Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Henkilöstötutkimus

Etusivu  »  Palvelumme  »  Tutkimus- ja konsultointipalvelut  »  Henkilöstötutkimus

Työyhteisön suorituskyvyn kehittäminen

Henkilöstötutkimus

Tarkoitustaan palvelemaan räätälöity henkilöstötutkimus on liiketoimintakriittinen työkalu siinä missä asiakaskokemuksen mittaaminen ja muu liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi.

Pysyvät tulokset saavutetaan pitkän aikavälin tavoitteilla ja niiden sinnikkäällä toimeenpanolla. Liiketoimintamittareilla arvioituna parhaiten menestyvät organisaatiot ovat saavuttaneet pysyviä tuloksia hyödyntämällä johtamisessa ja esimiestyössä systemaattisesti näkemyksiä henkilöstöltä saadusta palautteesta sekä käyttäneet tätä ymmärrystä organisaation kehittämisen perustana.

Henkilöstötutkimuksella tunnistetaan organisaation vahvuuksia ja heikkouksia, tuotetaan tietoa johdolle ja esimiehille olennaisista kehityskohteista sekä viestitään henkilöstölle liiketoiminnan kannalta olennaisista painopisteistä.

Lähestymistapamme

Perinteisesti henkilöstötutkimukset ovat keskittyneet yleisiin työilmapiirin tekijöihin kuten työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin, toiset tutkimukset puolestaan ovat vuosien saatossa paisuneet niin, että selkeä fokus ja liiketoimintayhteys ovat kadonneet.

Useat kansainväliset tutkimukset ovat puolestaan osoittaneet, että pelkkä työtyytyväisyyden maksimointi ei automaattisesti johda organisaation tehokkuuteen ja parantuneeseen asiakaskokemukseen. Yhtä tärkeää on luoda suoriutumisen mahdollistava työskentely-ympäristö toimintamalleineen, jotta henkilöstön kasvanut omistautuminen ja innostus saadaan kohdennettua oikeisiin asioihin.

Räätälöityjen henkilöstötutkimustemme taustalla oleva perusfilosofia

henkilöstötutkimus

Työlleen omistautunut henkilöstö
X
Tehokkaan toiminnan mahdollistava ympäristö
= PAREMMAT LIIKETOIMINTATULOKSET JA ASIAKASKOKEMUS

Henkilöstötutkimus osaksi laajempaa kokonaisuutta ja johtamisjärjestelmää

Pelkästään mittaamalla asioita ei itsessään saada aikaan merkittävää muutosta. Tämän takia henkilöstötutkimus on kyettävä liittämään osaksi laajempaa kokonaisuutta ja hyödyntämään tutkimusta erottamattomana osana toimintakulttuurin vahvistamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Me ymmärrämme, että tavoiteltu muutos ei ole saavutettavissa kerralla – onnistuakseen se vaatii selkeän suunnitelman ja sinnikkään toimeenpanon.

Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa autamme asiakkaitamme analysoimaan lähtötilaa kokonaisuutena ja tunnistamaan merkityksellisiä kehityskohteita tutkimusprojektin vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

  1. Ymmärrys – jäsennetään kokonaisvaltainen ymmärrys nykyisen tutkimuksen käytänteistä ja sen hyödyntämisestä
  2. GAP – analyysi – arvioidaan tutkimuksen nykytilaa suhteessa tavoitteisiin
  3. Parhaat käytännöt – jaamme osaamista ja suosituksia tutkimusten toimeenpanon edelleen kehittämiseksi
  4. Toimenpiteet – tunnistetaan kriittiset kehityskohteet ja luodaan toimenpidesuunnitelma

Henkilöstötutkimuksessa esiin nousseiden keskeisten kehitystoimenpiteiden edistymistä voidaan seurata henkilöstöpulssilla, jolla saadaan tilannekuva toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista, apua seuraavien oikeiden askeleiden tunnistamiseen ja tietoa mahdollisista uusista huomioitavista asioista.

Ota yhteyttä

Jouni Kahelin
Tutkimusjohtaja
0400 894 959
jouni.kahelin@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.