Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Tutkimus- ja konsultointipalvelut

Parempia päätöksiä ja mitattuja tuloksia

Autamme asiakkaita tunnistamaan olennaisimmat tekijät strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, tekemään parempia päätöksiä ja seuraamaan kehittymistä suhteessa tavoitteisiin

Yhteyshenkilöt

Jouni Kahelin
Tutkimusjohtaja
0400 894 959
jouni.kahelin
@balentor.fi

Milla Hämäläinen
Operatiivinen johtaja
050 574 2800
milla.hamalainen
@balentor.fi

Yrityksesi kilpailukyky ja tuottavuus tulee kasvamaan

LINKITYS STRATEGIAAN

Kytkemme kyselyiden sisällön strategiaanne ja tulosten käsittelyn johtamisjärjestelmäänne.

OIKEAT SEURAAVAT ASKELEET

Autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa tavoitteisiin ja tunnistamaan oikeat seuraavat askeleet.

TULOKSET TOIMINNAKSI

Tuemme kapeikkojen kehittämisessä ja autamme seuraamaan kehitystä.

Kytkentä strategiaan – räätälöimme sisällöt asiakkaan tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Kohdennetaan huomio olennaiseen – yhteenvetojen kautta voidaan hahmottaa nopeasti vahvuudet ja tärkeimmät kehitysalueet

Tulkinta suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja strategiaan – tulkitsemme tuloksia suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja strategiaan oikeiden seuraavien kehitysaskeleiden löytämiseksi

Juurisyiden tunnistaminen ja ratkaisuehdotukset – tunnistamme kehitysalueiden lisäksi taustalla olevat juurisyyt ja tuotamme ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiseksi

Tuki liiketoiminnan kehittämiselle – tutkimuksen lisäksi voimme auttaa toiminnan kehittämisessä tavoitteiden mukaisesti

Työntekijäkokemuksen tärkeimmät panos- ja tulostekijät

Mitkä ovat tärkeimmät työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät ja millaisia tuloksia organisaatiot voivat saavuttaa työntekijäkokemukseen panostamalla?

Tutkimus- ja konsultointipalveluiden referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.