Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  OKR käyttöönoton tuki

  Strategian ketterä toimeenpano

  OKR käyttöönoton tuki

  Yhä useammassa organisaatiossa on saatu luotua hyvä ja osuva strategia. Strategiaprosessit ovat usein kalliita ja niiden eteen nähdään paljon vaivaa. Liian usein uudistukset jäävät strategian tasolle – eli hyviksi ajatuksiksi ja tavoitteiksi. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun strategia on luotu?

  Kun strategia on tehty tulee organisaation sopia, kuinka strategiaa johdetaan, ohjataan ja toteutetaan arjessa. Jos strategian toimeenpano on kiinni esihenkilöiden tai henkilöstön kyvystä toteuttaa strategiaa, on onnistumisen todennäköisyys onnenkauppaa.

  OKR antaa selkeän mallin siihen, kuinka strategiaa käytännön arjessa johdetaan, toteutetaan, arvioidaan ja seurataan. Strategian toimeenpanossa ei riitä, että on olemassa seurantamittarit vaan tarvitaan yhtenevä tapa käytännön toteutukselle.

  OKR muuttaa yrityksen toimintakulttuuria – jokapäiväisessä työssä tekeminen priorisoituu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

  OKR varmistaa, että kaikkia organisaation strategisia tavoitteita edistetään arjessa ja tiimit tietävät, mitä muut tiimit edistävät – näin vältytään päällekkäiseltä työltä.

  Balentorin OKR-käyttöönottomalli

  Tiekartta

  Kuvassa Balentorin OKR-käyttöönottomalli tiekarttana. Klikkaa kuva isommaksi ja tutustu vaiheisiin.

  Video

  Videossa OKR-asiantuntijamme Tiina Luoto-Mäenpää käy Balentorin OKR-käyttöönottomallin vaihe vaiheelta läpi ja kertoo konkreettisia esimerkkejä, mitä vaiheet sisältävät. Malli on räätälöitävissä jokaisen organisaation tarpeiden mukaiseksi.

  Kenelle?

  Organisaatioille riippumatta koosta tai strategian sisällöstä.

  Organisaatioille, joilla on uusi strategia ja tarve saada strategia toimimaan aidosti arjessa.

  Organisaatioille, joilla on strategia, mutta sen toimeenpano ontuu.

  Organisaatioille, joilla on jo strategian ohjausmalli, mutta malli ei ole systemaattinen.

  Organisaatioille, jotka haluavat kehittää strategian toimeenpanoa ketterämmäksi ja osallistavammaksi.

  Miksi?

  Organisaation strategia vastaa sen tärkeimmistä tavoitteista pidemmällä tähtäimellä. Jotta näihin tavoitteisiin päästään ja tekemistä voidaan priorisoida myös lyhyellä aikajänteellä, tulee organisaatiossa olla selkeä strategian ohjausmalli.

  OKR antaa organisaatiolle läpinäkyvän, selkeän kokonaiskuvan strategian toteutumisesta organisaatiossa.

  Jokaisella organisaatiotasolla ihmiset alkavat ymmärtää, mitä strateginen tekeminen on ja kuinka he voivat omalla tekemisellään edesauttaa strategian toteutumista organisaatiossaan.

  Miten autamme?

  Perusymmärrys OKR-mallista.

  Autetaan organisaatiotanne luomaan teille sopiva tapa hyödyntää OKR –mallia.

  Organisaatiotason käyttöönoton suunnitelman luominen aikataulukehyksellä

  Roolien ja vastuiden määrittely ja vahvistaminen OKR:n käytössä.
  Joryn ja esihenkilöiden sparraus tarvittaviin rooleihin ja vastuisiin. Ymmärrys oman roolin merkityksestä onnistuneessa OKR:n käytössä.

  Organisaation ja tiimien Objectivesien ja Key Resultsien määrittäminen

  Pyöritämme teidän kanssanne yhdessä muutaman kierroksen OKR:n käytännön toteutusta arjessa. Tämän jälkeen osaatte käyttää OKR:ää itsenäisesti.

  Katso konkreettinen video-opas OKR:sta

  Ota yhteyttä

  Tiina Luoto-Mäenpää
  Yritysvalmentaja
  050 546 7575
  tiina.luoto-maenpaa@balentor.fi