Ota yhteyttä

    Miten voimme olla avuksi?


    Posts By : Jouni Kahelin

    Kovasti mitataan, mutta omistautuminen ei parane – 3 vinkkiä henkilöstön motivaation ja sitoutumisen vahvistamiseen

    Useissa yrityksissä mietitään aiempaa tarkemmin keinoja henkilöstön omistautumisen (motivaation ja sitoutumisen) vahvistamiseen. Aihe on noussut entistä tärkeämmäksi kilpailun kiristyessä parhaista osaajista ja henkilöstön vaihtuvuuden kasvun myötä. Yritykset ovat jo pitkään mitanneet henkilöstön omistautumista, mutta olen törmännyt melko usein siihen, että oikeita vaikutusketjuja ei tunnisteta tai…

    lue lisää
    Toteutusesimerkki
    Teknologiayritys – Strategiset kyvykkyydet

    Toteutusesimerkki Teknologiayritys- Strategiset kyvykkyydet Toteutusesimerkkimme tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen eri toimialojen muutosmatkoihin ja antavat osviittaa siitä, miten muutosta kannattaa lähteä edistämään tietyn tyyppisissä organisaatioissa ja yrityksissä. Muista, että räätälöimme kuitenkin jokaisen toteutuksen asiakkaamme strategian ja suunnan, ihmiset ja kyvykkyydet sekä rakenteet ja toimintavat huomioiden. Teknologiayrityksen muutosmatkalla…

    lue lisää
    Toteutusesimerkki
    Oppilaitos – Strateginen kyvykkyys

    Toteutusesimerkki Oppilaitos – Strateginen kyvykkyys Toteutusesimerkkimme tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen eri toimialojen muutosmatkoihin ja antavat osviittaa siitä, miten muutosta kannattaa lähteä edistämään tietyn tyyppisissä organisaatioissa ja yrityksissä. Muista, että räätälöimme kuitenkin jokaisen toteutuksen asiakkaamme strategian ja suunnan, ihmiset ja kyvykkyydet sekä rakenteet ja toimintavat huomioiden. Oppilaitoksen…

    lue lisää
    Toteutusesimerkki
    Asiantuntijaorganisaatio – Strateginen kyvykkyys

    Toteutusesimerkki Asiantuntijaorganisaatio – Strateginen kyvykkyys Toteutusesimerkkimme tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen eri toimialojen muutosmatkoihin ja antavat osviittaa siitä, miten muutosta kannattaa lähteä edistämään tietyn tyyppisissä organisaatioissa ja yrityksissä. Muista, että räätälöimme kuitenkin jokaisen toteutuksen asiakkaamme strategian ja suunnan, ihmiset ja kyvykkyydet sekä rakenteet ja toimintavat huomioiden. Asiantuntijaorganisaation…

    lue lisää
    Whitepaper
    Muutos 4.0 – Strateginen tekoäly muutoksen vauhdittamisessa

    Whitepaper MUUTOS 4.0 – Strateginen tekoäly muutoksen vauhdittamisessa ”Kun organisaation sisäinen muutosvauhti on hitaampi kuin ulkoinen, alkaa syntyä monenlaisia ongelmia.” Mikä erottaa MUUTOS 4.0 aiemmista muutoksista? Ilman reaaliaikaisen tilannekuvan ja strategisen ajattelun yhdistämistä ei voida aidosti ymmärtää, mitä asiakkaissa, markkinoilla, kilpailijoilla tai henkilöstössä tapahtuu ja…

    lue lisää
    Whitepaper
    Asiakkaiden ostokäyttäytyminen markkinamurroksessa

    Whitepaper Asiakkaiden ostokäyttäytyminen markkinamurroksessa Muutos asiakkaiden ostokäyttäytymisessä tapahtuu nopeasti, ja jotta yritykset voivat vastata muutoksiin, tulee heidän kehittää ja syventää asiakasymmärrystään. Tekoälyn ja laadullisen analytiikan avulla hankittu reaaliaikainen asiakasymmärrys auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa oikeaan suuntaan ja luo parhaimmillaan jopa epäreilua kilpailuetua! Whitepaperista saat vastauksen mm.…

    lue lisää
    Uudenlainen tekoälyratkaisu strategisen tilannekuvan luomiseen

    Pandemia yllätti kaikki laajuudellaan ja vaikutuksillaan. Osa yrityksistä otti osumaa ja liiketoiminta vaati muutoksia nopealla aikataululla. Olisiko tätä voitu ennakoida? Olisiko muutokset voitu tehdä etukäteen ja toimia proaktiivisesti? Nyt se on mahdollista. Usein kuulee sanottavan, että pakon edessä ihmiset pystyvät muuttamaan toimintaansa nopeastikin. Monilta virheiltä…

    lue lisää
    Kuinka liikkeelle itseohjautuvuuden kehittämisessä?

    Itseohjautuvuudesta kuulee tänä päivänä joka puolella. Verkko on pullollaan kertomuksia siitä, miten modernit itseohjautuvat organisaatiot, kuten Buurzorg toimivat. Tällaisissa organisaatioissa esihenkilöitä ei ole ja tiimeillä sekä yksilöillä on paljon valtaa ja vastuuta. Tavoitetilaa ja toimintaa siinä on kuvattu tarkasti, mutta huomattavasti vähemmän tai ei ollenkaan…

    lue lisää
    Miltä onnistuminen näyttää?

    Monissa organisaatioissa kiinnitetään paljon huomiota siihen miltä oma organisaatio näyttää suhteessa muihin toimialan organisaatioihin. On tietysti hyödyllistä ymmärtää missä kilpailijat menevät, mutta ulkoinen vertailu voi johtaa myös harhaan. Saman toimialan organisaatioiden tilanne ja strategia voi poiketa paljon toisistaan ja sen myötä myös olennaiset onnistumistekijät on…

    lue lisää
    Whitepaper
    IBM – Työntekijäkokemuksen mittaaminen

    Whitepaper Työntekijäkokemuksen tärkeimmät panos- ja tulostekijät Tiesitkö, että olemme yksi harvoista toimijoista alallamme Suomessa, joka tekee yhteistyötä IBM:n kanssa? Lue lisää siitä, millaisilla mittareilla työntekijäkokemusta kannattaa tarkastella ja millaisia vaikutuksia positiivisella työntekijäkokemuksella voi olla organisaation tulokseen. Millainen on ideaalinen työntekijäkokemus työssä? IBM tutki yhdessä Globoforcen…

    lue lisää
    Näin viet henkilöstökyselyn seuraavalle tasolle – viisi vinkkiä

    Henkilöstökysely on periaatteessa varsin yksinkertainen juttu. Kerran vuodessa tiedustellaan henkilökunnan mielipiteitä työilmapiiristä, organisaatiosta, esihenkilöistä sekä työntekijän kokemista haasteista ja toiveista.   Mietitäänpä kuitenkin hetki kyselyn syvintä olemusta. Sen tarkoituksena ei ole ainoastaan osoittaa, että työntekijöistä ja työpaikan ilmapiiristä välitetään. Kysely ei myöskään toimi pelkkänä tiedonkeruun…

    lue lisää
    Henkilöstökysely – so last season?

    Olemme kaikki kuulleet saman mantran: ”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara”. Miksi kuitenkin edelleen liian harva organisaatio nostaa henkilöstön omistautumisen tärkeäksi prioriteetiksi? Työssäni kohtaan paljon erilaisia organisaatioita. Erilaisuudesta huolimatta melkein kaikilla on yksi yhteinen nimittäjä – henkilöstöjohtamista tehdään operatiivisella tasolla. Näin tapahtuu, vaikka valtaosa varmasti tiedostaa…

    lue lisää
    Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

    Mitkä ovat globaalisti tunnistetut tekijät, joilla on suurin vaikutus omistautumisen kehittämiseen ja sitä kautta tuloksellisuuteen? OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi? Useimmat yritykset ovat…

    lue lisää
    Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?

    Omistautumisen mittaaminen sinällään on helppoa. Vaikeampaa on tunnistaa miten omistautumista voidaan vahvistaa. OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi? Edellisessä blogitekstissäni ”Miksi toiset yritykset menestyvät…

    lue lisää
    Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?

    Tämän päivän maailmassa johtamiskäyttäytyminen, jota joskus arvostettiin ja palkitiin ei ole enää relevanttia. Mihin keskittyä johtamisen kehittämisessä, jotta varmistetaan paras vaikuttavuus ja tulokset? OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? OSA 3/3 Miten johtamista tulisi…

    lue lisää
    Esihenkilötyön 360 asteen arvioinnin onnistumistekijät

    Palaute esihenkilönä kehittymisen perusta Esihenkilötyön tehokkuus ja vaikutukset näkyvät parhaiten siinä, miten tuloksekkaasti organisaatio toimii ja kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Esihenkilö pystyy omalla johtamiskäyttäytymisellään vaikuttamaan olennaisesti ihmisten työn tuloksellisuuteen ja työssä viihtymiseen. Työyhteisö muodostaa esihenkilön käyttäytymisen pohjalta omat käsityksensä johtajastaan ja hänen tuloksellisuudestaan. Usein nämä…

    lue lisää
    Oivalluttava henkilöstökysely johtamisen työkaluna

    Parhaimmillaan oivalluttava henkilöstökysely voi tukea ja vahvistaa organisaation tavoitteiden mukaista kehitystyötä. Useimmat organisaatiot toteuttavat työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn vuosittain. On sinänsä hienoa, että ilmapiirin ja tyytyväisyyden merkitys on tiedostettu, mutta kyselyistä olisi mahdollista saada enemmänkin irti. Perinteisesti henkilöstökyselyissä organisaation henkilöstö arvioi organisaatiotaan ulkopuolisen silmin. Tyypillisesti kehitystarpeita…

    lue lisää