image Siun sote
Työntekijäymmärryksen syventäminen henkilöstön sitoutumisen vahvistamiseksi
image Rakennus Oy Antti J. Ahola
Yhdessä osallistuminen loi pohjan vahvalle kasvulle

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Teollisuusyritys - HubSpot, CRM, markkinointi, myynti ja asiakkuudenhoito

  HubSpot kirkastamaan markkinointia, myyntiä ja asiakkuudenhoitoa

  Teollisuusalalla vaikuttava yritys kaipasi CRM-järjestelmältään selkeyttä ja apua markkinointiin, myyntiin ja asiakkuudenhoitoon. HubSpotin käyttöönotto oli aikanaan tehty toisen kumppanin kanssa, mutta järjestelmää ei juurikaan ollut käytetty tai sen hyötyjä huomattu. Balentor auttaa asiakkaitaan sekä nykyisten CRM-järjestelmien kehittämisen kanssa että uuden CRM-järjestelmän käyttöönotossa alusta asti eli autoimme mielellämme tässäkin tilanteessa. Ja tässä vaiheessa on hyvä selkeyttää, miksi HubSpot on maailmanluokan johtava CRM-järjestelmä: se tuo yhteen markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon saumattomasti modernien työkalujen kautta. Kaikki on siis yhdessä järjestelmässä ilman tiedon väliinputoamista.

  Mistä lähdimme liikkeelle ja mitä teimme yhdessä?

  Teollisuusyritys oli ottanut käyttöönsä HubSpotin jokin aikaa sitten toisen kumppanin kanssa, mutta käyttöönottoprosessiin ei kuulunut järjestelmän sisällä tehtävä pohjatyö tai konsultointi sen suhteen, miten HubSpotista saa aidosti apua markkinointiin, myyntiin ja asiakkuudenhoitoon juuri heidän liiketoimintansa näkökulmasta.

  Lähdimme liikkeelle perusasioista eli räätälöimme CRM-puolen tietokentät asiakkaan liiketoimintaan sopiviksi, lisäarvoa tuoviksi ja arjessa helposti käytettäviksi. Kun pohja saatiin kuntoon, oli aika siirtyä myyntiputken pariin. Täysin modifioitavissa oleva myyntiputki rakentui ketterästi ja toisiakin putkia on mahdollista rakentaa rinnalle, jos myöhemmin järjestelmään halutaan liittää asiakastiedon lisäksi esimerkiksi toteutus- ja rakennusprojekteja. Myös erilaisten kohderyhmien huomiointi onnistuu erikseen rakennettavien myyntiputkien kautta ja näin kokonaiskuva on selkeä koko yrityksen liiketoiminnan suhteen – ja kaikki löytyy samasta järjestelmästä.

  Kolmantena askeleena ryhdyimme rakentamaan dashboardeja ja raportteja, jotka sopisivat juuri kyseisen asiakkaan raportointitarpeisiin ja suoraan käytettäviksi esimerkiksi viikko-, kuukausi- ja kvartaalipalavereissa. Lisäksi johto usein kaipaa tiettyä tietoa, kun taas myynti- tai markkinointitiimin palaverissa auttaa toisenlainen data. Kaikkiin näihin tarpeisiin pystyimme vastaamaan räätälöitävissä olevien raporttien kautta.

  Mitä konkreettisia oppeja ja hyötyjä asiakas sai?

  Asiakas kiitteli meitä erityisesti selkeästä projektin toteutuksesta ja johtamisesta. Nyt HubSpot tarjoaa heille sitä, mitä moderni maailmanluokan järjestelmä voi tarjota. Järjestelmää rakennettaessa perehdytimme samalla asiakkaalle, kuinka he voivat itse tehdä saman tyyppisiä asioita jatkossa. Näin asiakas ei ole meidän osaamisemme varassa, mutta voi toki kääntyä puoleemme aina tarvittaessa.

  Saamme HubSpotista nyt huomattavasti enemmän hyötyä irti ja se palvelee aidosti myyntiämme ja asiakaspalveluamme. Seuraavaksi keskitymme markkinointityökalujen käyttöönottoon.

  Miten tästä eteenpäin?

  Seuraavana askeleena suunnitelmissa on selkeyttää yrityksen markkinointisuunnitelmaa sisältäen mm. kohderyhmät, ostajapersoonat, tavoitteet ja kampanjat. Tämän jälkeen pääsemme konkreettisesti rakentamaan markkinoinnin tukevan pohjan HubSpotiin eli tulossa on markkinoinnin työkalujen käyttöönotto, yrityksen brändiin sopivien visualisointien ja pohjien teko sekä työkalujen käytön perehdytys. Suurimpina hyötyinä markkinointityökaluista ovat tulossa markkinoinnin automaatiot, uutiskirjeet, laskeutumissivut, viestipohjat, listojen käyttö kohdennetussa markkinoinnissa sekä avainasiakkaiden segmentoinnin mahdollistaminen.

  Balentor auttaa asiakkaitaan HubSpotin käyttöönotosta viimeistelyyn asti avaimet käteen periaatteella. Lisäksi autamme mielellämme jo olemassa olevan CRM-järjestelmän paremmassa hyödyntämisessä. Järjestelmät eivät kuitenkaan itsessään pelasta mitään, vaan ne vaativat suunnitelmallisuutta, selkeyttä ja kokeiluja. Autamme laaja-alaisesti markkinointistrategioiden, kampanjasuunnitelmien, sisällöntuotannon ja visualisointien parissa. Eli kytkemme teknisen osaamisen liiketoimintaymmärrykseen.

  Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon lisäksi kattomme alta löytyy asiantuntijoita myynnin, asiakkuudenhoidon, muutoksen ja strategian, johtamisen ja esihenkilötyön, itseohjautuvuuden ja ketterien toimintatapojen sekä tutkimuspalveluiden parissa. Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä, niin katsotaan teille sopiva kokonaisuus kuntoon!

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tarpeistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi