image GroupM
Itsensä johtamisen taidoilla hallinnan tunnetta
image Soihtu
Liiketoimintastrategian rakennus yhdessä ja osaksi yhteistä tekemistä OKR-työkalua hyödyntäen

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  ALFAME - OKR KÄYTTÖÖNOTONTUKI

  OKR käyttöönoton tuella apua strategian toimeenpanoon

  Alfame on vahvassa kasvussa oleva IT-yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ohjelmistokehitystä, ​​liiketoimintaprosessien hallintaa ja automaatiota sekä ​​tiedonkulun kehittämistä liiketoiminnassa. Voimakkaan kasvun myötä eri organisoitumisen keinot sekä läpinäkyvyys strategiassa ovat nousseet yrityksessä esille, ja OKR-mallilla lähdettiin hakemaan ratkaisua tähän. Hakkeriakatemian vetäjä ja Alfamen osaamisen kehittämisestä vastaava Kalle Soukka avasi yhteistyötämme tarkemmin.

  Mistä lähdettiin liikkeelle? 

  – Voimakkaan kasvun myötä tunnistimme, että tarvitsemme systematiikkaa ja läpinäkyvyyttä strategiaan ja strategian toimeenpanoon. Johdon toimesta on tehty vuosien varrella strategioita, mutta niiden toteuttamisesta on puuttunut systematiikka. Myös kehitysasioita on ollut todella paljon meneillään yhtä aikaa – näitä on aloitettu, mutta kovinkaan moni ei ole päässyt maaliin saakka. Lisäksi henkilöstö on kokenut, että eivät ole päässeet mukaan strategiaan. Nyt tavoitetilana oli, että saisimme luotua strategian toteuttamiseen systemaattisen ja läpinäkyvän mallin, johon koko henkilöstöllä olisi mahdollisuus osallistua.  

  – Lähdimme kesällä kokeilemaan pienellä porukalla OKR:ien rakentamista ja pian todettiin, että tarvitsemme yhteistyökumppania auttamaan OKR-mallin viemisessä koko Alfamen henkilöstölle. Johtoryhmällä oli OKR käytössä ja seuraavaksi halusimme luoda koko organisaatiolle tavan käyttää OKR:ää sekä saada varsinaiselle käyttöönotolle tukea. Lähdimme selvittämään mahdollisia yhteistyökumppaneita, joista Balentor ja yritysvalmentaja Tiina Luoto-Mäenpää valikoitui yhteistyökumppaniksemme.  

  ”Tiina oivalsi heti, mitä me tarvitsemme. Lisäksi Tiina vahvasti haastoi meitä, mikä oli avaintekijä valinnassamme.”

  Mitä tavoiteltiin ja mitä konkreettisesti tehtiin? 

  – Tavoitteena oli luoda systemaattinen, läpinäkyvä ja osallistava malli strategian toteuttamiseen. Käynnistimme yhteistyön laajennetun johtoryhmän workshopeilla, joissa määritimme Alfamen OKR-toimintamallin, konkreettiset OKR-palaverien sisällöt ja ajankohdat sekä lisäksi sparrasimme tekemiämme Company-tason OKR:iä. Tiina otti paljon kantaa siihen, että minkälaisia asioita otetaan OKR:iin mukaan ja miten niitä muotoillaan. OKR:ien muotoilu oli haastavaa, mutta siihen saimme paljon apua Tiinalta. Workshopien yhtenä tavoitteena oli lisäksi valmistautua syyskuussa pidettävään koko yrityksen työpajaan.  

  ”Saatiin paljon tukea ja näkemystä siihen, miten OKR-mallia kannattaa käytännössä toteuttaa. Varmuuden tarjoaminen oli oleellista meille.”

  – Syyskuussa pidettävän koko henkilöstön työpajan tavoitteena oli tarjota kaikille mahdollisuus päästä osallistumaan Company-tason OKR:ien edistämiseen. Koko henkilöstön työpaja onnistui hyvin. Henkilöstö koki, että he tavoittivat OKR-mallin ja pääsivät osalliseksi strategiaan 

  Miten tästä eteenpäin?  

  – Koko henkilöstön työpajassa tarjosimme koko henkilöstölle mahdollisuuden halutessaan osallistua Company-tason OKR:ien eteenpäin viemiseen, mutta nyt jatkamme OKR:ien edistämistä siten, että Company-tason OKR:ien rinnalle rakentuu OKR:t heimoille sekä hallinnon tiimeille. Ajatuksena on, että mukana ovat sellaiset henkilöt, joilla on halukkuutta ja annettavaa OKR:iin. Me kannustamme henkilöstöä ilmoittamaan kiinnostuksensa, mutta avaintulosten omistajien vastuulla on sitten kerätä se porukka, joka näitä kehitysasioita edistää.  

  – Parantamisen varaa aina on. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että laajennettu johtoryhmä ja koko porukka ovat ostaneet OKR-mallin, mutta vielä kuitenkin opettelemme, että miten tätä käytännössä toteutetaan.   

  – Suosittelemme lämpimästi Balentoria. Balentorin tapa on tehdä yhdessä sopivasti haastaen. Tiinan kanssa on sovittu, että aina tarvittaessa voimme olla yhteydessä ja sparrata tilannettamme.  

  Balentor auttaa strategian toimeenpanon lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. strategian ja liiketoiminnan, johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen, itseohjautuvuuden, myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimuspalveluiden parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme sekä OKR käyttöönoton tuesta ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta! 


  Hakkeruus muuttaa kaiken. Se tekee meistä rakastetuimman työpaikan ja halutuimman kumppanin. Hakkeruus ei ole vain oivaltavia ratkaisuja ja kaunista koodia. Se on yhteistyötä asiakkaan ja toistemme kanssa. Periksiantamattomuutta haasteiden edessä. Yhdessä voittamista. Jatkuvaa itsemme kehittämistä.” 

   Lähde: https://www.alfame.com/alfame  

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi