Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Johtamisen 360 arviointi

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Johtamisen 360 arviointi

  Kaipaatko tietoa organisaatiosi johtamisesta kehittämisen suunnittelun tueksi? Johtamisen 360 arviointi on erinomainen tapa muodostaa kokonaisvaltainen käsitys johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista. Johtamisen 360 arviointi auttaa löytämään seuraavat organisaatiosi tavoitteita tukevat askeleet johtamisen kehittämiseksi – organisaation kokonaisuuden näkökulmasta sekä esihenkilötasoisesti.

  Johtamisen 360 arviointi tarjoaa systemaattisen tavan kerätä ja analysoida palautetta esihenkilön johtamiskäyttäytymisestä. Esihenkilöt saavat 360 arvioinnin avulla objektiivisen kuvan omasta käyttäytymisestään eri sidosryhmien näkökulmasta, minkä perusteella voidaan tunnistaa tarpeelliset kehitysalueet ja luoda pohja esihenkilön oppimiselle ja kehittymiselle. Organisaatio taas saa arvokasta tietoa esihenkilötyön nykytilasta, mikä mahdollistaa kehityspanoksien suuntaamisen kaikista kriittisimpiin esihenkilötyön osa-alueisiin.

  Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että johtamisen osuus on jopa 40 % organisaatioiden menestystekijöistä (IBM Kenexa High Performance Institute). Tarkoituksenmukainen johtaminen on siksi monen organisaation tunnistama vipukeino, joka määrittää, mahdollistaa ja ylläpitää organisaation menestystä sekä kykyä vastata muuttuviin toimintaympäristön vaatimuksiin. Johtamisen 360 arviointi auttaa esihenkilöiden analysoimisessa, parhaiden kykyjen tunnistamisessa ja strategian edellyttämän johtajuuden uudistamisessa ja vahvistamisessa haluttuun suuntaan.

  Tuloksellinen johtaminen ja esihenkilötyö

  Johtamisen 360 arvioinnissa arvioidaan johtamisen ja esihenkilötyö tuloksellisuuden kannalta olennaisia alueita kuten

  • Esimerkillisyys ja luotettavuus
  • Itsensä johtaminen
  • Asiantuntemus
  • Strateginen ajattelu
  • Muutoksen johtaminen ja uudistamishalukkuus
  • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Ihmisten valmentaminen
  • Yhteistyön vahvistaminen
  • Inspirointi ja motivointi
  • Vaikuttava viestintä
  • Tavoitteellisuuden vahvistaminen
  • Tuloksellisuuden parantaminen
  • Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen

  Johtamisen 360 arviointi ja kehittäminen tehdään strategisten painotusten mukaisesti

  Balentorin johtamisen 360 arvioinnin sisältö voidaan räätälöidä liiketoimintatavoitteiden mukaiseksi nopeasti ja ketterästi. Arvioinnista tuotetaan selkeät ja havainnolliset yhteenvedot, joista voidaan tunnistaa esihenkilöiden vahvuudet ja kehitysalueet

  Me autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa organisaation strategiaan ja tunnistamaan strategian toteuttamista tukevat johtamisen painotukset. Henkilötasolla autamme löytämään oikeat seuraavat askeleet arvioinnin tulosten pohjalta huomioiden organisaationne strategian vaatimukset.

  Arviointi ja tulosten käsittely ovat tolkullisia: ne keskittyvät oleelliseen, ovat ymmärrettäviä ja saavat ihmiset pohtimaan omaa toimintaansa sekä suhdetta työhönsä. Tulosten käsittelystä vastaavilla henkilöillä on ymmärrys liiketoiminnasta ja ihmisten valmentamisesta pelkän psykologisen näkemyksen sijaan. Näin esihenkilöitä sparrataan ja kehitetään liiketoimintatavoitteiden mukaisesti.

  Mitatusti tuloksellista kehitystä ja parempia liiketoimintatuloksia

  360 arvioinnin tuotoksena syntyy selkeä kokonaiskuva siitä, kuinka organisaation johtamista ja sen tuloksellisuutta voidaan parantaa. Esihenkilökohtaisesti tunnistetaan henkilön vahvuudet ja tarpeelliset kehitysalueet. Balentor voi tukea esihenkilöitä oman johtamisen kehittämisessä valmennuksilla ja sparrauksilla. Tuloksien muuttaminen kehittämisen suunnitelmiksi onkin yksi 360 arvioinnin onnistumistekijöistä. Kehitystyön tuloksellisuus varmistetaan seuranta-arviointien kautta.

  Katso myös uusi innovatiivinen tapa arvioida ja kehittää johtamista: SHL johtamisarvioinnit

  Ota yhteyttä, niin otetaan yhdessä selkoa organisaationne johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista.

  Ota yhteyttä

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.

  Kumppaneitamme tutkimus- ja konsultointipalveluissa

  Innovatiivinen kumppani SHL mahdollistaa oivalluttavia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen.

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.