Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Balentor on myös Hansel kumppanisi

  Hansel puitetoimittaja

  Balentor on myös Hansel kumppanisi!

  Olemme olleet jo yli 30 vuotta julkisen puolen toimijoiden luotettava kumppani ja nyt tarjoamme tukeamme teille myös Hanselin puitetoimittajana johtamisen ja kehittämisen konsultoinnin parissa vuosille 2021-2025 eli palvelemme teitä laaja-alaisesti alla olevien palvelualueiden parissa.

  Lisäksi tarjoamme Hansel asiakkaillemme veloituksetonta tarpeiden kartoitus- ja konsultointitapaamista jo hankintojen valmisteluvaiheessa. Varaa aika, niin käydään yhdessä läpi tilanteenne ja tarpeenne sekä pohditaan juuri teille sopivat ratkaisut


  Mihin tarpeenne osuu?

  Esihenkilötyö ja johtaminen

  • Muutoksen suunnittelu ja onnistuneen toteuttamisen tuki
  • Muutosjohtaminen ja -viestintä
  • Valmentava johtaminen
  • Etäjohtaminen
  • Esihenkilöviestintä ja vuorovaikutustaidot
  • Lähiesihenkilötyön laatu ja osaajien sitouttaminen
  • Itsensä johtaminen
  • Työyhteisön työn ohjaus muutoksessa
  • Työnohjaus, coaching ja mentorointi


  Tiimityön ja itseohjautuvuuden kehittäminen

  • Tiimien yhteisohjautuvuuden kasvattaminen ja toimintamallit
  • Yksilötason itsensä johtamistaidot
  • Itseohjautuvuuden optimointi
  • Johdettu yhteisohjautuvuus
  • Tiimien ketterät toimintatavat ja jatkuva oppiminen
  • Vastuun ottamisen lisääminen

  Toiminnan asiakaskeskeinen kehittäminen

  • Palveluprosessien kehittäminen
  • Kustannustehokkuuden ja laadun optimointi
  • Asiakastyössä onnistuminen ja erottautuminen
  • Asiakaskohtaamisten ja asiakaspalvelun kehittäminen
  • Asiakkuudenhoidon kehittäminen
  • Lean-ajattelu

  Palveluiden uudistaminen

  • Asiakaskeskeinen palvelumuotoilu
  • Asiakaspalvelun uudistaminen
  • Palvelukanavien suunnittelu

  Organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistaminen

  • Johtoryhmätyön kehittäminen
  • Palaveritoiminnan kehittäminen
  • Johtamisen systematiikka ja ajankäytönhallinta
  • Projektijohtamisosaaminen
  • Projektimallien ja kehitysprojektien suunnittelu
  • Työnkuvien ja roolien uudelleen suunnittelu
  • Uudistusten suunnittelu ja läpivienti
  • Jatkuva parantaminen


  Organisaation suorituksen johtaminen

  • Tavoitejohtamisen mallit
  • Kehityskeskustelut ja suorituksen johtaminen
  • OKR-strategian ohjausmallin käyttöönotto ja OKR:ien määritys
  • Strategiasta johdetut toimintasuunnitelmat
  • Strategiaa toteuttavat muutosprojektit

  Strategiaprosessi ja strategian laadinta

  • Strategian suunnittelu, toteuttaminen ja laadinta
  • Strategiaprosessiin liittyvät analyysit
  • Skenaariotyöskentely


  Arviointi- ja tutkimuspalvelut

  • Henkilöstötutkimus
  • Asiakas- ja sidosryhmätutkimus
  • Esihenkilöarviointi
  • Muutostarvetutkimus
  • Muutoksen seurantamittaukset
  • Erityyppisten työyhteisötutkimuksien tulosten tulkinta ja kehityssuunnitelmien laadinta

  Käydäänkö tilanteenne ja tarpeenne läpi maksuttomassa kartoitustapaamisessa?

  Referenssit

  Julkisen sektorin asiakkaitamme vuosien varrelta