Dulce et decorum est pro patria mori Yksilö on liiketoiminnan laatutekijä

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Oivalluttava henkilöstökysely johtamisen työkaluna

Parhaimmillaan oivalluttava henkilöstökysely voi tukea ja vahvistaa organisaation tavoitteiden mukaista kehitystyötä.

Useimmat organisaatiot toteuttavat työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn vuosittain. On sinänsä hienoa, että ilmapiirin ja tyytyväisyyden merkitys on tiedostettu, mutta kyselyistä olisi mahdollista saada enemmänkin irti.

Perinteisesti henkilöstökyselyissä organisaation henkilöstö arvioi organisaatiotaan ulkopuolisen silmin. Tyypillisesti kehitystarpeita nähdään enemmän muualla kuin omassa toiminnassa. Vaikka tulosten perusteella yritetään kovasti petrata toimintaa kehityskohteiden osalta, samat kehitysalueet nousevat esiin vuodesta toiseen. Mistä mahtaa olla kysymys?

Organisaatiota on vaikea kehittää niin, että jokainen sen jäsen petraa omaa toimintaansa. Oivalluttava henkilöstökysely koostuukin sekä organisaation vahvuuksia ja kehitystarpeita kartoittavista perinteisiä kysymyksistä että henkilön ymmärrystä, asennetta ja toimintaa arvioivista kysymyksiä. Oivalluttavassa henkilöstökyselyssä vastaajat joutuvat pohtimaan omaa toimintaa suhteessa arvioitavaan asiaan.

Tämä muuttaa muutamilta osin arvioinnin asetelmaa. Jotta oivalluttavasta henkilöstökyselystä saadaan tavoiteltava hyöty irti, on sen sisältö suunniteltava organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Jos esimerkiksi asiakaspalvelutaitojen parantaminen on organisaation keskeinen kehittämiskohde, olisi aika erikoista, jos se ei tulisi esiin henkilöstökyselyssä millään tavalla.

Henkilöstökyselyn sisällön painottaminen strategian ja tavoitteiden mukaan johtaa myös siihen, että kyselyn sisällön pitää elää organisaation painotusten mukaisesti. Sama sisältö vuodesta toiseen toistettuna menettää pikku hiljaa kyselyllä haettavan kehitysärsykkeen. Myös toimialan vertailutilastot jäävät omaan arvoonsa, ellei verrokeilla satu olemaan täsmälleen sama lähtötilanne ja kehittämisen painotukset.

Oivalluttava henkilöstökysely on parhaimmillaan tehokas johtamisen työkalu, jonka avulla voidaan tukea ja vahvistaa tavoitteiden mukaista organisaation ihmisten kautta tapahtuvaa kehitystyötä.

  Jouni Kahelin
  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian