image Rauman Akku
Johtoryhmätyöskentelyyn selkeyttä ja suuntaviivoja
image SeAMK
Ketterillä toimintatavoilla johtamiskulttuuri uudelle tasolle

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Suomussalmen kunta - Strategian päivitys

  Kuntastrategian päivitys aidosti osallistaen ja fasilitoiden

  Asukaskeskeisessä ja luontoystävällisessä Suomussalmessa on yli 7000 asukkaan hyvä elää ja oppia. Sotahistoriamatkailun sekä luonto- ja erämatkailun suosittu kohde tarjoaa jokaiselle jotakin. Lisäksi innovatiivinen Suomussalmi teki poikkeuksellista muuttovoittoa viimeisimpien investointien myötä. Nyt heidän oli aika päivittää kuntastrategiansa, johon Balentor valikoitui kumppaniksi ja kunnanjohtaja Erno Heikkinen avasi yhteistyön vaiheita hymyssä suin.

  Mikä oli lähtötilanteenne?

  – Kuntastrategian päivittäminen tulee tehdä lakisääteisesti tietyin väliajoin, joten kilpailutimme kolme toimijaa, joista Balentor oli yksi. Balentor oli toteuttanut aiemmin strategiatyötä yhdelle konserniyhtiöllemme, jonka hallituksen jäsenet kehuivat antoisaa strategiaprosessia. Balentorilla oli lisäksi monipuolisin sisältö ja mielenkiintoinen näkemys kuntastrategian päivittämiseen. Lähdettiin siis työstämään strategian päivittämistä yritysvalmentaja Tuija Hietasen sekä tutkimus- ja kehitysasiantuntija Meeri Martimon kanssa.

  – Suomussalmella on tehty laaja strategia vuonna 2017, joka vaikutti strategiaprosessin kulkuun eli lähdimme nimenomaan päivittämään, emme luomaan täysin uutta. Halusimme myös osallistaa vahvasti eri toimijoita, kuten kuntalaisia ja erilaisia sidosryhmiä yhteiseen työskentelyyn.

  Prosessista kyllä huomasi, että näitä on tehty aiemminkin ja tässä ollaan hyvissä käsissä. Koko ajan tiedettiin, että asiassa edetään ja aikataulussa sekä budjetissa pysytään.

  Minkälaisia tavoitteita tekemiselle asetettiin ja mitä konkreettisesti tehtiin?

  – Aluksi sovimme yhdessä käytännön asiat kuntoon, kuten aikataulun ja sisällön. Mietimme myös, miten osallistaminen konkreettisesti näkyy koko työskentelyn ajan ja vaikuttaa siihen aidosti. Pidimme kick-off tilaisuuden kunnan valtuutettujen kanssa sekä toteutimme kyselyn kuntalaisille, johon pystyi vastaamaan netissä ja paperilomakkeella. Kysely sai positiivista palautetta sen napakkuudesta sekä aktiivisesta seurannasta koko kyselyn ajan, jotta vastausmäärät varmasti tukisivat työskentelyä. Balentor hoiti myös kyselyn tulosten yhteenvedon ja analyysin niiden pohjalta.

  – Uutena kokeiluna toteutimme myös piirustuskilpailun, jossa päiväkoti-ikäiset ja alakoululaiset saivat piirtää sen, mitä Suomussalmi heidän mielestään on ja mitä sen tulisi olla. Näiden jälkeen pidettiin strategiatyön työpaja valtuutettujen kanssa, jossa viilattiin olemassa olevaa strategiaa kyselyn analyysin pohjalta sekä lasten piirustukset ja toiveet huomioiden. Balentor veti hienosti ajatuksiamme yhteen, jonka jälkeen muutoksia käytiin läpi johtoryhmän ja valtuutettujen kanssa. Viimeiseksi vielä Balentor visualisoi strategian, jonka jälkeen kunnanhallitus ja valtuusto käsittelivät ja hyväksyivät sen.

  – On pakko mainita, että se on hirveän iso etu, kun on ulkopuolinen kumppani mukana strategiatyössä. Balentorilta tuli uusia ajatuksia ja näkökulmia, joita kannattaa huomioida sekä miten voisimme osallistaa ihmisiä yhä paremmin. Myös käytetyt metodit olivat hyviä ja sopivat tähän toteutukseen. Koen että saimme hyvin kuntalaisten ja päättäjien äänen kuuluviin.

  Mitä teille kuuluu nyt ja miten tästä eteenpäin?

  – Seuraavaksi on iso työ edessä tämän päivitetyn strategian jalkauttamisessa ja ihmisten edelleen osallistamisessa. Tämä koskee sekä henkilöstön kanssa yhdessä keskustelua, jotta jokainen ymmärtää päivitetyn strategian vaikutukset heidän työhönsä, mutta myös tulevaa talousarviota ja kuntalaisten sitouttamista. Meidän tulee myös miettiä ulospäin uudistetun strategian viestimistä ja muuta käytännön tekemistä.

  – Toki päivityksiä strategiaan tehdään jatkossakin ja seuraava päivitys saattaa jopa olla laajempi. Kumppania tulemme varmasti hyödyntämään seuraavissakin vaiheissa tukena, sillä Balentorista oli apua sekä koko strategiaprosessin fasilitoinnissa, kyselyn toteutuksessa ja tulosten käsittelyssä että strategian sisällön ja ulkoasun viilaamisessa. He auttavat myös strategian jalkauttamisessa eli yksin ei jäädä asioiden kanssa.

  – Prosessista kyllä huomasi, että näitä on tehty aiemminkin ja tässä ollaan hyvissä käsissä. Koko ajan tiedettiin, että asiassa edetään ja aikataulussa sekä budjetissa pysytään. Sparraus ei myöskään ollut hetkellistä, vaan koko prosessin ajan Balentor osasi haastaa, ehdottaa ja kysyä tarkennuksia, jotta varmasti huomioitiin kaikki näkökulmat. Kokonaisuuteen oli ylipäätään hyvä ote ja se tuntui olevan hallussa. Piirustuskilpailu oli myös raikas lisäys eikä perustyövaiheisiin tarvinnut kumppanin ansiosta itse käyttää aikaa, vaan pystyttiin keskittymään strategisten linjausten tekemiseen.


  ”Suomussalmen kunta tunnetaan historiasta, monipuolisesta luonnosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, kirjailija Ilmari Kiannosta sekä vienankarjalaiskylistä ja niiden kulttuurista. Ensimmäiset asukkaat Suomussalmelle saapuivat heti viimeisimmän jääkauden jälkeen noin 8 000-7700 eaa.

  Suomussalmi on Kainuun pohjoisin kunta, 110 km Kajaanista pohjoiseen. Suurimmat ja tunnetuimmat Suomussalmen suojelualueet ovat vuonna 2017 satavuotiaan Suomen kunniaksi perustettu Hossan kansallispuisto, laaja ja erämainen Martinselkonen sekä monipuolinen Murhisalo.”

  Lähde: www.suomussalmi.fi/fi/kunta/tietoa-suomussalmesta

  Katso videolta lisää ketterän kuntastrategian elementtejä