Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Henkilöstökysely

Johtaminen ja henkilöstö

Henkilöstökysely liiketoiminnan kehittämisen tukena

Henkilöstökyselyt ovat yleinen vuosittainen tapa selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä ja tiimien ilmapiiriä. Huolimatta hyvästä tarkoituksesta, ne harvoin auttavat tekemään parempia päätöksiä ja seuraamaan kehittymistä suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja strategiaan.

Henkilöstökyselyn avulla voidaan kuitenkin tuottaa oikeaa arvoa liiketoiminnalle, samalla parantaen työntekijäkokemusta sekä tiimityöskentelyä koko organisaatiossa. Liiketoimintatavoitteisiin, strategiaan ja arvoihin linkitetty henkilöstökysely on tehokas johtamisen työkalu. Sen avulla voidaan tukea ja vahvistaa tavoitteiden mukaisen johtamis- ja toimintakulttuurin kehittymistä.

Linkitys tavoitteisiin, strategiaan ja arvoihin

Autamme rakentamaan henkilöstökyselyistä, pulssimittauksista ja arvioinneista johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä tukevan kokonaisuuden. Kytkemme kyselyiden sisällön strategiaan ja varmistamme tulosten hyödyntämisen kytkemällä käsittelyn johtamisjärjestelmään.

Juurisyiden ja vaikutusketjujen tunnistaminen Watson analytiikan avulla

Hyödynnämme tekoälypohjaista Watson analytiikkaa tulosten analysointiin juurisyiden ja vaikutusketjujen tunnistamiseksi. Vaikutusketjujen visualisoinnin kautta pystymme lisäämään liiketoimintaymmärrystä kaikilla tasoilla.

Oikeat seuraavat askeleet

Autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa strategiaan, tunnistamaan oikeat seuraavat askeleet ja varmistamaan kehittymisen.

Tulokset toiminnaksi

Tuemme kapeikkojen kehittämisessä ja autamme seuraamaan kehitystä.

Millaiset organisaatiot menestyvät?

IBM-Kenexan laajojen globaalien tutkimusten pohjalta on tunnistettu 3 keskeistä toimintakulttuuriin liittyvää tekijää, joilla on suurin vaikutus organisaatioiden menestykseen:

  • Omistautunut henkilöstö, joka on valmis ponnistelemaan yhteisten päämäärien ja tavoitteiden eteen
  • Työskentely-ympäristö, joka mahdollistaa nopean päätöksenteon ja kokeilut
  • Erinomainen työntekijäkokemus päivittäisestä työskentelystä

Hyödynnämme kyselyiden ja mittausten rakentamisessa valmiita viitekehyksiä, jotka muokkaamme asiakkaan tavoitteiden, arvojen ja strategian mukaisesti.

Omistautunut henkilöstö X Erinomainen työntekijäkokemus X Sujuvan toiminannan mahdollistava työympäristö = Parempi asiakaskokemus ja tuloksellisuus

Työntekijäkokemuksen tärkeimmät panos- ja tulostekijät

Mitkä ovat tärkeimmät työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät ja millaisia tuloksia organisaatiot voivat saavuttaa työntekijäkokemukseen panostamalla?

Henkilöstökyselyn uudistamisella saavutettuja tuloksia

Vähittäiskauppa,
11 000 työntekijää


12 %:n

kasvu kahdessa vuodessa
omistautuneisuudessa

1,5 M$

kasvu myynnissä

Ravintola-alan yritys,
36 000 työntekijää


6,2 pisteen

lasku työntekijöiden
vaihtuvuudessa

8,7 pisteen

kasvu
asiakastyytyväisyydessä

Lähde: IBM Talent & Transformation

IBM Talent & Transformation

IBM Registered Business PartnerIBM Talent & Transformation tarjoaa kokonaisvaltaisia henkilöstön kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja konsultaatiota, sisältäen henkilöarviointeja ja henkilöstötutkimuksia, hr-analytiikkaa ja pilvipohjaisia ratkaisuja muun muassa rekrytointiin, osaamisen hallintaan, oppimiseen ja talent managementtiin.

IBM:llä on yli 30 vuoden kokemus henkilöarviointien toteuttamisesta ja kattaviin analyyseihin tukeutuen he ovat kehittäneet innovatiivisia malleja henkilön potentiaalin ja kyvykkyyden arviointiin. IBM:n Talent & Transformation osaamista hyödyntää yli 4000 yritystä globaalisti, he toteuttavat vuosittain yli 40 miljoonaa henkilöarviointia ja heidän henkilöstötutkimuksiin vastaa yli 16 miljoonaa vastaajaa joka vuosi. IBM:llä on tarjota yli 1500 valmista eri tilanteisiin valmiiksi räätälöityä henkilöarviointia.

Balentor on IBM Talent & Transformationin ensimmäinen paikallinen kumppani Pohjoismaissa.


Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.