Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Pulssikysely

Liiketoiminnan kehittämisen analytiikka

Pulssikysely

Onko yrityksenne strategia toimeenpanoa vaille valmis? Kiinnostaako henkilöstön mielipide hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen? Vai tarjoaisiko tieto asiakaskokemuksesta apua päätöksentekoon? Pulssikyselyllä saadaan ketterästi ajantasainen tieto yrityksellenne tärkeimmistä kehittämisen näkökulmista.

Useimmissa organisaatiossa vuosittaiset kyselyt ovat liian hidas tapa seurata kehitystä henkilöstön, johtamisen tai asiakkaiden näkökulmasta. Pulssikyselyn avulla voidaan tuottaa ketterästi ja nopeasti tilannekuva sekä seurantietoa keskeisten kehitysteemojen osalta. Pulssikyselyn kautta saadaan tilannekuva toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista, apua seuraavien oikeiden askeleiden tunnistamiseen ja tietoa mahdollisista uusista huomioitavista asioista.

Ajantasainen tieto suunnittelun ja ohjauksen tueksi

Pulssikysely on lyhyin aikavälein toteutettava tutkimus, joka vastaa yrityksen tarpeeseen saada ajantasaista tietoa toimintansa suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Pulssikysely on tavallisesti suuremman tutkimuksen rinnalla toteutettava kevyt kysely, joka suunnitellaan niin, että se tuottaa yritykselle tärkeää seurantatietoa keskeisimpiin tutkimuskohteen mittareihin liittyen, mutta ei kuitenkaan tutkimuksena, toistuvasta luonteestaan huolimatta, kuormita vastaajaa.

Tarkasteltaviksi asioiksi voidaan valita strategisesti tärkeimpiä mittareita tai esimerkiksi laajemman tutkimuksen kautta tarkasteluun nousseita keskeisiä teemoja – se toimii siis myös erinomaisena kehitystoimenpiteiden seurannan välineenä. Tutkimus tarjoaa yhteenvedon toimeenpanon onnistumisesta ja etenemisestä muun muassa seuraavista näkökulmista:

  • Kuinka tähän mennessä on onnistuttu?
  • Millaisia tuloksia on saatu aikaan?
  • Mitä on opittu? Mitä tehdään jatkossa paremmin?
  • Millaista tukea tarvitaan?

Vaikka pulssikyselyä käytetään usein tukemaan toista tutkimusta, tutkimustyyppiä voidaan myös hyödyntää täysin erillisenä tiedonkeruun välineenä. Pulssikyselyitä voidaan toteuttaa esimerkiksi 2-4 kertaa vuodessa.

Varmista muutoksen läpivienti pulssikyselyllä

Pulssikysely sopii erinomaisesti tämän päivän muutosherkkään maailmaan, joka vaatii yrityksiltä jatkuvaa ympäristön muutosten seurantaa ja kasvanutta reagointinopeutta. Sen avulla voidaan seurata tutkittavalla alueella tapahtuvia muutoksia ja reagoida muutoksiin heti niiden ilmaannuttua.

Parhaiten pulssikyselyt soveltuvat henkilöstön tai asiakaskokemuksen kehittämisen, muutoksen johtamisen tai strategian toimeenpanon seurantaan. Pulssikyselyitä voidaan hyödyntää myös kehitystoimenpiteiden suunnittelun ja seurannan välineenä.

Ota yhteyttä

Jouni Kahelin
Tutkimusjohtaja
0400 894 959
jouni.kahelin@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.