Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  SHL myyjäarviointi

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  SHL myyjäarviointi

  Olemme maailman johtavan henkilöstön kehittämis- ja arviointimenetelmien tuottajan SHL:n kumppani. Yhteistyössä SHL:n kanssa pystymme tarjoamaan innovatiivisia henkilöarviointeja myyjille, joita voidaan hyödyntää niin myyjäpotentiaalin tunnistuksessa, rekrytoinnissa, kuin jo myyntityötä tekevien suorituksen parantamisen tukena

  SHL myyjäarviointi on yhdistelmätesti, jossa arvioidaan myyjän tai myyjäksi aikovan myyntityön kannalta olennaisia persoonallisuustekijöitä sekä numeerista ja tilannesidonnaista päättelykykyä.

  Persoonallisuustekijät osiossa arvioidaan henkilön persoonallisuustekijöitä, joilla on osoitettu olevan merkittävä yhteys erinomaisiin myyntituloksiin ja myyntityössä menestymiseen. Nämä keskeiset tekijät ovat auktoriteetti, yksityiskohtiin suuntautuneisuus, energisyys, aloitekykyisyys ja sinnikkyys.

  Numeerisen päättelykyvyn osio arvioi henkilön numeerista päättelykykyä tasolla, joka vastaa tyypillistä myyntityön vaativuutta.

  Tilannesidonnaisen päättelykyvyn osio arvioi henkilön toimintaa (ongelmanratkaisua ja päättelykykyä) menestyksellisen myyntityön näkökulmasta. Osiossa vastaajalle esitetään tyypillisiä myyntityöhön liittyviä skenaarioita, joissa arvioidaan sekä henkilön kykyä muodostaa ymmärrys eri tilanteista että hänen kykyä tehdä oikeita päätöksiä haastavissa arjen tilanteissa, joiden parissa myyjät tyypillisesti päivittäin toimivat.

  Yhdessä nämä näkökulmat ennustavat henkilön myynnillistä suorituskykyä sekä potentiaalia ja menestymistä myyntityössä. Myyjäarvioinnin jälkeen jokaiselle myyjälle luodaan henkilökohtainen kehityspolku myynnillisen vaikuttavuuden ja tuloksekkuuden parantamiseksi.

  Ota yhteyttä

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Asiakastutkimus ja myyjäarviointi referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.

  Kumppaneitamme tutkimus- ja konsultointipalveluissa

  Innovatiivinen kumppani SHL mahdollistaa oivalluttavia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen.

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.