Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Henkilöstöanalytiikka

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Datasta käytännön tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

  Henkilöstöanalytiikka muuntaa datan ymmärrykseksi organisaation suorituskyvystä ja henkilöstön motivaatiosta. Se auttaa tunnistamaan trendejä ja ennustamaan kehitystoimenpiteiden vaikutuksia. Analytiikan avulla voidaan parantaa päätöksentekoa muun muassa vaihtuvuuden vähentämiseksi, suorituskyvyn kehittämiseksi ja työnantajamielikuvan vahvistamiseksi.

  Henkilöstöanalytiikka on strateginen lähestymistapa, jossa hyödynnetään data-analytiikan menetelmiä henkilöstöön liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseksi. Tietolähteinä voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstökokemusdataa, työntekijöiden suoritusarviointeja ja liiketoimintamittareita. Autamme organisaatiotanne tunnistamaan olennaisimmat vaikuttavat tekijät, mallinnamme niiden vaikutuksen voimakkuuden ja laadimme toimenpidesuositukset tärkeimpien tekijöiden kehittämiseksi.

  Tyypillisiä organisaatioiden haasteita

  • Miten vahvistaa henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista?
  • Miten henkilöstön suositteluhalukkuutta voidaan parantaa?
  • Miten vähentää henkilöstön vaihtuvuutta?
  • Miten henkilöstön työkuormitusta voidaan parhaiten helpottaa?
  • Mistä tekijöistä syntyy paras työnantajamielikuva?

  Miksi henkilöstöanalytiikka?

  Kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa. Resurssien rajallisuuden takia on tärkeää tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet ja keskittyä niihin. Henkilöstön nimeämät kehityskohteet eivät välttämättä ole vahvimmat vaikuttavat tekijät. Tämän takia kehityskohteet kannattaa validoida analytiikan tuottaman tiedon pohjalta.

  Me autamme sinua tässä. Tunnistamme datasta ihmissilmälle näkymättömiä ilmiöitä ja syy-seuraus -suhteita, joiden pohjalta laadimme toimenpidesuositukset.

  Henkilöstöanalytiikka pähkinänkuoressa

  Tunnista

  Tunnista tärkeimmät vaikuttavat tekijät.

  Arvioi

  Arvioi vaikutuksen voimakkuus.

  Toimi

  Suunnittele toimenpiteet tärkeimpien tekijöiden kehittämiseksi.

  Ota yhteyttä

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 411 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi