Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Sote-strategian toimeenpano

  Strategian ketterä toimeenpano

  Monitahoisen sote-strategian toimeenpano

  Strategian toimeenpano on sote-organisaatioiden kuuma aihe.
  Miten viedä monitahoinen strategia tiimien arkeen ja
  toiminnallistaa se oikeiksi teoiksi osaksi arjen toimintaa?

  Onnistunut strategian toimeenpano vaatii kirkkaan suunnitelman, joka luo yhteisen suunnan. Kuitenkin yksin kirkkaus ei riitä, vaan strategian on oltava saumattomasti integroitu johtamiseen, jossa strategiset tavoitteet konkretisoidaan ja toiminnallistetaan tiimien tasolle. Johto varmistaa tulosten jatkuvan seurannan ja kykenee reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Toimintatapoihin tulee löytyä systematiikka ja rytmityksen on oltava tehokas strategian sujuvan toteutumisen takaamiseksi.

  Sote-strategian toimeenpanon onnistumisen tekijät

  Strategian ja palvelukyvykkyyksien tunnistaminen

  • Mihin kontekstiin toimeenpano rakennetaan, miksi muutoksia tarvitaan ja miten varmistetaan kytkentä sote-palveluihin ja taloudellisiin resursseihin?
  • Strategiaan kytkeytyvä ohjausmalli toimeenpanon taustalle. Erityisesti OKR-ohjausmalli on auttanut tiimejä toteuttamaan strategiaa arjessa.  
  • Oikealla ohjausmallilla varmistetaan, että tekeminen kohdentuu asiakasarvoon ja sen tuottamiseksi tunnistettuihin palvelukyvykkyyksiin.

  Toiminnan rytmityksen onnistuminen

  • Ratkaisevaa on löytää toimintatapoihin ja systematiikkaan kuhunkin tilanteeseen sopiva rytmitys. Kun rytmitys onnistuu, syntyy luontaista uudistumista ja energiaa.

  Tiimin rakentaminen ja sparraaminen

  • Tiimit tulee koostaa huomioiden organisaation tavoitteet. Tiimit tarvitsevat myös paljon laadukasta sparrausta.
  • Tiimien yhteisohjautuvuus ei ole lähtökohta, vaan päämäärä.
  • Kulttuuri tukee tavoitteita: asiakas ja strateginen ymmärrys ovat päätösten keskiössä. Ei puhuta vain toimeenpanosta, vaan viedään strategia aidosti arkeen ja opitaan eri tilanteissa.

  Kuinka strategia viedään sote-organisaation arkeen:

  Miten strategian tehokasta toimeenpanoa tuetaan:

  • Tavoitteille määritetään toimenpiteet, ja niiden edistymistä seuraavat mittarit.
  • Moninainen strategia pilkotaan lyhyemmän jakson konkreettisiksi ja tehdään selkeä roolitus.
  • Toimeenpano viedään tiimi- ja yksilötasolle, jolloin tavoitteet ja tulokset konkretisoituvat.
  • Johto näkee koko ajan, kuinka tavoitteiden saavuttamisessa edistytään.
  • Tiimien ja yksilöiden suoriutumista ja kehittymistä tuetaan oikeanlaisella johtamisella ja palautteenannolla.

  Huomioimme laaja-alaisessa kehittämisessämme ihmisten lisäksi toimeenpanon, kulttuurin, rakenteiden, strategian ja modernin analytiikan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Kokonaisvaltaisena muutoskumppanina räätälöimme toimintamme asiakkaan ja analysoidun tilanteen mukaan. Aivan, kuten muutoksessa kuuluukin tehdä.

  Haluatko näkemyksemme teidän organisaatiolle sopivasta strategian toimeenpanosta?

  Ole meihin yhteydessä.

  Pekka Järvinen

  KTK, HHJ/ HHJpj

  Yritysvalmentaja,
  toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen
  @balentor.fi

  Harri Turunen
  Liikkeenjohdon konsultti (LJK),
  certified management consultant (CMC)
  040 141 2342
  harri.turunen
  @balentor.fi