Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut? Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Johda suoritusta – rakenna onnistumisten huippukulttuuria

Organisaatioiden kohtaamat rajut muutoshaasteet asettavat uudenlaisia vaatimuksia myös johtamiselle ja esimiestyölle. Perinteinen esimiehen läsnäolo ja tilannekohtainen ongelmien ratkaiseminen eivät enää riitä. Strategisiin muutoksiin vastataan modernilla suorituksen johtamisella.

Vanha sanonta ”Tekemällä oppii” on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Ydinkysymys on se, tietävätkö organisaatiosi ihmiset miten heidän tulee toimia saavuttaakseen haluttuja tuloksia ja tuetaanko heitä siinä?

Yhteistyökumppanimme IBM-Kenexa on maailman johtava organisaatioiden suorituskyvyn kehittämiseen erikoistunut yritys. Heidän tutkimusdatansa osoittaa kiistatta, että tässä ajassa parhaiten menestyvät yritykset ovat parhaiten johdettuja.

Parhaiten menestyvät yritykset synnyttävät laadukkaalla johtamisella henkilöstön aidon omistautumisen yrityksen tavoitteisiin.  Hyvä johtaminen johtoryhmästä lähiesimiehiin synnyttää jaettua johtajuutta läpi organisaation!

Modernissa suorituksen johtamisessa ihmisille tunnistetaan ison kuvan kautta heidän tärkeimmät tehtävänsä tavoitteiden saavuttamiseksi.  Sen jälkeen heitä ohjataan säännöllisesti kohti tavoitteita.

Esimiehen tehtävänä on hyvän urheiluvalmentajan tavoin antaa tarkkaa palautetta kunkin henkilön ja tiimin suoriutumisesta avaintehtävissä. Tarvitaan sekä kannustavaa, että korjaavaa ohjausta. Palautteenannon selkeys ja keskittyminen olennaiseen parantavat merkittävästi suoriutumista.

Parhaiten menestyvät asiakkaamme ovat rakentaneet kuukausittaisen suorituksen johtamisen arvoketjun. Esimiesten kuukausiohjauksen avulla jokainen tiimi ja henkilö tietävät kolme asiaa, jotka mahdollistavat strategian ketterän toimeenpanon:

Moderni suorituksen johtaminen on organisaation menestymisen Graalin malja.  Se rakentaa omistautuneen ja kyvykkään henkilöstön, joka elää strategianne todeksi.

Jos aihe kiinnostaa niin otathan rohkeasti yhteyttä.  Autamme mielellämme myös Teitä rakentamaan onnistumisten huippukulttuuria!

Pekka T. Järvinen

  Pekka T. Järvinen
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian