Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  SHL johtamisarvioinnit

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  SHL johtamisarvioinnit

  Haetko uusia tapoja arvioida ja kehittää johtamista perinteisen 360 arvioinnin sijaan? Olemme maailman johtavan henkilöstön kehittämis- ja arviointimenetelmien tuottajan SHL:n kumppani. Yhteistyössä SHL:n kanssa pystymme tarjoamaan uusia ja innovatiivisia tapoja arvioida sekä kehittää johtajuutta. Ota seuraava askel 360 arvioinneista eteenpäin SHL johtamisarvioinnin avulla.

  Johtamisarviointi auttaa esihenkilöiden analysoimisessa, parhaiden kykyjen tunnistamisessa sekä strategian edellyttämän johtajuuden uudistamisessa ja vahvistamisessa haluttuun suuntaan. Johtamisarviointia voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden kyvykkyyksien tunnistamiseen ja asiantuntijoiden johtajuuden arviointiin sekä kehittämiseen.

  Kokonaiskuva henkilön johtajuudesta

  Perinteinen 360 arviointi kertoo esihenkilön johtamiskäyttäytymisestä lähityöyhteisön näkemyksiin pohjautuen. SHL johtamisarviointi antaa tarkemman kuvan henkilön johtamiskäyttäytymisestä sekä laajentaa tarkastelua lisäksi henkilön johtajasuuntautumiseen ja motivaatiotekijöihin.

  SHL johtajamalli

  SHL:n johtajamalli tunnistaa kaksi keskeistä näkökulmaa johtajuudelle – henkilön johtajasuuntautuneisuus ja johtajakyvykkyys:

  Johtajasuuntautuneisuus tarkastelee johtajuuden kannalta keskeisiä persoonallisuus- ja motivaatiotekijöitä. Nämä yhdessä kuvastavat henkilön luontaisia mieltymyksiä ja johtamistyyliä.

  Johtajakyvykkyys on tulosta henkilölle kertyneestä kokemuksesta, osaamisesta, koulutuksesta ja käytännön työn kautta opituista johtamistaidoista. Nämä taidot ilmenevät henkilön näkyvänä johtaja-/esihenkilötoimintana.

  Luotettavaa tietoa ja kehitysehdotuksia johtamisen kehittämisen tueksi

  SHL johtamisarviointi antaa luotettavamman kuvan henkilön johtajuudesta kuin perinteinen 360 arviointi. 360 arvioinnissa esihenkilöiden saamaan palautteeseen vaikuttavat tilannetekijät, joilla ei ole vaikutusta SHL johtamisarviointiin.

  Johtamisarvioinnista tuotetaan selkeät ja havainnolliset yhteenvedot, joista voidaan tunnistaa esihenkilöiden vahvuudet ja kehitysalueet. Monista 360 arviointien yhteenvedoista poiketen yhteenvetoraportti sisältää kehitysehdotukset oman johtajuuden kehittämiseksi.

  Me autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa organisaation strategiaan ja tunnistamaan strategian toteuttamista tukevat johtamisen painotukset. Kun esihenkilöiden vahvuudet ja tarpeelliset kehitysalueet on johtamisarvioinnin tuloksena tunnistettu, voimme auttaa löytämään seuraavat, organisaationne strategisten tavoitteiden mukaiset, askeleet. Voimme myös tukea esihenkilöitä oman johtamisen kehittämisessä valmennuksilla sekä sparrauksilla, ja täten varmistaa tuloksien siirtämisen toiminnaksi. Kehitystyön tuloksellisuus varmistetaan seuranta-arviointien kautta.

  Ota yhteyttä, kerromme mielellämme, kuinka SHL johtamisarviointia voidaan hyödyntää teidän organisaationne tilanteessa.

  SHL

  SHL tarjoaa kokonaisvaltaisia henkilöstön kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja konsultaatiota, sisältäen henkilöarviointeja ja henkilöstötutkimuksia, hr-analytiikkaa ja pilvipohjaisia ratkaisuja muun muassa rekrytointiin, osaamisen hallintaan, oppimiseen ja talent managementtiin.

  SHL:llä on yli 30 vuoden kokemus henkilöarviointien toteuttamisesta ja kattaviin analyyseihin tukeutuen he ovat kehittäneet innovatiivisia malleja henkilön potentiaalin ja kyvykkyyden arviointiin. SHL on yli 4000 asiakasreferenssiä, he toteuttavat vuosittain yli 40 miljoonaa henkilöarviointia ja heidän henkilöstötutkimuksiin vastaa yli 16 miljoonaa vastaajaa joka vuosi. SHL:llä on tarjota yli 1500 valmista eri tilanteisiin valmiiksi räätälöityä henkilöarviointia.

  Balentor on SHL:n ensimmäinen paikallinen kumppani Pohjoismaissa.

  Ota yhteyttä

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.