Johda suoritusta – rakenna onnistumisten huippukulttuuria Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?

Omistautumisen mittaaminen sinällään on helppoa. Vaikeampaa on tunnistaa miten omistautumista voidaan vahvistaa.

OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?
OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?
OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

Edellisessä blogitekstissäni ”Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?” totesin, että henkilöstön omistautumisella on osoitettu olevan suora yhteys liiketoimintatuloksiin. Pelkkä työhyvinvointi ei vaikuta tuloksellisuuteen, mutta omistautumisen vaikutus on sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä huikea.

Omistautumisen mittaaminen sinällään on helppoa. Vaikeampaa on tunnistaa miten omistautumista voidaan vahvistaa. Kumppanimme IBM Kenexan High Performance Institute on tutkinut omistautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä globaalisti jo 20 vuoden ajan. Viimeisen kolmen vuoden aikana omistautumista mittaaviin tutkimuksiin on vastannut 15 miljoonaa henkilöä ja vastauksia on kertynyt 850 miljoonaa.

Tutkimustiedon perusteella Kenexan High Performance Institute on tunnistanut seuraavat omistautumiseen vaikuttavat tekijät, jotka pätevät ympäri maailmaa:

henkilöstön omistautuminen

Laajan tutkimusaineiston pohjalta kuitenkin tiedetään, että omistautumiseen eniten vaikuttavissa tekijöissä on kulttuuri-, toimiala- ja organisaatiosidonnaisia tekijöitä. Geneeristen omistautumista lisäävien tekijöiden sijaan organisaatioiden tulisikin systemaattisesti analysoida henkilöstön omistautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa näiden pohjalta tärkeimmät kehitysalueet, joihin panostamalla saadaan aikaan parhaita tuloksia.

Miten hyvin teillä tiedetään, kuinka henkilöstön omistautumista voitaisiin lisätä juuri teidän organisaatiossanne?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

  Jouni Kahelin
  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian