image Tiedolla johtaminen: Avain strategian menestyksekkääseen toimeenpanoon image Miten valita oikea myyntikanavakumppani kansainvälisellä kentällä?

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Monipuolista, mielenkiintoista, mukaansatempaavaa – tätä on harjoittelu Balentorilla!

  Mitä kaikkea harjoittelu pitää sisällään? Millaisia tehtäviä harjoittelijat pääsevät tekemään? Siitä meille kertovat markkinoinnin harjoittelija Teemu Rautiainen ja projektinjohdon harjoittelija Janette Antila, jotka jakavat omia kokemuksiaan syksyn harjoittelusta ja sen tuomista uusista opeista ja taidoista. Millaista on ollut työskennellä Balentorilla ja miksi sinunkin kannattaisi hakea?

  Monipuolinen katsaus markkinoinnin eri tehtäviin

  Hain harjoitteluun Balentorille, koska halusin saada käytännön kokemusta markkinoinnin tehtävistä ja päästä näkemään, miten koulun penkillä opittu teoria soveltuu käytäntöön. Balentorissa minua kiinnosti erityisesti mahdollisuus tutustua B2B-sektoriin ja harjoittelun aikana olenkin päässyt oppimaan paljon eri kohderyhmille viestimisestä sekä B2B-markkinoinnin prosesseista.

  Harjoittelijalta ei vaadita aikaisempaa työkokemusta markkinoinnin parissa, mutta visuaalinen silmä, luovuus ja hyvät tekstintuotantotaidot ovat tehtävän kannalta hyödyllisiä. Itselläni ei myöskään ollut aikaisempaa kokemusta markkinoinnista, mutta sosiaalisen median työkalut olivat entuudestaan tuttuja. Harjoittelijat saavat kattavan perehdytyksen tehtäviinsä ja harjoittelun aikana on jatkuvasti saatavilla opastusta ja tukea, joten ei tarvitse olla huolissaan siitä ettei aiempaa kokemusta löydy. Harjoitteluhan on nimenomaan oppimista ja ammattiosaamisen kehittämistä varten.

  Markkinoinnin harjoittelijan työtehtäviin lukeutuu mm. sisällöntuotanto, sosiaalisen median kanavien päivittäminen, mainoskampanjoiden suunnittelu ja CRM-järjestelmän ylläpito. Tehtävänkuva on hyvin laaja ja omaa osaamista pääsee kehittämään usealla eri osa-alueella. Omiin työtehtäviin pääsee vaikuttamaan omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien mukaan, joten harjoittelusta pääsee tekemään oman näköisensä. Olemalla aktiivinen ja kyselemällä saat harjoittelusta parhaan hyödyn irti. Balentorin asiantuntijoiden puoleen voi aina kääntyä ja he jakavat mielellään oppejaan ja ammattitaitoaan.

  Laajaan tehtävänkuvaan kuuluu myös useiden eri työkalujen opettelu ja hallinta. CRM-järjestelmä HubSpot on päivittäisessä käytössä ja sen monipuoliset ominaisuudet tulevat harjoittelun aikana tutuksi. Pääset harjoittelemaan markkinoinnin automaatioiden rakentamista sekä erilaisten konversio- ja sisällönjulkaisutyökalujen käyttöä. Pääset lisäksi tutustumaan verkkosivuliikenteen ja verkkosivukävijöiden seurantaan ja analysointiin Dealfrontin ja Google Analyticsin avulla. Saat siis arvokasta kokemusta moderneista markkinoinnin työkaluista, mistä on takuulla hyötyä myös jatkossa urallasi!

  Teemu RautiainenMarkkinoinnin harjoittelija syksy 2023

  Kehittäviä ja monipuolisia työtehtäviä projektinjohdon harjoittelijana

  Projektinjohdon harjoitteluun hakiessani odotin tehtävältä erityisesti mahdollisuutta päästä oppimaan uusista mielenkiintoisista työtehtävistä ja Balentorin kaltaisen yrityksen toiminnasta. Ajattelin harjoittelun tukevan ja edesauttavan omia kauppatieteen opintoja ja haastavan itseäni, mitä se tekikin.

  Projektinjohdon harjoittelijan vastuulla ovat valmennusten käytännön järjestelyt, asiakasviestintä valmennusten eri vaiheissa sekä raportointi- ja laskutustehtävät.  Tässä tehtävässä on hyötyä hyvästä paineensietokyvystä sekä organisointi- ja priorisointitaidoista. Lisäksi tehtävässä tarvitaan asiakaspalveluhenkistä asennetta ja palvelualttius, sillä työtehtäviin on liittynyt asiakashankintaa puhelimitse. Tehtävään perehdytetään hyvin alusta asti ja apua saa aina, kun sitä tarvitsee.

  Olen itse harjoittelun aikana pitänyt erityisesti siitä, kuinka harjoittelijat otetaan mukaan kaikkiin eri projekteihin ja työssä pääsee näkemään monipuolisesti tärkeitä liiketoiminnan osa-alueita. Harjoittelijat pystyvät vaikuttamaan myös omiin työtehtäviinsä omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan ja projektinjohdon harjoittelija pääsee oppimaan myös markkinoinnin tehtävistä.

  Balentorilta löytyy huikea työyhteisö ja asiantuntijoiden joukko, joilta olen saanut monia oppeja ja hyviä eväitä jatkoon. Koenkin, että harjoittelu Balentorilla opettaa harjoittelijoiden omien vastuutehtävien lisäksi paljon yleisesti B2B-liiketoiminnasta sekä yritysten ja oman asiantuntijuuden kehittämisestä.

  Janette Antila – Projektinjohdon harjoittelija syksy 2023

  Heräsikö kiinnostuksesi? Kurkkaa onko haku nyt auki ja laita hakemusta tulemaan!

  Kurkkaa videoilta aikaisempien harjoittelijoiden kokemuksia!

  Avatar photo
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan