image Uudet myynnin sivut – johda myyntinne menestykseen! image Uudet sivut: Muutos ja strategia

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Strategisen muutoksen johtaminen – kriittiset onnistumistekijät

  Olennaista on se, miten suhtaudumme jatkuvasti kohtaamiimme muutoksiin. Uudessa ajassa menestyvät ne organisaatiot ja tiimit, jotka pystyvät rakentamaan aktiivisen ja luovan muutoskyvykkyyden toimintakulttuuriinsa. Ytimessä on kyky toimia rohkeasti suhteessa tavoitteisiin. Toinen kriittinen onnistumistekijä on jatkuva kehityskyky. Eli kyvykkyys ohjata toimintaa tulostavoitteisiin saadun palautteen ja tiimin luovuuden avulla.

  Strategisten muutosten onnistunut todeksieläminen

  Lähtökohtana muutosjohtamiseen on kolmen avaintekijän tunnistaminen:

  1. Missä olemme? – Nykytila-analyysi
  2. Minne haluamme? – Visio, päämäärä ja tavoitteet
  3. Miten pääsemme päämääräämme? – Strategia ja sen todeksielämisen kyvykkyys

  Koska muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti, nousee muutosjohtajuuden ytimeen rohkean ja oppivan toimintakulttuurin rakentaminen. Koska ”ammumme liikkuvaan maaliin”, tulee perinteisen yksisuuntaisen strategian jalkautuksen sijaan rakentaa kaksisuuntaista dynaamista kulttuuria.

  Muutosten läpivienti ihmisten kanssa

  Tavoitteena muutoksen johtajuudessa on strategian ketterä ja oppiva todeksieläminen. Tämä edellyttää kykyä osallistaa ihmiset laajasti mukaan yhteisen onnistumisen rakentamiseen. Osallistamisen tulee kuitenkin olla fiksusti johdettua ja fasilitoitua. Strategisen muutosjohtajan rooli onkin toimia muutoksen konsulttina, arkkitehtina ja valmentajana.

  1. Konsultin roolissa kartoitetaan alussa, miten kirkastetaan tulevaisuuden merkityksellinen suunta

  • Erityinen huomio asiakasarvon tuottamisessa ja mahdollisissa muutoksissa siellä.
  • Toinen tärkeä näkökulma on toiminnan kilpailukyvyn ja kilpailuedun tunnistaminen.
  • Kaikkien sidosryhmien, kuten omistajien, kumppaneiden ja yhteiskunnan odotukset tulee ottaa mukaan.
  • Lopulta strategian analyyttisen toimivuuden rinnalla kriittisin onnistumistekijä on sen merkityksellisyys ja innostavuus toteuttajilleen. Tämä ratkaisee pelin.

  2. Arkkitehdin roolissa muotoillaan eri näkökulmista saatu palaute uusiksi rakenteiksi

  • Palautteen pohjalta muotoillaan asiakastarjoamat ja niiden tuottaminen mahdollisimman sujuviksi.
  • Kokonaisuus muotoillaan dynaamiseksi tiimiorganisaatioksi, ohjausvoimana liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen.
  • Erityinen huomio on digitaalisuuden hyödyntämisessä ja jatkuvan parantamisen toimintatapojen rakentamisessa.
  • Suuremmat uudistumiskohteet organisoidaan strategisiksi kärkihankkeiksi.

  3. Valmentajan roolissa painottuu ihmisiin vaikuttaminen

  • Uudistetuissa rakenteissa muutos ja palautedatasta oppiminen kytketään osaksi jokaisen työtä.
  • Johtajan roolina on olla valmentaja, joka kirkastaa tavoitteita ja niiden saavuttamisen edellyttämän uudenlaisen toiminnan merkitystä.
  • Erityinen huomio on kyvykkyyksissä, joita tavoitteiden saavuttaminen ja asiakasarvon tuottaminen edellyttävät.
  • Valmentajan roolissa tavoitteet, toiminta, tunnelma ja tulokset juurrutetaan ihmisten kulttuurilliseksi kehikoksi.
   • Työ ja kehittyminen yhdistyvät vauhtipyöräksi, joka innostaa parempiin tuloksiin.

  Onnistumisten vauhtipyörä - Valmentavan johtajuuden näkökulmasta

  Kulttuurin ja strategisten kyvykkyyksien kehittäminen

  Kun muutoksen kartoitus ja muotoiluvaihe on toteutettu, siirrytään rakennetun vauhtipyörän kiihdytysvaiheeseen. Keskeinen onnistumistekijä, joka tässä vaiheessa usein jää huomioimatta, on muutoksen edellyttämien kyvykkyyksien tunnistaminen.

  • Kyvykkyyksillä tarkoitetaan niitä osaamiskokonaisuuksia, joita strategian toteutuminen edellyttää.
  • Esimerkkejä uuden ajan kyvykkyystarpeista ovat asiakaskeskeisyys, digitaalisuuden hyödyntäminen sekä jatkuva parantaminen palautedatan avulla.
  • Usein muutostarpeessa korostuvat myös ongelmanratkaisu- ja innovointikyky sekä niiden taustalla moniammatillinen tiimityö.

  Onnistumisten vauhtipyörä - Henkilöiden ja tiimien näkökulmasta

  Jatkuvaan kyvykkyyksien parantamiseen panostavat organisaatiot saavuttavat pysyvää kilpailuetua kehittymällä nopeammin. Ratkaiseva onnistumistekijä on kytkeä kyvykkyydet liiketoimintatavoitteisiin ja arjen työskentelyn jatkuvaan parantamiseen. Kun tavoitteet, tekeminen ja kehittyminen on integroitu saumattomasti yhteen, voidaan rakennettu vauhtipyörä kiihdyttää ennenäkemättömälle tasolle.

  Muutos on aina tekijöilleen ainutkertaista ja siten vaikeaa. Ottamalla kumppaniksi muutoksen ammattilaisia, joilla on kokemusta kymmenien muutoshankkeiden läpiviennistä, lisäätte merkittävästi onnistumisen nopeutta ja varmuutta. Myös lisävoimat ja testatut työkalut konsultoivaan analyysiin, organisoitumisen muotoiluun sekä kyvykkyyksien kehittämiseen ovat osoittautuneet äärettömän hyödyllisiksi.

  Jatketaanko keskustelua?

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen@balentor.fi

  Webinaaritallenne

  Moderni muutoksen johtaminen arjessa – mahdollisuudet ja kompastuskivet

  Johtamisessa on aina ollut kyse muutoksen aikaan saamisesta ja kyvystä viedä suuriakin muutoksia läpi organisaatiossa. Vanhat opit muutoksen johtamisesta ovat kuitenkin tulleet tiensä päähän.

  Whitepaper

  Strategiset kyvykkyydet muutosvoimana

  Mikä on strategisten kyvykkyyksien merkitys uudistumisessa? Kuinka tunnistat muutosjohtamisen 5 + 1 olennaista tekijää? Haluaisitko esimerkkejä kyvykkyyksien johtamisesta?

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa muutoksen vauhdittamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Jatketaanko keskustelua, vaikka Teamsin välityksellä?


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi

   Avatar photo
   Pekka T. Järvinen
   Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
   0400 483 792
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan