image Webinaaritallenne
Kuinka ratkaista kasvun ja muutoksen haasteet OKR-mallin avulla?
image Monipuolista, mielenkiintoista, mukaansatempaavaa – tätä on harjoittelu Balentorilla!

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Tiedolla johtaminen: Avain strategian menestyksekkääseen toimeenpanoon

  Uusi strategia on viimeistelty ja julkaistu. Sen laatimiseksi on nähty vaivaa ja käytetty aikaa, punnittu vaihtoehtoja ja valittu todennäköisimmät askelmerkit menestyksekkääseen tulevaisuuteen. Mutta miten varmistaa, että uusi strategia alkaa elää arjessa? Että se todella ohjaa arjen toimintaa ja organisaation valintoja eikä päädy vain hallinnollisten dokumenttien hautausmaalle pölyttymään?

  Yleensä kompastuskiveksi muodostuu strategian konkretisointi arjen toiminnaksi ja totuttujen toimintatapojen muuttaminen. Näihin haasteisiin voidaan lainata parhaita käytäntöjä tiedolla johtamisen puolelta. Tiedolla johtaminen on nimittäin pohjimmiltaan suorituksen johtamista: datan jalostamista tiedoksi, toimenpiteiksi ja edelleen tuloksiksi.

  Miten tiedolla johtaminen voi tukea strategian toimeenpanoa?

  1. Mittarit

  Jotta strategia voi toteutua arjessa, se täytyy saada purettua tiimien strategisiksi tavoitteiksi ja niitä edistäviksi käytännön toimenpiteiksi. Tavoitteiden konkretisointi numeerisiksi mittareiksi asti auttaa määrittelemään onnistumisen vielä astetta täsmällisemmällä tasolla.

  2. Edistymisen näkyväksi tekeminen

  Kun tavoitteet on konkretisoitu ja niitä kuvaavat mittarit selvillä, edistymisen seuranta on huomattavasti yksiselitteisempää. Tällöin myös ei-toivottuun kehitykseen on mahdollista puuttua aikaisemmassa vaiheessa.

  Edistymisen varmistamisen lisäksi mittareista on toinen varsin inhimillinen hyöty. Ne tekevät kehityksen näkyväksi ja auttavat huomaamaan onnistumiset, mikä vähentää turhautumista ja pitää motivaatiota yllä.

  Strategian toimeenpanon tueksi on olemassa useita hyviä työkaluja, jotka visualisoivat edistymistä ja mahdollistavat seurannan tiimeittäin, henkilöittäin ja organisaatiotasolla. Esimerkiksi Quantive ja Microsoftin Viva Goals ovat hyviä vaihtoehtoja.

  3. Systematiikka

  Tiedolla johtamiseen kuuluu olennaisena osana seurannan ja arvioinnin systematiikka. Säännöllinen mittarien seuranta ja taustasyiden analysointi auttaa varmistamaan, että organisaatio on oikealla tiellä ja strategiset tavoitteet edistyvät toivotulla tavalla. Mikäli ongelmakohtia ilmenee, niihin pystytään reagoimaan ajoissa.

  Strategiset tavoitteet eivät tyypillisesti tapahdu hetkessä, vaan niiden saavuttaminen vaatii pitkäjänteisempää työtä ja välitavoitteita. Tiedolla johtamisen systematiikka varmistaa, että olennaiset tavoitteet pysyvät mielessä arjen keskellä ja niiden edistymiseen palataan säännöllisesti.

  4. Analysointi ja toimenpiteet

  Kun strategian toimeenpanoa johdetaan tiedolla, mittareissa näkyvän kehityksen lisäksi tunnistetaan siihen johtaneet taustasyyt. Onko kehitys tavoitteiden mukaista? Miksi – missä on onnistuttu? Miksi ei – mitä täytyy jatkossa tehdä toisin? Olennaista on, ettei tapahtunutta kehitystä tyydytä vain toteamaan vaan keskitytään siihen, mitä tämän tiedon perusteella kannattaa seuraavaksi tehdä.

  Tiedolla johtamisen suurimmat hyödyt strategian toimeenpanossa liittyvät selkeyteen, systemaattiseen arviointiin ja tietoon pohjautuviin toimenpiteisiin. Lisäksi olennaista on, että tavoitteet on paloiteltu riittävän pieniksi paloiksi eikä liian monta asiaa työstetä samanaikaisesti. Pitkäjänteinen työ tuottaa parempia tuloksia kuin pikavoittojen havittelu. Konkreettiset edistymisen mittarit auttavat myös sopivan muutosvauhdin arvioimisessa.

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 441 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin katsotaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

  Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen
  info@balentor.fi

  Avatar photo
  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 441 1899
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan