Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Posts By : Pekka T. Järvinen

Olipa kerran Balentor…

Nimi Balentor tulee sanoista balanced mentoring, josta koko yrityksen liiketoimintaideakin sai aikanaan alkunsa. Balentorin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Pekka Järvinen muistelee: ”On tosissaan hassua miettiä, kuinka siitä on jo yli 25 vuotta aikaa, kun ajatuksemme sanojen balanced mentoring merkityksestä lähti liikkeelle; halusimme kokonaisvaltaisemmin ja systemaattisemmin auttaa ja ohjata ihmisiä onnistumaan niin organisaatio-, tiimi- kuin yksilötason toimijoina!”…

lue lisää
Miten kasvaa huipputiimiksi? – Muutoskykyä yrityskulttuuriin valmentavalla johtajuudella

Suhdanne sulaa. Kilpailijat haastavat. Helpot hedelmät on jo poimittu. Oli syy kehitys- ja uudistumistarpeeseenne mikä tahansa, toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut panostaminen muutoskyvykkään kulttuurin rakentamiseen. Miksi jotkut tiimit ja organisaatiot menestyvät paremmin samoissa olosuhteissa? Mikä erottaakaan huipputiimit keskinkertaisista? Pohditaan ensin ensimmäistä kysymystä. Tutkimusten ja kokemusten yhdistämisen avulla on vastauksena löytynyt kolme toisiinsa kytkeytyvää tekijää. Kutsumme tätä…

lue lisää
Omaksu strateginen muutoksen johtajuus –
3 onnistumistekijää

Muutos – tuo ihanan kamala kaikkialla toistuva termi, joka herättää meissä monenlaisia tuntemuksia. Pohjimmiltaan muutoksessa on kuitenkin kyse itse elämästä, eli jatkuvasta virtauksesta ajassa. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, jolloin meidän kaikkien suhtautumistapa muutoksiin onkin ratkaisevassa asemassa. Vaikka muutoksen johtaminen toteutuu edelleen osin hankkeiden ja projektien kautta, on modernissa organisaatiossa entistä tärkeämpää saada kaikki mukaan…

lue lisää
Tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Johtoryhmän muutos draivaavaksi johtotiimiksi – viisi onnistumistekijää Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa kaikki organisaatiot ennennäkemättömällä tavalla. Ensimmäisenä muutoshaasteiden taifuunin ytimeen asemoituvat johtoryhmät. Perinteisesti ne ovat rakentuneet toimintopohjaisten vastuualueiden ympärille pyramidiksi, mutta johtuen uudistumistarpeiden kokonaisvaltaisuudesta, tässäkin tarvitaan uutta ajattelua kohti dynaamista johtotiimiä. Olemme Balentorilla olleet mukana kymmenissä vaativissa muutoshankkeissa, joiden pohjalta olemme tunnistaneet parhaita johtoryhmiä yhdistäviä tekijöitä.…

lue lisää
Sisäinen ja ulkoinen markkinointi

Huomaa asiakas – synnytä lisäarvoa! Asiakkaan valta markkinoilla on kasvanut viime vuosina radikaalisti. Mistä tämä johtuu? Digitalisaatiolla on ollut valtava vaikutus, sillä verkossa asiakkaan on helppo vertailla tarjoamaa. Asiakas saa samat tiedot juuri sinun organisaatiostasi sekä kilpailijoistasi, jotka ovat sinunkin saatavillasi. Lisäksi asiakas tiedostaa itse oman valtansa, joka luo organisaatiolle paineita vastata asiakkaan tarpeisiin. Mitä…

lue lisää
Strateginen kulttuurin uudistaminen

Kiihtyvä muutosvauhti haastaa kaikki organisaatiot uudistumaan. Aiheesta tehdyt tutkimukset sekä pitkä kokemuksemme muutoksesta osoittavat, että osuvan strategian laatiminen ei ole usein kriittisin haaste.  Sen sijaan vaikeinta on elää strategia todeksi. Mitä enemmän tulevaisuus vaatii uudistumaan, sitä haastavampaa muutosten vieminen käytäntöön on. Miksi muutosten toteuttaminen osoittautuu monessa organisaatiossa odotettua vaikeammaksi? Usein ratkaiseva tekijä muutosjohtajuuden onnistumiseen on…

lue lisää
Videoblogisarja:
Moderni liiketoiminnan johtajuus ja uudistaminen

Vuosisatojen evoluutio on tarjonnut meille tärkeän opin: Voimakkaissa muutoksissa eivät selviydy vahvimmat vaan sopeutuvimmat. Käytännössä se tarkoittaa kykyä oppia ja uudistua. Sama logiikka toimii myös yritysmaailmassa. Strategia kannattaa aina rakentaa omien vahvuuksien kautta ja sen lisäksi kehittää omaa kasvua rajoittavia kapeikkoja. Tarvittaessa on pystyttävä uudistamaan koko tarjoama ja toiminta vastaamaan asiakasodotuksia. Käynnissä onkin syvä murrosvaihe,…

lue lisää
Asiakaskeskeinen liiketoiminta ja itseohjautuva henkilöstö – miten ne kytkeytyvät yhteen?

Kyseessä ovat tämän hetken muotiaiheet, joihin törmää useissa yhteyksissä. Harvemmin tulee sen sijaan syvällisemmin mietittyä, mitä trendikäsitteiden takana on, miten ne kytkeytyvät toisiinsa ja miksi niihin ehkä kannattaisi panostaa? Asiakkaan valta on kasvanut radikaalisti internetin mahdollistaman vertailun kautta. Kaikki tarjoajat läheltä ja kaukaa löytyvät muutaman minuutin Googlailun avulla. Yritysten kannalta tämä merkitsee sitä, että voittaakseen…

lue lisää
Kehitys 3.0 – Kehittäminen uudelle tasolle

Nopea muutos pakottaa jatkuvaan toiminnan uudistamiseen. Ikävä kyllä entistä useammin myös petytään kehitysprojektien kautta saavutettuihin vaikutuksiin. Uusien haasteiden edessä myös kehittämisen toimintatapojen ja metodien on uudistuttava. Olemme Balentorilla satojen läpivietyjen kehitysprojektien myötä rakentaneet uudenlaisen Kehitys 3.0 toimintamallin, joka on tuottanut erinomaisia tuloksia. Kehitys 3.0 perustuu seuraaviin toimintaa ohjaaviin periaatteisiin: Strategia- ja asiakaslähtöisyys . Kaikki kehittäminen…

lue lisää
Johda suoritusta – rakenna onnistumisten huippukulttuuria

Organisaatioiden kohtaamat rajut muutoshaasteet asettavat uudenlaisia vaatimuksia myös johtamiselle ja esimiestyölle. Perinteinen esimiehen läsnäolo ja tilannekohtainen ongelmien ratkaiseminen eivät enää riitä. Strategisiin muutoksiin vastataan modernilla suorituksen johtamisella. Vanha sanonta ”Tekemällä oppii” on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Ydinkysymys on se, tietävätkö organisaatiosi ihmiset miten heidän tulee toimia saavuttaakseen haluttuja tuloksia ja tuetaanko heitä siinä? Yhteistyökumppanimme IBM-Kenexa…

lue lisää
Strategisen muutoksen onnistunut johtaminen

Balentor on erikoistunut vaativien strategisten muutoshankkeiden valmentamiseen ja on 19 toimintavuotensa aikana osallistunut satoihin muutosprojekteihin. Seuraavassa artikkelissa käsitellään kokemuksia onnistuneiden muutosten läpiviennistä  johtamisen näkökulmasta. Yritysten toimintaympäristö kehittyy 2010 -luvulla kohti entistä nopeampia muutoksia. Keskeisiä muutosvoimia ovat mm. kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen, teknologian nopea kehitys sekä asiakkaiden ja henkilöstön odotusten kasvaminen. Kyseiset muutosvoimat pakottavat kaikki yritykset…

lue lisää
Vaikuttavuutta kehittämiseen!

Modernin työyhteisön kehittämisen merkitystä ja tarvetta harva kiistää. Alan ammattilaiset kuitenkin tietävät, että aina tulokset eivät vastaa suoraan panostuksia. Joskus harkitsematon tekeminen voi jopa viedä väärään suuntaan. Ratkaisevaa onkin varmistaa kehittämisen vaikuttavuus suhteessa tavoitteisiin. Vaikuttavuutta parannetaan parhaiten panostamalla kehitystyön johtajuuteen. Ydinkysymyksiä silloin ovat: Missä olemme nyt ja miksi muutosta tarvitaan? Minne haluamme päästä ja millä…

lue lisää
Huipputuloksia jaetulla johtajuudella

Kuinka uudistat fiksusti toimintaa ja synnytät entistä parempia tuloksia? Historia on osoittanut, että talouden ja liike-elämän murrospisteissä piilee paljon mahdollisuuksia aktiivisille toimijoille, jotka uskaltavat ottaa ratkaisevan askeleen eteenpäin epävarmuudesta huolimatta. Murrostilanteissa onkin tarpeen kirkastaa tulevaisuuden onnistumistekijät oman henkilöstön kanssa – syntyväthän huipputulokset ihmisten kautta. Miten henkilöstömme sitoutuu aidosti tavoitteisiimme? Omaa toimintaa uudistamalla elvytetään myös henkisiä…

lue lisää
Asia ja tunne

Johtamisesta on kirjoitettu paljon, mutta johtamista ei opita pelkästään lukemalla. Johtaminen on arvoihin perustuvaa tavoitteiden asettamista yhdessä organisaation kanssa. Tämän jälkeen alkaakin hankalin vaihe; motivaation vapauttaminen tavoitteiden suuntaiseen toimintaan. Prosessi nivoutuu yhteen toiminnan arvionnin ja sen perusteella tapahtuvan oppimisen kautta. Ja pyörä pyörii… Perinteisesti johtamisessa on esiintynyt kaksi erilaista koulukuntaa: organisaatiokeskeinen koulukunta (management) sekä ihmiskeskeinen…

lue lisää
Huippusuoritus syntyy kun energia kohtaa älyn

2000-luvulla organisaatioiden toiminta on hyvin pitkälle ihmisten kantamaa. Vaikka taustalla olevat strategiat, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät olisivat kunnossa on lopulta toiminnan ratkaiseva lenkki ihminen. Arjen erilaisissa vuorovaikutus- ja palvelutilanteissa onkin mielenkiintoista pohtia, mikä on ihmisen asenteen ja energian ja vastaavasti hänen älykkyytensä ja osaamisensa merkitys. Perinteisesti on luotettu ihmisen osaamisen ja älykkyyden voimaan. Asiakaslähtöisen palvelun vaatimuksen korostuminen kaikilla toimialoilla johtaa kuitenkin myös…

lue lisää
Miten rakennetaan yrityksen brandia?

Menestyviä liiketoimintastrategioita yhdistää yksi tekijä: ne ovat asiakaslähtöisiä! Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että yrityksen tuotteet ja toimintamalli vetoavat tiettyyn asiakasryhmään. Kilpailun kiristyessä korostuvat yrityksen kyky erilaistaa toimintakonseptinsa sekä kyky viestiä siitä markkinoille. Onnistunut brandinrakennus pohjautuu yritysfilosofian ja sielun löytämiseen. Hyvä brandi vetoaa asiakkaiden ohella henkilöstöön ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin Systemaattisessa ja strategisessa brandin rakentamisessa voidaan tunnistaa selkeä…

lue lisää
Tiimityön tavoitteellisuus

Vaikka tiimitoiminnan kehittäminen erilaisiin organisaatioihin on hankala prosessi, vaikuttaa kehityssuunta väistämättömältä. Organisaatiot madaltuvat ja entistä useammin asiakaslähtöiset toimintaprosessit ovat kehitystyön lähtökohtana. Tiimityön ongelmista on esiintynyt viime aikoina kirjoituksia talouslehdistössä. Kehitystä lähempää seuranneet tietävät, että ongelmia on aina ollut. Lohduttavaa on myös tieto, että yleensä niihin on löytynyt ratkaisut. Erityisen ongelmalliselta tiimiprosesseissa on tuntunut yhteishengen ja…

lue lisää
Tiimivalmennuksen perusteet

Organisaatioiden kehittämisessä on tiimityöskentely osoittautunut useiden eri tutkimuksien mukaan tehokkaimmaksi välineeksi. Mutta kuinka tiimiorganisaatio rakennetaan ja henkilöstö valmennetaan työskentelemään siinä? Tiimivalmennus on organisaatioihin suunnattu kehittämismuoto, jolla pyritään parantamaan yksilöiden ja ryhmien suorituskykyä sekä organisaation itseohjautuvuutta. Tiimivalmennus voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka seuraavat toisiaan: 1. Analysointivaihe 2. Suunnitteluvaihe 3. Toteutusvaihe 4. Arviointivaihe Analyysivaiheessa pyritään eri…

lue lisää
Asiakaslähtöinen toimintastrategia

Markkinoilla toimivat yritykset joutuvat etsimään jatkuvasti kilpailuetua, joka saa asiakkaat valitsemaan heidän tuotteensa ja ratkaisunsa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Miten yritys voi luoda liiketoimintamallin, joka vakuuttaa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tekemään ostopäätöksen? Strategiasta puhutaan paljon, mutta harva on pysähtynyt todella pohtimaan, mitä se merkitsee käytännön toiminnassa. Kuitenkin hyvän strategian tärkeimmät ominaisuudet ovat sen toteuttamiskelpoisuus ja toimivuus.…

lue lisää
Tiimityön ongelmat

1990-luku on ollut tiimien kulta-aikaa. Vanhoillisimmatkin organisaatiot ovat muuttamassa hierarkkista ja usein autoritääristä rakennettaan tiimioppien mukaisesti. Mutta miten tiimiorganisaatio rakennetaan? Mitä se vaatii jäseniltään? Miten tiimejä johdetaan? Pikku hiljaa tulee myös esille yhteistoiminnan ongelmia, joille tiimit eivät suinkaan ole immuuneja? Tavoitteiden epäselvyys tai kyvyttömyys ratkoa ongelmia heikentävät kaikkien ihmisten ja organisaatioiden toimintaa. Tiimiorganisaatioiden kehittäminen onkin…

lue lisää
  • 1
  • 2