Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Työntekijäkokemuksen, sitoutumisen ja tavoitekulttuurin kehittymisen pulssimittaus

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Työntekijäkokemuksen, sitoutumisen ja tavoitekulttuurin kehittymisen pulssimittaus

  Kiinnostaako henkilöstön kokemuksen kehittyminen? Olisiko tarpeellista seurata tavoitekulttuurin etenemistä? Pulssikyselyllä saadaan ketterästi ajantasainen tieto henkilöstön kokemuksesta ja tavoitekulttuurin etenemisestä.

  Useimmissa organisaatiossa vuosittaiset kyselyt ovat liian hidas tapa seurata kehitystä henkilöstön ja tavoitekulttuurin kehittymisen näkökulmasta. Pulssimittauksen avulla voidaan tuottaa ketterästi ja nopeasti tilannekuva sekä seurantatietoa keskeisten teemojen osalta.

  Pulssimittausten kautta:

  • saadaan tilannekuva henkilöstökokemuksesta
  • voidaan seurata toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta
  • saadaan apua seuraavien oikeiden askeleiden tunnistamiseen
  • saadaan tietoa mahdollisista uusista huomioitavista asioista.

  Ajantasainen kokonaiskuva suunnittelun ja ohjauksen tueksi

  Kehittyneiden pulssityökalujemme avulla saat kokonaiskuvan erityyppisistä pulssimittauksista:

  • Henkilöstön motivaation ja sitoutumisen sekä tavoitekulttuurin kehittyminen kokonaisuutena
  • Tiimien kehittyminen heille tärkeiden teemojen osalta
  • Työntekijäkokemus elinkaaren eri vaiheissa kuten perehdytys ja työsuhteen päättyminen

  Pulssien sisältö rakennetaan asiakkaan painotusten ja tavoitteiden mukaisesti. Tyypillisiä pulssimittauksen kohteita ovat esimerkiksi:

  • Henkilöstön motivaation ja sitoutumisen kehittyminen
  • Kokemus toimintakulttuurin kehittymisestä tai olennaisten muutosten etenemisestä
  • Kokemus työkuormituksesta ja työhyvinvoinnista
  • Kokemus työn sujuvuudesta
  • Kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä

  Paras hyöty pulssimittauksista saadaan, kun mittaukset suunnitellaan kokonaisuutena

  • Millainen laajempien kartoitusten rooli on ja kuinka usein niitä toteutetaan?
  • Mikä on pulssimittausten tavoite ja mikä on paras aikajänne sekä tapa tuottaa tavoitteiden mukaista tietoa?
  • Miten eri mittaukset kytkeytyvät toiminnan suunnitteluun ja kehityksen seurantaan – eli miten varmistetaan, että tuloksista tehdyt havainnot siirtyvät käytäntöön?

  Kun kokonaiskuva on selvillä, voidaan mittauksia ottaa käyttöön vaiheistetusti pala kerrallaan. Tällöin eri mittaukset tukevat toinen toisiaan ja kokonaisuus tarjoaa suurimman hyödyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Tutkimus- ja konsultointipalveluidemme referenssejä

  Kumppaneitamme tutkimuspalveluissa