image Etteplan
Strategiatyö fasilitoiden käytäntöön
image Neles
Resilienssiä henkilöstön ja johdon avuksi

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Maansiirto Harry Mäkelä - Johtoryhmätyö, myynti, markkinointi ja asiakkuudet

  Merkittävää kasvua - johtoryhmätyö käyntiin ja kilpailuedut kirkkaiksi

  Rajua kasvua tekevä maansiirto Harry Mäkelä tarjoaa asiakkailleen infra- ja energiaverkkojen urakointitöitä. Käytännössä tämä tarkoittaa lämpö- ja jäähdytysverkkojen urakointitöitä sekä kunnallistekniikan eli kadunrakennuksen, vesihuollon ja rakennusliikkeiden pohjatöiden sekä purkutoiminnan parissa työskentelyä. Viime vuosina Harry Mäkelän liikevaihto on kasvanut viidestä miljoonasta eurosta reiluun 20 miljoonaan euroon. Mitä sitten on tehty, jotta tähän on päästy? Erityisesti toimitusjohtaja Simo Pynnönen haluaa nostaa esiin ihmisten merkityksen. Hän kiteytti Balentorin kanssa tehdyn yhteistyön vaiheet ja sen synnyttämät tulokset mielellään yhteen.

  Mitä lähdettiin työstämään yhdessä?

  – Maansiirto Harry Mäkelältä on osallistuttu Balentorin kehitysohjelmiin kahden johtoportaan henkilön toimesta eri ajankohtina. Yhdessä on kehitetty mm. johtamisjärjestelmiä, mittareita ja brändiä. Olemme yrityksenä tehneet merkittävää kasvua ja asiat ovat muuttuneet, joka on vaatinut erilaisia kehitystoimenpiteitä prosesseihin ja toimintamalleihin. Erityisesti pääpaino oli johtamisjärjestelmissä, jonka myötä saatiin JORY-työskentely käyntiin ensimmäisen kerran yritystasolla historiassamme. Balentorin rooli tämän terävöittämisessä, prosessien rakentamisessa ja kehitystoimenpiteiden päättämisessä oli merkittävä. Yhteistyö oli kaikin puolin todella onnistunutta ja hommat sujuivat äärimmäisen hyvin. Balentorin asiantuntija (Teemu Kaakinen) tunsi koko yrityksemme kehityskaaren ollessaan mukana kehityksessä ja muutoksessa viimeisen neljän vuoden aikana. Se mahdollisti syvällisen kehittämisen.

  Mitä käytännössä kehitettiin?

  – Toimialakohtainen linjaorganisaatio tehtiin vuosi sitten ja siinä huomattiin haasteita erityisesti toiminnan yhdenmukaistamisessa toimialojen välillä sekä viestinnässä ja tiedon liikkumisessa yritystason, johtoryhmän ja ohjausryhmien välillä. Oli myös määriteltävä painopistealueet ja niiden rytmitys. Eli missä asioissa eletään esim. päivätasolla, missä kuukausitasolla ja missä vuositasolla. Myös konkreettiset tehtävät ja kokonaisuudet oli suunniteltava. Kovaa kasvua on tehty, mutta se ei ole itseisarvo, vaan kasvun kannattava johtaminen ja oikeissa asiakassegmenteissä toimiminen. Halutaan toimia siellä, missä meidän kilpailuetumme ovat vahvimmillaan. Nämä asiat vaikuttavat pitkällä tähtäimellä liikevaihtoon ja tuloksen tekokykyyn.

  Balentorilla on kyllä vahvuudet johdon valmentamisessa ja konsultoinnissa sekä sen yhdistämisessä liiketoimintaan, myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksiin.

  Mitkä olivat merkittävimmät opit yhteistyöstämme?

  – Hyvän coachin avulla tunnistettiin liiketoiminnan kannalta tärkeimmät mittarit meille ja saatiin varmuutta tekemiseen. Johtoryhmäjärjestelmien ja -työskentelyn kehittäminen olivat tärkeimpiä kehitysalueita, mutta niiden lisäksi saimme määriteltyä talouteen sekä EHQ-asioihin liittyvät mittarit. Myös operatiivista johtoa tukeva ja ohjaava hallitustyö on saatu nyt käyntiin.

  – Helposti tulee itse elettyä insinöörikuplassa, mutta Balentorin ammattilaiset osaavat tuoda sen myynnillisen ja asiakkuuksiin liittyvän näkökulman osaksi tekemistä ja laittaa tosissaan päättäjät miettimään niitä. Vaikka iso osa meidän työstämme ohjautuukin julkisten hankintojen kautta, se ei tarkoita, etteikö asiakkuuksia tulisi hoitaa ja johtaa, ja ettei suunnitelmallista markkinointia ja myyntiä tarvitsisi tehdä. Se oli iso oivallus.

  Kävimme yhdessä läpi kilpailuetujamme, joita olemme päässeet hyödyntämään asiakas- ja projektirajapinnassa. Se on ollut yksi kasvun ajuri osaavan ja ammattimaisen henkilöstömme rinnalla. – Simo Pynnönen, toimitusjohtaja, Maansiirto Harry Mäkelä

  Katso alkavat kehitysohjelmamme ja ilmoittaudu mukaan! Monet yritykset kiittävät Balentoria yrityskohtaisista konsultointipäivistä, joita on mahdollista ostaa myös erikseen. Sekä kehitysohjelmat että konsultointipäivät ovat ELY-tuen alaisia eli ELY-keskus kattaa suurimman osan sijoituksestasi. Näin ollen ne sopivat hyvin juuri pk- ja kasvuyrityksille.

  Miten kiteyttäisit yhteistyötämme ja suosittelisitko Balentoria muille?

  – Olemme olleet todella tyytyväisiä siihen, miten Balentor on pystynyt meitä tukemaan. Suosittelen ehdottomasti. Etenkin se on mahtavaa, miten Balentorilla tehdään pohjatyö ja kuunnellaan asiakasta. Sen vastapainona myös haastetaan reilusti, joka pullauttaa uusia näkökulmia esiin. Kun kasvu on rajua ja elät sen oman yrityskuplan sisällä, saattaa helposti jäädä elämään kriittisiä pullonkauloja, jotka jarruttavat liiketoiminnan kehittämistä ja kannattavuutta. Ulkopuolinen henkilö tunnistaa ne ja toimintaa lähdetään kehittämään oikeaan suuntaan yhdessä.

  Lue lisää pk- ja kasvuyritysten palveluistamme ja ole yhteydessä, niin katsotaan sopivat askelmerkit kuntoon myös teille!


  ”Maansiirto Harry Mäkelä Oy vahva perheyritys Jyväskylästä. Olemme toimineet vuodesta 1985 maanrakennusalan ammattilaisena ja tällä hetkellä työllistämme jo yli 80 asiantuntijaa. Olemme erikoistuneet etenkin haastaviin ja suurikokoisiin maansiirtotöihin, joita olemme toteuttaneet menestyksekkäästi yli 30 vuoden ajan.

  Toimialueisiimme kuuluvat infra-, kunnallistekniikka-, energiajakeluverkko- ja rakennusalan hankkeiden toteuttaminen niin suurissa kuin pienemmissä projekteissa. Päätoiminta-alueemme ovat Keski-Suomi ja Pirkanmaa, mutta tarjoamme korkealuokkaiset maanrakentamisen palvelut myös muualla Suomeen kilpailukykyisin hinnoin.”

  Lähde: www.maansiirtomakela.fi/yritys

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin katsotaan teille sopiva kokonaisuus kuntoon yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi