Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen? Kakkua kakun päälle

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

Mitkä ovat globaalisti tunnistetut tekijät, joilla on suurin vaikutus omistautumisen kehittämiseen ja sitä kautta tuloksellisuuteen?

OSA 1/3 Miksi toiset yritykset menestyvät paremmin kuin muut?
OSA 2/3 Millä tekijöillä on suurin vaikutus omistautumiseen?
OSA 3/3 Miten johtamista tulisi muuttaa ja kehittää omistautumisen lisäämiseksi?

Useimmat yritykset ovat siirtyneet tyytyväisyyden ja ilmapiirin mittauksesta omistautumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen. Vaikka mittauksissa otetaan huomioon oikeat asiat, on hyvin yleistä, että johtamis- ja esimiesarvioinnit elävät omaa elämäänsä erillään henkilöstötutkimuksista. Kuitenkin parhaimmillaan henkilöstöä ja johtamista/esimiestyötä arvioivat viitekehykset rakennetaan puhumaan samaa kieltä ja tukemaan toisiaan alla olevan kuvion mukaisesti.

henkilöstön omistautuminen

Tällöin saadaan selville omistautumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden lisäksi, miten yrityksen johtamista ja esimiestyötä tulisi kehittää, jotta se vahvistaisi henkilöstön omistautumista ja siten vahvistaisi yrityksen kilpailukykyä.

IBM Kenexa on tunnistanut neljä globaalia johtamisen osa-aluetta, joilla on suurin vaikutus omistautumisen kehittymiseen

1.    Esimiehet rakentavat luottamusta tulevaisuuteen

2.    Esimiehet painottavat laadun ja kehittämisen merkitystä sekä palkitsevat siitä henkilöstöä

3.    Esimiehet luovat edellytykset kasvulle ja kehittymiselle

4.    Esimiehet toimivat vastuullisesti asiakkaitaan ja omaa henkilöstöään kohtaan

Usein omistautumista ja johtamista organisaatioissa arvioidaan erilaisilla malleilla ja syy-seurausyhteyksien tunnistaminen on mahdotonta. Tulosten aikaansaamiseksi organisaatioiden tulisi mallintaa koko ketju omistautumisesta johtamiseen ja mitata / kehittää sen osatekijöitä systemaattisesti.

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten näitä asioita voisi parhaiten edistää juuri teidän organisaatiossanne.

Lue lisää johtamisarvioinneistamme ja henkilöstötutkimuksistamme.

  Jouni Kahelin
  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian