image Soihtu
Liiketoimintastrategian rakennus yhdessä ja osaksi yhteistä tekemistä OKR-työkalua hyödyntäen

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Elektron - Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen

  Vauhtia markkinointiin ja myyntiin Hubspotin avulla

  Elektron on sähköalan asiantuntijayritys, joka toimittaa keski- ja suurjännitejärjestelmien sekä junarataverkon turvalaite- ja sähköratajärjestelmien urakointipalveluja. Elektronin missiona on tehdä töitä sen eteen, että Suomalaisella teollisuudella ja julkisella infrastruktuurilla on toimivat sähkönjakelujärjestelmät.

  Elektron osallistui 2023 loppuvuodesta Balentorin järjestämään valmennusohjelmaan, jossa kehitettiin markkinointia, myyntiä ja asiakkuuksien johtamista kokonaisvaltaisesti. Ohjelman konkreettisen hyödyllisyyden myötä Elektron jatkoi yritystoiminnan kehittämistä kanssamme. Yhtenä merkittävänä muutoksena Elektron otti käyttöön myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitoon HubSpotin, jonka avulla markkinoinnista tehtiin jatkuva prosessi.

  Kokonaisuudessaan markkinoinnin ja myynnin prosessi on parantunut huomattavasti.

  Elektronin lähtötilanne

  Elektronilla markkinoinnin ja myynnin prosessi oli epäsäännöllistä ja systematiikka puuttui. Asiantuntijat kokivat myös, että heillä ei ollut tarpeeksi tietotaitoa tai osaamista yrityksen markkinoinnin ja myynnin hoitoon.

  Kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

  Yhteistyössä tavoitteena oli luoda markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuden hoidolle selkeä systematiikka ja prosessit. Kehitysasiantuntijamme Markus Söderström auttoi Elektronia luomaan yhteiset toimintaperiaatteet markkinoinnille, myynnille ja asiakkuudenhoidolle. Tärkeää oli määrittää selkeät vaiheet ja roolit siitä, mitä kukin tekee missäkin vaiheessa. Markkinointia, myyntiä ja asiakkuudenhoitoa ei nähty erillisinä toimintoina, vaan toisiaan tukevana jatkumona. Tärkeämpää oli tietää missä vaiheessa ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Käytännön tekeminen kytkettiin kohderyhmäkohtaiseen vuosikelloon, jonka avulla varmistetaan oikeanaikaiset markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet.

  Elektronin toimitusjohtaja Petri Laukkanen kuvailee työskentelyä Balentorin kanssa erittäin käytännönläheiseksi. Kehittäminen tapahtui tekemisen kautta.

  ”Saimme hyviä työkaluja ja markkinoinnin koulutusta yrityksemme tavoitteiden saavuttamiseen. Emme voi unohtaa markkinointia, vaikka yksittäinen kauppa tuli. Ymmärrämme, että markkinointi prosessi, jota tulee tehdä systemaattisesti yrityksen muiden prosessien osana koko ajan.”, Laukkanen lisää.

  Petri Laukkanen

  Toimitusjohtaja, Elektron

  Yhteistyön merkittävimmät hyödyt

  Kehitysyhteistyössä Elektron alkoi nopeasti saamaan enemmän näkyvyyttä omalla toimialallaan, mikä paransi asiantuntijoiden ammatillista itsetuntoa. Näkyvyyden ja kiinnostavuuden kasvu synnytti merkittävästi enemmän liidejä ja tarjouspyyntöjä. Lisäksi Elektronin asiantuntijat kokivat uuden systematiikan ja myyntiputken käyttöönoton selkeyttäneen ja tehostaneen koko myynnin prosessia merkittävästi.

  Hubspotin rooli uudessa systematiikassa

  Hubspotin tuomat hyödyt Elektronille olivat suuret. Aiemmin hajanainen asiakasrekisterin ylläpito ja asiakkuudenhoito pystyttiin tuomaan yhteen paikkaan. Nyt kaikki olennaiset asiat ovat selkeästi tilastoituna ja käytettävissä samassa paikassa. Markkinoinnilla ja myynnillä on selkeät työkalut ja toimintatavat asiakkaiden kontaktointiin. Myynti näkee koko ajan kokonaistilanteen, missä mennään ja kaikki markkinoinnin ja myynnin suunnitellut toimenpiteet ovat aikataulutettuna HubSpotissa. Elektronin asiantuntijat kehuivat Hubspotia helppokäyttöiseksi ja erittäin toimivaksi.

  Projekti-insinööri Teemu Tuikkanen myös piti siitä, miten Elektronin asiantuntijoita autettiin asiakkuudenhoidossa ja Hubspotin käyttöönotossa tausta-asetuksia myöten.

  ”Tarkoitus on jatkaa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Pienestä kiireestä huolimatta noudatamme uuden vuosikellomme suunnitelmaa. Tarkoitus on myös kasvattaa yrityksen kokoa ja toimintaa kokonaisuudessaan”, Tuikkanen vastaa.

  Teemu Tuikkanen

  Projekti-insinööri, Elektron


  Elektronilla on kova osaaminen ja hyvä asenne kehittämiseen. Asiat laitettiin kuntoon vaihe-vaiheelta ketterästi edeten. Näin pääsimme liikkeelle oikeiden asiakkaiden kanssa ja saimme nopeasti tuloksia tehdyistä toimenpiteistä. Elektronilla on kaikki edellytykset edetä suunnittelemallaan kasvu-uralla.

  Markus Söderström
  Kehitysasiantuntija, Balentor
  Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon kehittäminen. HubSpotin kytkeminen liiketoimintaan.


  Elektron

  Elektron on innovatiivinen sähköistyksen ja sähkönjakelujärjestelmien asiantuntijakumppani. Yritys toimittaa sähköistyksiä ja sähkönjakelujärjestelmiä niin suuriin kuin pieniinkin projekteihin sähkönjakeluinfrastruktuuriin ja teollisuuteen. Yritys toimii Jyväskylästä käsin maanlaajuisesti.

  elektron.fi

  HubSpot liiketoiminnassa

  Kasvua, kannattavuutta ja joustavuutta HubSpotin avulla

  Etsitkö tehokasta tapaa kasvattaa liiketoimintaasi, lisätä kannattavuutta ja menestyä markkinoilla? HubSpot tarjoaa kaiken tarvitsemasi markkinoinnin, myynnin ja asiakassuhteiden hallintaan. HubSpot on monipuolinen ja kattava alusta, joka tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

  HubSpot liiketoimintaan »