image Suomussalmen kunta
Kuntastrategian päivitys aidosti osallistaen ja fasilitoiden
image VTT
Henkilöstökyselyn hyödyntäminen sitoutumisen ja tavoitekulttuurin kehittämisessä

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  SeAMK - Ketterät toimintatavat ja johtamiskulttuuri

  Ketterillä toimintatavoilla johtamiskulttuuri uudelle tasolle

  Laatua ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä korostava SeAMK tekee vahvaa kasvua ja on saanut myös kansallisen Excellence -korkeakoulun laatuleiman. Vuosina 2021 ja 2022 SeAMK on ollut Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn tuloksissa. Näiden myötä organisaatiossa kaivattiin esihenkilötyön ja johtamisen kirkastamista. SeAMKilla on myös tehty organisaatiomuutos, joka herätti tarpeen kehittää johtamiskulttuuria yhdessä. Kumppaniksi valikoitui Balentor ja metodeiksi ketterät menetelmät. Suomen tällä hetkellä nuorin korkeakoulun rehtori, Jaakko Hallila, kertoi yhteistyöstämme tyytyväisenä.

  Mikä oli yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet tekemisessä?

  – Kartoitimme esihenkilötyötä oppilaitoksille kehittäneitä tahoja, joiden joukosta esiin nousi Balentor. Muutoskumppani, josta olimme jo kuulleet etukäteen hyvää. Kehittämiseen käytetään paljon avainhenkilöiden aikaa, jonka takia valmennuksen tulee olla laadukas ja kumppanin tuoda pöytään aitoa arvoa. Lähdimme edistämään esihenkilötyön ja johtamisen kehittämistä sekä johtamiskulttuurin uudistamista yhdessä yritysvalmentajien Tiina Luoto-Mäenpään ja Suvi Tuominiemen kanssa.

  – Organisaatiomuutoksen myötä luovuimme yksikkörakenteesta ja nyt meillä on yksi yhteinen SeAMK. Tämän myötä halusimme luoda johtamiskulttuuriin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön oikeat periaatteet. Tavoitteena oli muun muassa tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden vahvistaminen, hyvinvoinnin ja onnistumisten parantaminen, kehittymisen ja ketteryyden esiin nostaminen sekä SeAMK tasoisen ajattelun lisääminen niin arkeen kuin päätöksentekoonkin.

  Parasta antia olivat kyllä yhdessä luodut johtamisperiaatteet sekä johtamisen ketterät kokeilut.

  Mitä ja millaisin toimintatavoin konkreettisesti tehtiin?

  – Loimme yhteiset johtamisperiaatteet ja koemme, että niistä tuli varsin hyvät ja meidän näköisemme. Muun muassa luottamus, esimerkillä johtaminen, uskallus ja arvostaminen ovat eräitä tärkeimmistä johtamisen periaatteista ja luovat hyvää ilmapiiriä työyhteisöön.

  – Konkreettisesti edettiin niin, että johtoryhmä määritti tärkeimmät muutokset, tavoitteet ja suunnat uuden johtamiskulttuurin suhteen, jonka jälkeen esihenkilöt määrittivät arjessa noudatettavat johtamisperiaatteet. Varsin keskeisessä roolissa yhteistyössämme olivat näiden jälkeen tulleet ketterän kehittämisen kokeilut (16 kpl), joita työstimme työryhmissä, pareittain ja osittain yksilöinä riippuen työtehtävistä. Tarkoituksena on muodostaa tästä jatkuvan oppimisen ja kehittämisen malli sekä edistää moniammatillista yhteistyötä ja erilaisia kokeiluja.

  Jos organisaatio, joka panostaa laatuun ja pyrkii olemaan paras omalla kentällään, on tyytyväinen ja saa aitoa hyötyä, niin uskon tästä olevan hyötyä myös muille organisaatioille.

  Mitä jäi päällimmäisenä käteen ja miten tästä eteenpäin?

  – Parasta antia olivat kyllä yhdessä luodut johtamisperiaatteet sekä johtamisen ketterät kokeilut. Ja ylipäätään kokonaisuutena tämä yhteistyö oli oikein onnistunut. AMK on kenttänä sinänsä erikoinen, että toimimme osakeyhtiönä eli esim. rahoitus tulee tulosindikaattorien mukaan. Se tuo omat haasteensa tekemiseen ja kumppanin tulee ymmärtää näitä toimintaperiaatteita. Kenttä myös muuttuu jatkuvasti haastavammaksi, kun samalla rahoituksella, jolla 10 vuotta sitten tuotettiin yksi tutkinto, pitää nyt tuottaa kaksi. Se on pienoinen haaste, kun haluatte organisaationa olla laatu ja opiskelijakokemus edellä menevä.

  – Tarkoituksena on vakiinnuttaa hyvin toimineet kokeilut ja mallit arkeen. Opimme paljon siitä, miten ketterää kehittämistä kannattaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida. Sanoisin että erityisesti tähän poikkeukselliseen aikaan ja tulevaisuuteen sopii ketterät toimintatavat erittäin hyvin.

  – Voin kyllä suositella. Valmennukset olivat hyvin toteutettuja, täynnä asiaa ja toivat hyvällä tavalla meidän esihenkilöitämme yhteen. Ja jos organisaatio, joka panostaa laatuun ja pyrkii olemaan paras omalla kentällään, on tyytyväinen ja saa aitoa hyötyä, niin uskon tästä olevan hyötyä myös muille organisaatioille.

  Balentor auttaa johtamisen, esihenkilötyön ja johtamiskulttuurin kehittämisen lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. muutoksen ja strategian, itseohjautuvuuden, myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimuspalveluiden parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta!


  ”Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK on laaja-alainen ja yhteisöllinen ammattikorkeakoulu, jossa toiminnan tavoitteena on olla paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2030). Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta yhdistettynä tasokkaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin mahdollistaa SeAMKin vaikuttavuuden alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

  SeAMKissa on nykyisin noin 5 000 opiskelijaa ja yli 400 työntekijää. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jossa ylin päätösvalta on yhtiökokouksella ja hallituksella.”

  Lähde: www.seamk.fi/seamk-info/organisaatio