Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Henkilöstökysely omistautumisen ja liiketoiminnan kehittämisen tukena

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Henkilöstökysely omistautumisen ja liiketoiminnan kehittämisen tukena

  Kolmen askeleen kautta kiinni aitoihin hyötyihin.

  Henkilöstökysely on ihan hyödyllinen, mutta kyllä siitä saa enemmänkin irti.
  Ovatko aiemmin toteuttamanne henkilöstökyselyt tuottaneet haluamianne tuloksia?

  Lähestymistapamme

  Sovittamalla ratkaisumme teidän tilanteeseenne ja tavoitteisiinne voimme auttaa:

  1.

  Luomaan selkeän tilannekuvan.

  2.

  Tunnistamaan olennaisen.

  3.

  Löytämään vaikuttavat toimenpiteet ja tukemaan niiden toimeenpanossa.

  1.

  Selkeä tilannekuva

  Ei vain sitä, mitä geneerinen kysely kertoo.

  Nopeasti muuttuvassa maailmassa vaaditaan ennakoivuutta ja ketteryyttä, jotta voit johtaa organisaatiotasi tuloksekkaasti.

  Eri kyselyihin pirstaloitunut tilannekuva ei riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltainen ja reaaliaikainen näkymä työntekijäkokemuksesta ja etenemisestä olennaisimpien kehitysteemojen osalta.

  Voimme parantaa ennakoivuutta ja tarvittavien muutosten läpivientiä yhdistämällä liiketoimintaymmärryksemme ja muutososaamisemme moderniin teknologiaan.

  • Oikeiden asioiden mittaaminen ja palautteen reaaliaikainen kerääminen mahdollistavat nopean reagoinnin olennaisiin liiketoiminnan muutoksiin.
  • Linkittämällä kyselyn sisällön ja tulosten raportoinnin strategiaan ja tavoitteisiin voidaan seurata kehitysohjelmien / toimenpiteiden vaikuttavuutta
  • Saat selkeän kuvan koko organisaatiostanne ja eri ryhmien välisten ryhmien yhteisistä tekijöistä ja eroista.
  • Juurisyyanalyysin kautta tunnistat kapeikot, jotka estävät tiimien tai organisaation täyden potentiaalin hyödyntämistä.

  2.

  Olennaisen tunnistaminen

  Olennaisimmat vaikutuspisteet eivät välttämättä ole alhaisimpia arvosanoja.

  Henkilöstön omistautumisen mittaaminen on tärkeää, koska kilpailu osaajista kiristyy ja omistautuneet työntekijät saavuttavat parempia tuloksia.

  Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin pitää huoli liiketoimintatuloksista ja asiakaskokemuksesta. Olennaisen tunnistamiseksi on tärkeää ymmärtää, millä henkilöstöön liittyvillä tekijöillä on suurin vaikutus liiketoimintaan.

  Autamme sinua yhdistämään liiketoiminnan ja henkilöstön yhteen sekä nostamaan olennaisimmat asiat esiin sekä johdon että esihenkilöiden suuntaan.

  • Saat kokonaiskuvan eri mittausten (vuosittaiset kyselyt, pulssit ja työntekijäkokemusmittaus) tuloksista helppokäyttöisessä muodossa.
  • Autamme tunnistamaan olennaisimmat työntekijäkokemuksen tekijät, joilla on suurin vaikutus liiketoimintamittareihin ja asiakaskokemukseen.
  • Tulkitsemme tuloksia suhteessa strategiaan ja keskeisiin kehittämisen teemoihin.
  • Tekoälypohjainen laadullinen analytiikka auttaa tunnistamaan hiljaiset signaalit.
  • Esihenkilöt ja tiimit saavat selkeät suositukset siitä, mihin heidän tulee kiinnittää huomiota tulosten parantamiseksi.

  3.

  Vaikuttavat kehitystoimenpiteet ja muutostuki niille

  Mikään ei muutu, jos ei tiedetä, mitä tulisi tehdä ja olennaisten toimenpiteiden etenemistä ei tueta ja seurata.

  Kattava tilannekuva ja ymmärrys tärkeimmistä vaikuttavista tekijöistä ovat tärkeitä, mutta jos esihenkilöt ja tiimit eivät tiedä, miten päästään eteenpäin, ennuste kehittymiselle on heikko.

  Esihenkilöiden ja tiimien on tunnistettava oikeat toimenpiteet, onnistuttava niiden edistämisessä ja seurattava niiden vaikuttavuutta.

  Voimme auttaa esihenkilöitä ja tiimejä löytämään oikeat toimenpiteet ja viemään niitä eteenpäin

  • Tarjoamme esihenkilöille ja tiimeille suosituksia toimenpiteistä ja tuemme tarvittavien muutosten toteuttamisessa.
  • Tuotamme esihenkilöiden ja tiimien käyttöön selkeän tulostaulun kehittymisen seurantaan.
  • Syvennämme ymmärrystä keskeisimmistä henkilöstöön liittyvistä tekijöistä omistautumisen, liiketoimintatulosten ja asiakaskokemuksen taustalla.

  Henkilöstökyselyn uudistamisella saavutettuja tuloksia

  Vähittäiskauppa,
  11 000 työntekijää


  Ravintola-alan yritys,
  36 000 työntekijää


  12 %:n

  kasvu kahdessa vuodessa
  omistautuneisuudessa

  1,5 M$

  kasvu myynnissä

  6,2 pisteen

  lasku työntekijöiden
  vaihtuvuudessa

  8,7 pisteen

  kasvu
  asiakastyytyväisyydessä

  Ota yhteyttä

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.

  Kumppaneitamme tutkimus- ja konsultointipalveluissa

  Innovatiivinen kumppani SHL mahdollistaa oivalluttavia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen.

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.