image SoVet
Asiakkaiden äänen kautta kehityssuunta selkeäksi
image Teollisuusyritys
HubSpot kirkastamaan markkinointia, myyntiä ja asiakkuudenhoitoa

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Siun Sote - Työntekijäymmärrys ja henkilöstön sitoutuminen

  Työntekijäymmärryksen syventäminen henkilöstön sitoutumisen vahvistamiseksi

  Siun sote järjestää Pohjois-Karjalan väestölle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita. Tavoitteena on hyvinvoiva pohjoiskarjalainen, joka käytännössä tarkoittaa helposti saatavilla ja lähellä olevia laadukkaita palveluita sekä hoitoa. Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on yksi keskeinen osa tavoitteen saavuttamista. Henkilöstön sitoutumisen varmistamiseksi ja vahvistamiseksi kaivattiin syvällisempää työntekijäymmärrystä, jossa Balentor auttoi mielellään. Siun soten kehittämisjohtaja Heli Aalto avasi yhteistyömme askelmerkkejä tarkemmin.

  Mistä lähdettiin liikkeelle ja mitä tavoiteltiin?

  – Tarve yhteistyölle lähti liikkeelle oikeastaan isosta henkilöstön saatavuus-, veto- ja pitovoima kysymyksestä sekä henkilöstöltä tulleesta palautteesta, joiden juurisyihin halusimme päästä käsiksi. Meillä oli myös tiettyjä tavoitteita rakenneuudistushankkeessa ja mahdollisuus lähteä toteuttamaan tutkimusta aika nopeallakin aikataululla.

  – Mainitsemani rakenneuudistushanke oli osa tulevaisuuden sote-keskus ohjelman tavoitteita tukevaa sote-rakenneuudistushanketta, jossa selvitettiin työnantajamielikuvaa, otettiin huomioon palvelutarve sekä mallinnettiin työvoimatarvetta tietyssä aikaikkunassa, jotta voimme säilyttää halutun palvelutason. Tämän tueksi kaipasimme laadullista ymmärrystä henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.

  – Aiemmin toteutetulla tekstiviestikyselyllä saimme jo tiettyä ymmärrystä ihmisten päätöksien takana vaikuttavista syistä, mutta halusimme saada vielä syvempää laadullista tietoa siitä, miksi meiltä lähdetään pois. Halusimme myös kokeilla Balentorilla tarjolla olevaa sapluunaa, sillä kiinnosti, miten tällainen tutkimus toteutetaan ja mitä se vaatii molemmilta osapuolilta.

  Kaipasimme ketterää ja luotettavaa kumppania. Balentorista oli jäänyt jo aikaisempien keskustelujen pohjalta positiivinen mielikuva ja teillä oli todella hieno taito ymmärtää toimintaamme syvällisesti lyhyessäkin ajassa. Lisäksi kyvykkyys toteuttaa tällainen hanke näkyi selvästi kaikesta.

  Miten onnistuimme suhteessa tavoitteeseen?

  – Tavoitteemme täyttyivät kaikin puolin. Ensinnäkin tavoitimme haluamamme määrän ihmisiä eli olimme haarukoineet yhdessä oikein sen, mikä volyymin tulee olla. Itselle tuli myös nopeasti tunne siitä, että tämä olisi hyvä toistaa tulevaisuudessa ja ehkä laajentaa toisiin yksiköihin. Yllätyksenä tuli se, miten positiivisesti ihmiset kokivat kiinnostuksemme syihin lähdön takana. Ihmiset ovat kiitelleet tästä vielä jälkeenpäinkin.

  – Yhteistyö toi ymmärrystä siihen, mikä on esimerkiksi palkan ja työnantajan joustamiskyvykkyyden merkitys ihmisten päätöksissä. Tietyissä ammattiryhmissä joustavuus nousi korkeaksi tarpeeksi. Syihin tarpeen takana on todella hyvä pureutua syvällisesti eikä olettaa asioita. Johtotähtenä kuitenkin selkeästi nousi esiin hoitoalan ammattilaisten asiantuntijuuden kehittämisen ja urakehityksen halu. Tähän olemme tarttuneet erilaisten koulutusten ja hankkeiden kautta välittömästi. Hoitajien kuormitus toki näkyi kiistattomasti tuloksissa myös.

  – Tulokset kirkastivat ja jäsensivät ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat oikeasti merkittävimpiä kehityksen näkökulmasta. Monesti yksittäisiä havaintoja kuulee sieltä täältä ja siitä voi muodostua tietty mielikuva, joka ei kuitenkaan välttämättä ole oikea koko henkilöstöstä puhuttaessa. Jo olemassa olevien ajatusten vahvistamisen lisäksi saimme siis täysin uusiakin näkökulmia. Balentorilta tuli myös selkeitä toimenpide-ehdotuksia, joiden ansiosta saimme vahvistusta seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen ja oikean suunnan löytämiseen.

  Olen hyödyntänyt tuloksia lähes päivittäin työssäni, niihin on palattu monessa yhteydessä ja ne ovat vaikuttaneet henkilöstösuunnitteluun sekä tiedolla johtamiseen eli niistä on saatu aitoa arvoa arkeen sekä kehityssuuntiin.

  Miten yhteistyö sujui?

  – Yhteistyö sujui erinomaisesti, kun hahmotimme mitä meidän puoleltamme vaaditaan ja tarvitaan, ja Balentorilta tuli näkemyksellisyys ja kyvykkyys toteuttaa tällainen hanke. Pöydälle tuotiin aina valmiiksi selkeät ehdotukset siitä, miten missäkin tilanteessa kannattaa toimia eli projektia johdettiin myös hyvin. Arvostin paljon myös balentorilaisten kykyä asettua meidän asemaamme eli esimerkiksi tiettyjä julkisen sektorin kiemuroita ei kyseenalaistettu. Kokemus yksityisen sektorin lisäksi julkisesta sektorista näkyi selvästi yhteistyössämme ja koin, että meitä ymmärrettiin todella hyvin.

  Suosittelisitko Balentoria muille?

  – Suhtaudun hieman varauksella konsultteihin, mutta tässä koin ostavani asiantuntemusta, osaamista ja panosta, ja niitä koin saavani. Asiakasarvostus oli myös korkeaa ja analyysin syvällisyys yllätti positiivisesti. Pidän Balentoria joustavana, asiantuntevana ja luotettavana kumppanina oman kokemukseni pohjalta eli suosittelen ehdottomasti.

  Balentor auttaa kokonaisvaltaisten tutkimusten lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. strategian ja liiketoiminnan, johtamisen ja esihenkilötyön, itseohjautuvuuden sekä myynnin ja markkinoinnin parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta!


  ”Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017. Siun sotessa on yhteensä noin 7 800 työntekijää. Alueella on noin 166 400 asukasta.”

  Lähde: www.siunsote.fi

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi