image Videoblogi:
Mitkä ovat 5 muutoksen onnistumistekijää?
image Videoblogi:
Kuinka muotoilla toimiva strategia OKR-mallilla?

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Ajankohtaiset oppimme hyvinvointialueille – nämä 4 asiaa tulee huomioida strategian toimeenpanossa

  Valtioneuvoston julkaiseman uusimman sote-uudistuksen kansallisen toimeenpanovaiheen mukaan hyvinvointialueiden alueelliset palvelutarpeet ja alueiden erilaiset lähtökohdat huomioivat strategiat on luotu ja käynnistysvaiheen painopisteiden mukaiset hankkeet ovat hyvässä vaiheessa (Tilannekuva 1 2023 (soteuudistus.fi)).

  Työ strategian viemiseksi arkeen ja konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi on kuitenkin vielä edessä. Hyvinvointialueet ovatkin siirtymässä ”mitä” vaiheesta ”miten” vaiheeseen, jonka toteuttamista ohjaa kunkin hyvinvointialueen oma alueellinen strategia, palvelustrategia ja muut lakisääteiset osiot. Viestintä ja johtamista tukeva datan kerääminen sekä tiedolla johtaminen korostuvat entisestään.

  ”Hyvinvointialueet ovatkin siirtymässä ’mitä’ vaiheesta ’miten’ vaiheeseen”

  Strategian onnistumisen avaimet ovat siinä, kuinka strategiaa johdetaan ja toteutetaan arjessa. Jos strategian toimeenpano on pelkästään kiinni esihenkilöiden tai henkilöstön kyvystä toteuttaa strategiaa, on onnistumisen todennäköisyys onnenkauppaa.

  Näistä lähtökohdista ja pitkään kokemukseemme pohjaten kiteytimme neljä keskeistä elementtiä strategian toimeenpanon varmistamiseksi.

  1. Johtamisen kytkeminen strategisiin tavoitteisiin 

  Johtamisen on oltava linjassa strategian kanssa ja sen tehtävänä on varmistaa toiminta kohti asetettuja tavoitteita. Uudistetun strategian tulee näkyä jokapäiväisessä työssä, hyvinvointialueen jokaisella tasolla.

  2. Valmentava johtamisote 

  Tiimien kokoonpanon ei tule olla sattumanvaraista, vaan tiimit tulee rakentaa huolellisesti huomioiden hyvinvointialueen tavoitteet. Lisäksi tiimiläiset tarvitsevat jatkuvaa ja systemaattista esihenkilön läsnäoloa arjessa. Päämääränä on luoda omistautumista ja tahtoa kohdata uudistetun strategian vaatimat odotukset tuloksellisesti.

  3. Tiimit ja yksilöt 

  Strategian toimeenpano tapahtuu arjen työskentelyssä. Strategian, tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten seuranta tulee olla selkeää tiimeille sekä yksilöille, näin yksilöt pystyvät priorisoimaan tehtäviään uudistetun strategian mukaisesti ja jatkuvasti oppimaan ja kehittymään.

  4. Jatkuvan kehittymisen varmistaminen muutoksessa.

  Jatkuvan kehittymisen varmistaminen muutoksessa on olennaista. Strategian toimeenpano ei ole staattinen prosessi, vaan se vaatii jatkuvaa tarkastelua, arviointia ja tarvittaessa muutosten tekemistä.

  Kun nämä neljä elementtiä ovat kunnossa, on strategian toimeenpanossa onnistuminen lähempänä todennäköistä kuin onnenkauppaa. Tärkeintä on lähteä rohkeasti matkaan ja parantaa jatkuvasti matkan varrella. 

  Harri Turunen
  Liikkeenjohdon konsultti (LJK), certified management consultant (CMC)
  040 141 2342
  harri.turunen@balentor.fi

  Haluatko näkemyksemme teidän organisaatiolle sopivasta strategian toimeenpanosta?
  Ole meihin yhteydessä.

  Lue myös lisää hyvinvointialueiden strategian toimeenpanosta:

   Avatar photo
   Harri Turunen
   Harri Turunen
   Liikkeenjohdon konsultti (LJK), certified management consultant (CMC)
   040 141 2342
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian