Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Henkilöstökysely

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Henkilöstökysely liiketoiminnan kehittämisen tukena

  Henkilöstökyselyt ovat yleinen vuosittainen tapa selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä ja tiimien ilmapiiriä. Huolimatta hyvästä tarkoituksesta, ne harvoin auttavat tekemään parempia päätöksiä ja seuraamaan kehittymistä suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja strategiaan.

  Henkilöstökyselyn avulla voidaan kuitenkin tuottaa oikeaa arvoa liiketoiminnalle, samalla parantaen työntekijäkokemusta sekä tiimityöskentelyä koko organisaatiossa. Liiketoimintatavoitteisiin, strategiaan ja arvoihin linkitetty henkilöstökysely on tehokas johtamisen työkalu. Sen avulla voidaan tukea ja vahvistaa tavoitteiden mukaisen johtamis- ja toimintakulttuurin kehittymistä.

  Linkitys tavoitteisiin, strategiaan ja arvoihin

  Autamme rakentamaan henkilöstökyselyistä, pulssimittauksista ja arvioinneista johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä tukevan kokonaisuuden. Kytkemme kyselyiden sisällön strategiaan ja varmistamme tulosten hyödyntämisen kytkemällä käsittelyn johtamisjärjestelmään.

  Juurisyiden ja vaikutusketjujen tunnistaminen Watson analytiikan avulla

  Hyödynnämme tekoälypohjaista Watson analytiikkaa tulosten analysointiin juurisyiden ja vaikutusketjujen tunnistamiseksi. Vaikutusketjujen visualisoinnin kautta pystymme lisäämään liiketoimintaymmärrystä kaikilla tasoilla.

  Oikeat seuraavat askeleet

  Autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa strategiaan, tunnistamaan oikeat seuraavat askeleet ja varmistamaan kehittymisen.

  Tulokset toiminnaksi

  Tuemme kapeikkojen kehittämisessä ja autamme seuraamaan kehitystä.

  Millaiset organisaatiot menestyvät?

  IBM-Kenexan laajojen globaalien tutkimusten pohjalta on tunnistettu 3 keskeistä toimintakulttuuriin liittyvää tekijää, joilla on suurin vaikutus organisaatioiden menestykseen:

  • Omistautunut henkilöstö, joka on valmis ponnistelemaan yhteisten päämäärien ja tavoitteiden eteen
  • Työskentely-ympäristö, joka mahdollistaa nopean päätöksenteon ja kokeilut
  • Erinomainen työntekijäkokemus päivittäisestä työskentelystä

  Hyödynnämme kyselyiden ja mittausten rakentamisessa valmiita viitekehyksiä, jotka muokkaamme asiakkaan tavoitteiden, arvojen ja strategian mukaisesti.

  Omistautunut henkilöstö X Erinomainen työntekijäkokemus X Sujuvan toiminannan mahdollistava työympäristö = Parempi asiakaskokemus ja tuloksellisuus

  Työntekijäkokemuksen tärkeimmät panos- ja tulostekijät

  Mitkä ovat tärkeimmät työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät ja millaisia tuloksia organisaatiot voivat saavuttaa työntekijäkokemukseen panostamalla?

  Henkilöstökyselyn uudistamisella saavutettuja tuloksia

  Vähittäiskauppa,
  11 000 työntekijää


  12 %:n

  kasvu kahdessa vuodessa
  omistautuneisuudessa

  1,5 M$

  kasvu myynnissä

  Ravintola-alan yritys,
  36 000 työntekijää


  6,2 pisteen

  lasku työntekijöiden
  vaihtuvuudessa

  8,7 pisteen

  kasvu
  asiakastyytyväisyydessä

  Lähde: IBM Talent & Transformation

  IBM Talent & Transformation

  IBM Registered Business PartnerIBM Talent & Transformation tarjoaa kokonaisvaltaisia henkilöstön kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja konsultaatiota, sisältäen henkilöarviointeja ja henkilöstötutkimuksia, hr-analytiikkaa ja pilvipohjaisia ratkaisuja muun muassa rekrytointiin, osaamisen hallintaan, oppimiseen ja talent managementtiin.

  IBM:llä on yli 30 vuoden kokemus henkilöarviointien toteuttamisesta ja kattaviin analyyseihin tukeutuen he ovat kehittäneet innovatiivisia malleja henkilön potentiaalin ja kyvykkyyden arviointiin. IBM:n Talent & Transformation osaamista hyödyntää yli 4000 yritystä globaalisti, he toteuttavat vuosittain yli 40 miljoonaa henkilöarviointia ja heidän henkilöstötutkimuksiin vastaa yli 16 miljoonaa vastaajaa joka vuosi. IBM:llä on tarjota yli 1500 valmista eri tilanteisiin valmiiksi räätälöityä henkilöarviointia.

  Balentor on IBM Talent & Transformationin ensimmäinen paikallinen kumppani Pohjoismaissa.

  Strategisen osaamisen arviointi

  Fuel50 tarjoaa uniikin digitaalisen henkilöstökehittämisen palvelun, jonka avulla organisaation henkilöjohtamisen strategiaa, tiimityöskentelyä, suorituksen johtamista, palautteenantoa (360-arvioinnit) sekä urasuunnittelua on mahdollista kehittää ja uudistaa. Yhdistettynä Balentorin syvälliseen ja käytännönläheiseen osaamiseen liiketoiminnan kehittämisen saralla, kumppanuutemme tuottaa asiakkaillemme parempia tuloksia. Yhdessä voimme vastata moniin modernin työelämän haasteisiin. Yhdistämme asiakkaiden strategiset tavoitteet ja henkilöstön kehityspotentiaalin.

  Ota yhteyttä

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.

  Kumppaneitamme tutkimus- ja konsultointipalveluissa

  Innovatiivinen kumppani IBM mahdollistaa oivalluttavia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen.

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.