Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Posts By : Jouni Kahelin

Kuinka liikkeelle itseohjautuvuuden kehittämisessä?

Itseohjautuvuudesta kuulee tänä päivänä joka puolella. Verkko on pullollaan kertomuksia siitä, miten modernit itseohjautuvat organisaatiot, kuten Buurzorg toimivat. Tällaisissa organisaatioissa esimiehiä ei ole ja tiimeillä sekä yksilöillä on paljon valtaa ja vastuuta. Tavoitetilaa ja toimintaa siinä on kuvattu tarkasti, mutta huomattavasti vähemmän tai ei ollenkaan sitä, miten perinteisesti johdettua organisaatiota lähdetään viemään hallitusti itseohjautuvuuden suuntaan.…

lue lisää
Miltä onnistuminen näyttää?

Monissa organisaatioissa kiinnitetään paljon huomiota siihen miltä oma organisaatio näyttää suhteessa muihin toimialan organisaatioihin. On tietysti hyödyllistä ymmärtää missä kilpailijat menevät, mutta ulkoinen vertailu voi johtaa myös harhaan. Saman toimialan organisaatioiden tilanne ja strategia voi poiketa paljon toisistaan ja sen myötä myös olennaiset onnistumistekijät on erilaisia. Ulkoista vertailua huomattavasti vähemmän kiinnitetään huomiota siihen, mikä tuottaa…

lue lisää
Näin viet henkilöstökyselyn seuraavalle tasolle – viisi vinkkiä

Henkilöstökysely on periaatteessa varsin yksinkertainen juttu. Kerran vuodessa tiedustellaan henkilökunnan mielipiteitä työilmapiiristä, organisaatiosta, esimiehistä sekä työntekijän kokemista haasteista ja toiveista.   Mietitäänpä kuitenkin hetki kyselyn syvintä olemusta. Sen tarkoituksena ei ole ainoastaan osoittaa, että työntekijöistä ja työpaikan ilmapiiristä välitetään. Kysely ei myöskään toimi pelkkänä tiedonkeruun välineenä, vaikka se sisältääkin arvokkaita mielipiteitä asioista, joita kukaan ei ehkä…

lue lisää
Henkilöstökysely – so last season?

Olemme kaikki kuulleet saman mantran: ”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara”. Miksi kuitenkin edelleen liian harva organisaatio nostaa henkilöstön omistautumisen tärkeäksi prioriteetiksi? Työssäni kohtaan paljon erilaisia organisaatioita. Erilaisuudesta huolimatta melkein kaikilla on yksi yhteinen nimittäjä – henkilöstöjohtamista tehdään operatiivisella tasolla. Näin tapahtuu, vaikka valtaosa varmasti tiedostaa tarpeen toimintakulttuurin kehittämiselle. Henkilöstöön liittyvät hallinnolliset tehtävät luovat perustan ja…

lue lisää
Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

Mitkä ovat globaalisti tunnistetut tekijät, joilla on suurin vaikutus omistautumisen kehittämiseen ja sitä kautta tuloksellisuuteen? OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi? Useimmat yritykset ovat siirtyneet tyytyväisyyden ja ilmapiirin mittauksesta omistautumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden…

lue lisää
Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?

Omistautumisen mittaaminen sinällään on helppoa. Vaikeampaa on tunnistaa miten omistautumista voidaan vahvistaa. OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi? Edellisessä blogitekstissäni ”Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?” totesin, että henkilöstön omistautumisella on osoitettu olevan…

lue lisää
Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?

Tämän päivän maailmassa johtamiskäyttäytyminen, jota joskus arvostettiin ja palkitiin ei ole enää relevanttia. Mihin keskittyä johtamisen kehittämisessä, jotta varmistetaan paras vaikuttavuus ja tulokset? OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi? Kun henkilöstötutkimusten tuloksia tulkitaan esimiesten…

lue lisää
Esimiestyön 360 asteen arvioinnin onnistumistekijät

Palaute esimiehenä kehittymisen perusta Esimiestyön tehokkuus ja vaikutukset näkyvät parhaiten siinä, miten tuloksekkaasti organisaatio toimii ja kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Esimies pystyy omalla johtamiskäyttäytymisellään vaikuttamaan olennaisesti ihmisten työn tuloksellisuuteen ja työssä viihtymiseen. Työyhteisö muodostaa esimiehen käyttäytymisen pohjalta omat käsityksensä johtajastaan ja hänen tuloksellisuudestaan. Usein nämä käsitykset poikkeavat johtajan omasta tulkinnasta. Säännöllinen palaute on johtajan kehittymiselle…

lue lisää
Oivalluttava henkilöstökysely johtamisen työkaluna

Parhaimmillaan oivalluttava henkilöstökysely voi tukea ja vahvistaa organisaation tavoitteiden mukaista kehitystyötä. Useimmat organisaatiot toteuttavat työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn vuosittain. On sinänsä hienoa, että ilmapiirin ja tyytyväisyyden merkitys on tiedostettu, mutta kyselyistä olisi mahdollista saada enemmänkin irti. Perinteisesti henkilöstökyselyissä organisaation henkilöstö arvioi organisaatiotaan ulkopuolisen silmin. Tyypillisesti kehitystarpeita nähdään enemmän muualla kuin omassa toiminnassa. Vaikka tulosten perusteella yritetään…

lue lisää