja yksilöiden oikean suunnan?

Onko tarvittavat muutokset johtamistavassa ja –tyylissä tunnistettu ja viety käytäntöön?

Videoblogi

Itseohjautuvan organisaation rakentaminen

Itseohjautuvaan kulttuuriin siirtyminen vaatii arjen monipuolista tarkastelua.

Yhteyshenkilöt

Tiina Luoto-Mäenpää
Yritysvalmentaja
050 546 7575
tiina.luoto-maenpaa
@balentor.fi

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Kehitystarve selvillä, mutta kumppani puuttuu?

Kumppaninamme itseohjautuvuuden kehittämisessä

LaaS – Leadership as a service –verkkopalvelu tarjoaa työkalut uudenlaiseen johtamisen mullistamiseen.

Itseohjautuvuuden referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.