image Caplan
Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
image GroupM
Itsensä johtamisen taidoilla hallinnan tunnetta

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Flowplus - Myynnin organisoiminen

  Myynnin organisoimista ja asiakkuuksien hallintaa

  Flowplus on Suomessa 12 paikkakunnalla toimiva kunnossapitoyritys, joka ylläpitää ja huoltaa laitteita niin teollisuuden alalla kuin kuntasektorillakin. Kovaa kasvua yritys on tehnyt 13:n yritysoston kautta, joka on tuonut mukanaan monia erilaisia toimintatapoja ja yrityskulttuureita, jotka haluttiin yhdistää mahdollisimman jouhevasti. Myynnistä vastaava Marko Kuula avasi tyytyväisenä Balentorin kanssa yhteistyössä mallinnettuja myynnin ja asiakkuudenhoidon prosesseja.

  Mitä lähdimme työstämään yhdessä? 

  – Yritysostojen myötä erilaisia myynnin toimintatapoja ja yrityskulttuureita oli tarpeen yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelimme kokonaisuutta yhdessä Balentorin yritysvalmentaja Tuija Hietasen kanssa ja päädyimme ottamaan viisi ELY-tuettua konsultointipäivää. Toiminta lähti nykytilan analysoinnista eli pohdittiin, missä Flowplus on tällä hetkellä myynnin ja asiakkuuksien hoidon suhteen sekä yleisesti. Mietittiin myös, mihin kaivataan eniten tukea ja konsultointia. Teemat ja aikataulu päätettiin, jonka jälkeen ryhdyttiin kunnolla hommiin.  

  – Ensimmäisenä aiheena oli myynnin organisoituminen eli miten myynti hoidetaan, kun yritys toimii 12 paikkakunnalla eikä kaikilla välttämättä ole varsinaista myyjää. Muut aiheet valikoituivat luontevasti Flowplussan strategian terävöittämisen ympärille ja koskivat mm. asiakkaiden segmentointia, asiakkuussuunnitelmaa, strategiaa itsessään sekä tapaamme toimia.  

  Minkälaisia tavoitteita tekemiselle asetettiin? 

  – Tavoitteet asetettiin korkealle, jotta on jotain, mitä aidosti tavoitellaan. Pääpiirteissään se alun perin yhdessä Balentorin kanssa muotoiltu ajatus on toteutunut. Muutoksia on toki välissä tapahtunut, mutta olemme muuttaneet suunnitelmia sitten ketterästi tarpeen mukaan. Myynti on ylipäätään yhtenäistynyt huomattavasti ja myynnin organisoituminen on onnistunut hyvin. Tavoitteet toki uusiutunut tilanteen mukaan jatkossakin.  

  Mitä konkreettisesti edistettiin yhdessä? 

  – Pidettiin Tuijan kanssa kahden kesken aluksi kehityspäiviä, jonka jälkeen suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan suuremmalla joukolla. Tässä vaiheessa meitä oli n. 10-20 ihmistä per päivä ja päiviin valittiin oikeat avainhenkilöt teeman mukaan. Päivät menivät todella nopeasti, ne olivat hyvin rytmitettyjä, niissä oli hyvä suhde ryhmätöiden, oman ajattelun ja taukojen suhteen, ja lisäksi materiaalit olivat monipuolisia. Se kertoo mielestäni siitä, että kokonaisuus on hyvin toteutettu ja siinä on ammattilainen työssään. Kaiken kaikkiaan kokonaisuuteen sisältyi one2one keskustelua, ryhmätoteutuksia, KAM-toiminnan kehittämistä, ratkaisumyynnin ja myynnin mittaamisen teemoja, myynnin johtamista, myynnin kehitysworkshopeja sekä myynnin organisoimista. 

  Mikä oli merkittävin käteen jäänyt hyöty? 

  – Kun nuorena yrityksenä toimitaan 12 eri paikkakunnalla ja meihin on yhdistetty 13 yritystä, on meillä paljon ihmisiä, jotka eivät ole välttämättä edes tavanneet toisiaan. Balentorin toteutuksissa eri yksiköiden ihmiset pääsivät keskustelemaan, tutustumaan sekä jakamaan ajatuksiaan, näkökulmiaan ja prosessejaan samassa ryhmässä, joka oli todella antoisaa. Tuijalla oli hyvä tyyli aina kysyä päivän päätteeksi, että mikä asia jäi kellekin päällimmäisenä mieleen. Vastaukset tulivat hyvin spontaanisti ja siellä korostuivat muun muassa yksiköiden välinen verkostoituminen, uusien asioiden oppiminen ja olennaisten asioiden kertaus sekä suunnitelmien saaminen osaksi arkea ja rutiinien muodostaminen. 

  Tämä kertoo siitä, että on hyvin toteutettu kokonaisuus ja ammattilainen työssään.

  Miten tästä eteenpäin ja kenelle suosittelisit Balentoria? 

  – Balentorin kanssa onkin jo sovittuna jatkopalaveri, jossa suunnittelemme Flowplussan tulevaisuutta ja kehityksen seuraavia askeleita. Paljon on asioita mielessä ja muutaman niistä mainitakseni; yrityksen yhtenäistäminen, markkinointi ja imagon vahvistaminen sekä sisäisesti että ulkoisesti ovat ehkä seuraavana agendalla.  

  – Voin vilpittömästi suositella Balentoria. Ainakin Tuijalla on monipuolinen kokemus taustalla ja hän osaa sitä taitavasti hyödyntää. Hän teki syvällistä taustatyötä ja selvitti tarpeitamme sekä yhdisti ne omaan kokemukseensa. Pöytään tuotiin uusia ajatuksia ja ajattelemisen aihetta sekä myös sopivasti haastettiin. Kaikin puolin onnistunut yhteistyö, joka edelleen jatkuu! 

  Katso pk-yrityksille suunnattujen kehitysohjelmiemme tarjoama ja ilmoittaudu mukaan! Näiden lisäksi voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden konsultointipäivinä. Sekä kehitysohjelmat että konsultointipäivät ovat ELY-tuen alaisia eli ELY-keskus kattaa suurimman osan sijoituksestasi. Näin ollen ne sopivat hyvin juuri pk- ja kasvuyrityksille. 


  ”Flowplus Oy on virtaustekniikan kunnossa- ja ylläpitoon erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat kunnalliset vesi- ja jätevesilaitokset, teollisuuslaitokset ja kaivokset. 

  Flowplus on perustettu vuonna 2012, mutta yritysostojen myötä osaamisen juuret ulottuvat vuosikymmeniä taaksepäin. Yrityksemme ammattitaito kumpuaa vanhoista ja perinteisistä yrityksistä, jotka ovat alueellisesti tarjonneet erilaisia huolto- ja  kunnossapitopalveluita. Flowplus on yhdistänyt tämän ammattitaidon ja tarjoaa nyt asiakkailleen kattavan huoltoverkoston ja monipuolisen ammattiosaamisen koko Suomen alueella.” 

  Lähde: www.flowplus.fi/yritys  

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi