image Moderni muutosjohtaminen – 5 kriittistä onnistumistekijää image Webinaaritallenne
Kuinka ratkaista kasvun ja muutoksen haasteet OKR-mallin avulla?

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Mitkä ovat tärkeimmät muutos- ja kehityshaasteet – Ja miten OKR auttaa niiden ratkaisemisessa?

  Talouden takatalvi pakottaa lähes kaikki organisaatiot miettimään omaa tilannekuvaansa suhteessa tulevaisuuden strategiaan. Monet ovat jo uudistaneet ja päivittäneet strategiaansa ja osa on vasta työstämässä sitä. Olemme Balentorilla satojen muutos- ja kehityshankkeiden kokemuksella huomanneet, että keskeinen haaste ei yleensä ole se, etteivätkö fiksut ihmiset rakentaisi riittävän hyvää strategiaa. Useimmin etenemisen esteeksi asettuu uuden suunnan edellyttämän muutoksen ja kehittämisen arkeen vieminen.

  Yleisimpiä tunnistettuja muutoshaasteita asiakaskentässä ovat:

  1. Talouden tasapainottaminen
  2. Myynnin ja markkinoinnin vaikuttavuus
  3. Suorituskyvyn ja tuottavuuden parantaminen
  4. Asiakasvaikuttavuutta lisäävät palveluketjut ja tarjoama
  5. Digin, datan, teknologian ja tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen
  6. Johtamiseen, tiimityöhön ja itsensä johtajuuteen panostaminen
  7. Henkilöstön osaamisen ja muutoskyvyn vahvistaminen

  Strategisen muutoskyvyn tutkimusten keskeiset havainnot

  Jopa 70% muutoshankkeista ei onnistu halutulla tavalla.

  Kolme keskeistä tunnistettua juurisyytä:

  1. Henkilöstöä ja kyvykkyyksiä ei huomioitu riittävästi strategian laatimisessa ja toimeenpanossa.
  2. Strategian johtamiskyky on heikkoa; ei riittävää panostusta toimeenpanoon ja muutokseen.
  3. Strategisia kapeikkoja ei pystytä ketterästi ratkaisemaan. Strategiasta ei tule elävä.

  -Ruopsa, Johtamisen väitöskirja 2016, McKinsey tutkimukset 2020, Balentorin muutosdata

  Hyvät uutiset strategisia muutoshaasteita työstäville on se, että käytössä on jo vuosikymmeniä testattu malli ja sitä tukevat digitaaliset työkalut. Kyseessä on OKR-malli (Objectives and Key Results – Tavoitteet ja avaintulokset). Malli syntyi jo 1970-luvulla Intelillä, mutta 2000-luvulla kiihtynyt muutosvauhti ohjasi monet IT- ja teknologiayhtiöt ottamaan sen käyttöönsä.

  Tällä hetkellä strategisen johtamisen mallista on jo syntynyt lähes standardi johtavissa organisaatioissa, kuten Google, Microsoft, Meta ja Panasonic. Malli on myös yleistynyt vauhdilla Suomessa ja sen menestyksellisiä hyödyntäjiä löytyy niin yrityksistä kuin julkiselta sektorilta.

  OKR-mallin idea on yksinkertainen. PILKOTAAN STRATEGIA KETJUKSI: Tavoitteet – Avaintulokset – Vastuutetut toimenpiteet – Tuloksista oppiminen.

  Mallin keskeiset hyödyt ovat:

  1. Selkeyden lisääminen – Mitä kultakin odotetaan ja miten siinä mitatusti onnistumme.
  2. Läpinäkyvyys ja merkitys – Miten strategia etenee ja miten kytkeydymme siinä toisiimme.
  3. Oppiminen ja jatkuva parantaminen – Miten kiihdytämme kehitystä oppimalla tuloksista.
  4. Strategian ja muutoksen ohjaus – Miten autamme kapeikkojen ratkaisemisessa.

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen@balentor.fi

  Opas

  Strategiatyön fasilitointi

  Millaisia tuloksia ja muutosta voidaan saavuttaa strategiatyön fasilitoinnilla? Mitä selkeämpi ja konkreettisempi organisaation strategia on, sitä paremmin se saadaan vietyä osaksi koko henkilöstön arjen tekemistä.

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.

  Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen
  info@balentor.fi

  Avatar photo
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan