Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen

  Konsultointipalvelut

  Liiketoiminnan kehittäminen

  Kilpailuedun saavuttaminen muuttuneessa toimintaympäristössä tuottaa monelle meistä haasteita. Kuinka sopeuttaa toimintatavat muuttuneeseen markkinaan tai miten erottautua joukosta?

  Mitä yrityksen konsultaatio pitää sisällään?

  Tarvitseeko yrityksenne jonkin osa-alueen kehittämisessä tukea? Olemme olleet mukana yli 30 vuotta kehittämässä yritysten toimintaa mm. näissä teemoissa:

  • Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen
  • Markkinointi ja asiakkuudet
  • Henkilöstö ja johtaminen

  Konsultaatiossa lähdetään tyypillisesti kehittämään yrityksen toimintaa analysoimalla yrityksen nykytila, vertaamalla nykyistä toimintaa tavoitteisiin (visioon) sekä tunnistamalla tärkeimmät tekijät ja kehittämistä vaativat toimenpiteet.

  Konsultointipäivät räätälöidään aina yrityskohtaisesti.

  Mitä sitten vaaditaan, jotta saadaan kasvua aikaiseksi ja liiketoimintatuloksia paremmaksi?

  Yritysten kehittäminen on hyvin kokonaisvaltaista kehittämistä. Huomioon otetaan kaikki neljä tärkeää osa-aluetta:

  • Strategia ja liiketoiminnan suunnittelu (visio ja strategia)
  • Yrityksen toimintamallit, prosessit ja rakenteet (kuinka strategia viedään toimintaan)
  • Esihenkilötyö ja työyhteisö (kuinka henkilöstöä johdetaan ja miten mahdollistetaan heidän onnistuminen työssään)
  • Markkinointi, myynti ja asiakkuudet (kuinka yrityksen palveluita markkinoidaan ja myydään sekä kuinka hoidetaan tärkeitä asiakkuuksia)

  Konsultointien jälkeen tavoitteena on, että yrityksellänne on..

  • analyysi yrityksen nykytilasta
  • selkeät tavoitteet toiminnalle
  • keinot ja työkalut tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimintatapojen käytäntöön viemiseksi

  Strategia ja liiketoiminnan suunnittelu

  Kaikella toiminnalla pitää olla tavoite (visio), ja tavoitteelle toimintasuunnitelma (strategia), jos toimintaa halutaan viedä haluttuun suuntaan ja saada kasvua aikaiseksi. Niin myös mikro-kuin pk-yrityksillä.

  Mirko- ja pk-yrityksissä tehdään usein toiminnan alussa yrityksen toimintaa tukeva strategia, mutta läheskään aina sitä ei ole kirjattu tai päivitetty pitkään aikaan. Tyypillisesti arjen kiireet ohjaavat yrityksen toimintaa, mikä ei ole tehokkain toimintamalli.

  Laiva kyllä kelluu ja liikkuu, mutta meneekö se haluttuun suuntaan ja optimaalisella/halutulla vauhdilla?

  Konsultoinneissa teille rakennetaan realistinen tavoite huomioiden yrityksen vahvuudet alan kilpailutilanteessa ja toimintaympäristön muutoksissa. Kun on saatu rakennettua tavoite, tarvitaan strategiset pääpainopisteet, jotta tavoitetta päästään tavoittelemaan.

  Lataa whitepaper ja syvenny teemoihin

  Strategian ja liiketoiminnan kehittämisen referenssejä

  Yrityksen toimintamallit, prosessit ja rakenteet

  Kun yritykselle on saatu rakennettua tavoite ja toimintasuunnitelma, on onnistumisen kannalta oleellista, kuinka toimintasuunnitelma saadaan vietyä yrityksen arjen rakenteisiin.

  • Mikä toimii jo nyt, mitä pitää muuttaa?
  • Onko kaikille tavoitteille määritelty selkeät vastuuhenkilöt?
  • Miten onnistumista voidaan mitata?

  Konsultointien jälkeen teillä on suunnitelma siitä, kuinka strategia viedään arjen toimintaan ja miten sen etenemistä voidaan todentaa.

  Yrityksen toimintamallien, prosessien ja rakenteiden kehittämisen referenssejä

  Esihenkilötyö ja työyhteisö

  Henkilöstö on yrityksen toimintasuunnitelman toteuttaja ja sitä kautta merkittävässä roolissa vision toteuttamisessa.

  Kuinka mahdollistetaan henkilöstön onnistuminen työssään? Onko esihenkilötyö toiminnan este vai voimavara?

  Konsultoinneissa voidaan keskittyä vahvistamaan mm. yrityksen:

  • Henkilöstöjohtamisen taitoja (mitä ihmisten johtaminen on)
  • Työhyvinvointia (edellytys motivoituneelle työntekijälle)
  • Johtamiskäytänteiden kehittämistä (ilman palautetta ei tule kehittymistä)

  Konsultointien jälkeen teillä on suunnitelma siitä, kuinka henkilöstöä johdetaan niin, että heillä on mahdollisuus onnistua työssään. Tämä mahdollistaa myös yrityksen onnistumisen.

  Katso video tai lataa whitepaper ja syvenny teemoihin

  Esihenkilötyön ja työyhteisön kehittämisen referenssejä

  Markkinointi, myynti ja asiakkuudet

  Hyvin tehty myyntisuunnitelma ja myynnin prosessit mahdollistavat paremmat liiketoimintatulokset. Näiden lisäksi tulee tehdä aktiivista markkinointia oikeissa kanavissa, oikeille kohderyhmille ja oikeilla työkaluilla.

  Ja koska tyypillisesti 20% asiakkaista tekee 80% liikevaihdon, asiakkuuksien hoidolla varmistetaan, että nämä asiakkaat ovat tyytyväisiä ja pysyvät myös jatkossa asiakkainanne.

  Myynti, markkinointi ja asiakkuuksien hoito eivät luo yksinään tuloksia. Ne vaativat oikeanlaista johtamista.

  Konsultointien jälkeen yrityksellänne on selkeä suunta, toimintamallit ja johtamisrakenteet myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksien hoitoon. Tämä mahdollistaa yrityksenne liiketoiminnan kasvun.

  Lataa whitepaper myynnin kehittämisestä

  Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen referenssejä

  Palveluseteli - Markkinoinnin palvelut

  Nykyaikaiset nettisivut asiakashankinnan tukena

  • Tyylikkäät ja raikkaat nettisivut
  • Toimivat asiakashankinnan tukena
  • Luovat luottamusta kohderyhmässä
  • Helppo päivittää ja laajentaa jatkossa

  Somekanavat ja Google-löydettävyys kuntoon

  • Määritellään markkinoinnin kohderyhmät
  • Otetaan käyttöön valitut sosiaalisen median kanavat sekä maksettu mainonta
  • Sosiaalisen median julkaisusuunnitelma
  • Laitetaan Google-näkyvyys kuntoon
  • Otetaan käyttöön Google Ads ja luodaan testikampanja

  Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello

  • Yrityksen brändi ja visuaalinen ilme
  • Asiakasprofiilin rakentaminen
  • Kuinka tehdä markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello
  • Markkinoinnin systemaattinen toteuttaminen ja seuranta
  • Tekoäly osaksi sisällöntuotantoa

  Sähköiset myynnin ja markkinoinnin työkalut - HubSpot

  • HubSpot markkinointiin, myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon
  • Yrityksen kannalta oleellisten HubSpot-työkalujen valinta, käyttöönotto ja koulutus

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa PK-yrityksen muutoksen johtamisesta, myynnin kehittämisestä ja liiketoiminnan uusista trendeistä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.