Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Markkinoinnin kehittäminen

  Myynti ja markkinointi

  Markkinoinnin kehittäminen

  Markkinointi nähdään edelleen monessa yrityksessä irrallisena liiketoiminnan kokonaisuudesta. Onko markkinointinne kytketty strategiaanne? Tekevätkö markkinointi ja myynti saumatonta yhteistyötä ja hyödyntävät toistensa dataa? Tai olisiko ajankohtaista rakentaa markkinointistrategia, joka toisi punaisen langan nykyiselle tekemiselle?

  Markkinointistrategia

  Huolellinen suunnittelu ja taustatyö takaavat oikean suunnan ja onnistuneet tulokset. Olennaista on aloittaa nykytila-analyysilla: yrityksen positio kilpailijoihin nähden, jo tehdyt markkinointitoimenpiteet, ydinviestit ja kilpailuedut. Nämä tulee kytkeä vahvasti kohderyhmämäärittelyyn, jota on saatettu jo yritystasolla tehdä, mutta markkinoinnin näkökulmasta lähestymistapa usein eroaa hieman. Kohderyhmien määrittelyn lisäksi tulee mennä syvemmälle ja hahmottaa ostajapersoonat sekä ostopolut.

  Kun markkinoinnin taustoitus on kunnossa, päästään pohtimaan kampanjamallin rakentamista. Markkinointia ja sisällöntuotantoa ei kannata räiskiä minne sattuu. Suunnitelmallinen kampanjamalli luo rungon tekemiselle, ohjaa oikeaan suuntaan ja kirkastaa ydinviestejänne. Olemme kumppaninne niin alkusuunnittelusta koko kampanjoiden toteutukseen asti, sillä palveluihimme kuuluvat myös muun muassa video- ja valokuvaus sekä asiakastarinoiden toteutus.

  Markkinointistrategiaan kannattaa myös sisällyttää digimarkkinointistrategia, jossa pureudutaan syvällisemmin digitaalisen markkinoinnin maailmaan.

  Digimarkkinointistrategia

  Digitaalisella näkyvyydellä yritys voi nykypäivänä saada merkittävän osan asiakasvirrastaan olkoon sitten kyseessä kivijalkaliike, verkkokauppa tai muu toteutusmuoto. Digitaalinen pelikenttä on kuitenkin kilpailtu, joten pelkkä läsnäolo ei riitä. Digimarkkinointistrategialla varmistetaan tekemiselle oikea suunta, johdonmukaisuus ja systematiikka.

  Google optimointi tai toisin sanoen hakukoneoptimointi (SEO) on yksi merkittävimmistä keinoista varmistaa paikkanne kohderyhmänne vaihtoehtojen harkintatilanteissa. Pelkästään maksullinen Google mainonta ei ole ainoa vastaus, vaan myös nettisivujenne rakentaminen niin, että sivunne löytyvät orgaanisesti hakukoneista.

  Hakukoneiden lisäksi sosiaalisen median oikeanlainen näkyvyys on lähes olettamus nykypäivänä. Autamme luomaan sosiaaliseen mediaan strategian, jolla varmistetaan kohderyhmäänne puhuttelevat kanavat, viestit ja ajoitus.

  HubSpot myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhoidon tukena

  HubSpot on yksi johtavista asiakkuudenhoidon (CRM), myynnin ja markkinoinnin työkaluista ja järjestelmistä. Kilpailutuksen jälkeen päädyimme valitsemaan HubSpotin oman toimintamme tueksi ja nyt haluamme auttaa myös teitä. Eroamme perinteisistä HubSpot kumppaneista liiketoimintaymmärryksellämme, joka mahdollistaa teidän toimintaanne tukevan näkökulman ja sparrauksen tekemiseen. Pelkkä tekninen osaaminen on erittäin merkityksellistä käyttöönottovaiheessa, mutta automaatioita, myynnin ja markkinoinnin yhdistäviä elementtejä tai CRM:n hallintaa arjessa tukevia työkaluja kehitettäessä, olemme liiketoimintaanne ymmärtävä kumppaninne.

  Usein käyttöönoton jälkeen järjestelmää tutkittaessa huomataan, että kaikkea ei osatakaan hyödyntää tai ei välttämättä huomata merkittäviä järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Käymme yhdessä läpi jo käyttöönottamanne HubSpotin ja suunnittelemme, mitkä automaatiot, tietokentät, rakenteet ja systematiikat tukevat myyntiänne ja markkinointianne parhaiten, jotta nostatte liiketoimintatuloksenne uudelle tasolle.

  Asiakastarinoiden toteutus

  Yksi vaikuttavimmista markkinoinnin keinoista on puolueeton sanoma suoraan asiakkaidenne suusta. Me toteutamme niin kirjallisia kuin videomuotoisiakin asiakastarinoita avaimet käteen periaatteella. Hoidamme taustatyön, asiakkaan haastattelun, asiakastarinan kirjoittamisen sekä video- ja valokuvaamisen, jonka pohjalta te saatte markkinointinne ja myyntinne tueksi aitoja kokemuksia ja suositteluja asiakkailtanne. Asiakastarinat ovat oiva tapa tuoda esiin juuri niitä tekijöitä, joita asiakkaanne teissä ja palveluissanne aidosti arvostavat. Myös potentiaaliset uudet asiakkaat saavat paremmin kiinni tarjoamastanne syventyessään muiden kokemuksiin.

  Älä ole ainoa toimintanne kannattaja, vaan anna asiakkaidenne puhua puolestanne.

  Yhteyshenkilö

  Julia Ryhänen
  Markkinointipäällikkö
  040 417 3206
  julia.ryhanen@balentor.fi