Nuorten työntekijöiden sitouttaminen – haasteesta mahdollisuus Johda suoritusta – rakenna onnistumisten huippukulttuuria

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?

Tämän päivän maailmassa johtamiskäyttäytyminen, jota joskus arvostettiin ja palkitiin ei ole enää relevanttia.
Mihin keskittyä johtamisen kehittämisessä, jotta varmistetaan paras vaikuttavuus ja tulokset?

OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?
OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?
OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

Kun henkilöstötutkimusten tuloksia tulkitaan esimiesten kanssa, jossain vaiheessa joku aina toteaa ääneen sen, mitä kaikki esimiehet ajattelevat: –”Miten tämä auttaa minua saamaan aikaan parempia liiketoimintatuloksia, jolla minua kuitenkin mitataan?”

Perinteisessä henkilöstötutkimuksessa asiaa on lähestytty niin, että ajatellaan henkilöstön tyytyväisyyden takaavan asiakkaiden tyytyväisyyden ja paremmat liiketoimintatulokset. Tämän oletuksen toimivuudesta ei ole kuitenkaan mitään todellista näyttöä. Joskus nämä asiat ovat jopa kääntäen verrannollisia keskenään.

Sen sijaan tutkimukset osoittavat, että henkilöstön omistautuminen lisää asiakkaiden uskollisuutta ja tuottaa parempia liiketoimintatuloksia.henkilöstön omistautuminenTutkimukset kuitenkin osoittavat, että tyytyväinen henkilöstö tai pelkkä hyvä fiilis ei takaa parempia liiketoimintatuloksia. Joskus nämä asiat ovat jopa kääntäen verrannollisia keskenään.

Esimiesten hämmennys asian hyödyllisyydestä ilmenee henkilöstötutkimusten suurimpana kehitysalueena – tulokset eivät kiihdytä kilpailukykyä parantavien toimenpiteiden eteenpäinvientiä. Yleensä ongelmaa pyritään ratkomaan lisäämällä sparrausta ja seurantaa. Esimiehet kyllä tekevät suunnitelmat pakon edessä, mutta todellista motiivia edistää tunnistettuja asioita ei synny.

Henkilöstön omistautumisella on osoitettu olevan suora yhteys liiketoimintatuloksiin sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi IBM Kenexan High Performance Instituten tekemässä tutkimuksessa korkeimman omistautumisindeksin omaavien yritysten sijoitetun pääoman tuotto verrattuna heikoimpiin oli huikea – kuusinkertainen yhden vuoden ja kolminkertainen viiden vuoden aikajänteellä.

Ei siis ihme, että omistautuminen on alkanut kiinnostaa organisaatioissa laajemminkin. Avainkysymykseksi nousee, miten omistautumiseen vaikutetaan ja miten johtamista pitäisi organisaatiossa kehittää tulosten aikaansaamiseksi.

Voit tutustua aiheeseen ja IBM Kenexan tutkimukseen webcastin kautta tai ladata tutkimukseen liittyvän materiaalin alla olevan linkin kautta.

Employee Engagement, Who Cares? What Difference Does an Engaged Workforce Make to an Organization and What Leadership Behaviors are Needed?

  Jouni Kahelin
  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian