Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Tiedolla johtaminen

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Tiedolla johtaminen

  Tieto ei ole itseisarvo, vaan työkalu, joka auttaa kohdistamaan toimenpiteet oikeaan suuntaan. Tiedolla johtamisessa tieto valjastetaan päätöksenteon ja kehittämisen välineeksi, joka tukee strategisia tavoitteita, vahvistaa muutoskyvykkyyttä ja näkyy tuloksissa. Pelkän tiedon keräämisen sijaan siirrytään luomaan todellista muutosta.

  Tiedolla johtamisessa tieto ei ole vain dataa, vaan se linkitetään saumattomaksi osaksi johtamisen systematiikkaa. Tuloksena on parempia päätöksiä, vaikuttavampia toimenpiteitä ja tavoitellun kehityksen vauhdittuminen. Autamme organisaatiotanne teidän strategiaanne sopivan tiedolla johtamisen mallin luomisessa ja kehittämisessä. Muodostamme yhdessä datan keruun ja hyödyntämisen systematiikan ja varmistamme, että tiedolla johtaminen juurtuu luontevaksi osaksi organisaationne eri tasojen toimintatapoja. Käy lukemassa asiantuntijamme Meerin blogi, kuinka huomioimme organisaation eri yksiköiden lähtötilanteen tiedolla johtamisen mallin luomisessa.

  Mitkä ovat tiedolla johtamisen elementit

  • Data – Laadukas, monipuolinen ja relevantti data johtamisen pohjana.
  • Systematiikka Säännöllinen malli datan keruulle ja analysoinnille, kehitystoimenpiteiden toimeenpanolle ja edistymisen seurannalle.
  • Kokonaiskuva – Siilomaisen ja pistemäisen tarkastelun laajentaminen kokonaisuuksien hahmottamiseksi ja koko organisaation yhteisen edun tunnistamiseksi.
  • Liiketoimintaymmärrys – Kyky tulkita dataa suhteessa tavoitteisiin, ymmärtää syy-seuraussuhteita ja priorisoida. Millä toimenpiteillä saadaan aikaan haluttu muutos?

  Parempia päätöksiä, vähemmän mutua - eli miksi johtaa tiedolla?

  Miten autamme tiedolla johtamisessa?

  Tiedolla johtamisen määrittely

  Jotta tiedolla johtaminen tuottaa tuloksia, tulee ensiksi sen perusta rakentaa kuntoon. Määrittely vaiheessa kirkastamme, mitkä ovat pidemmän aikavälin strategiset tavoitteet ja millainen tiedolla johtaminen tukee niiden toteutumista. Selvitämme tiedolla johtamisen nykytilan ja luomme konkreettiset kehitysaskeleet muutokselle. Määrittelemme tiedolla johtamisen systematiikan organisaation eri tasoille sekä rakennamme tavoitteita tukevan mittariston ja dashboardit.

  Tiedolla johtamisen käyttöönotto

  Tiedolla johtamisen käyttöönottovaiheessa jalkautetaan malli arkeen työpajojen ja aitojen arjen johtamistilanteiden kautta. Varmistamme, että yhdessä luomamme malli toimii organisaationne arjessa, vakiintuu käyttöön ja tuottaa toivottuja tuloksia.

  Tiedolla johtamisen kyvykkyydet

  Pelkät rakenteet ja toimintamallit eivät vielä luo muutosta, vaan sen tekevät ihmiset. Tiedolla johtaminen vaatii esihenkilöiltä ja tiimeiltä monenlaista osaamista tiedon analysoinnista ja tulkinnasta kehityskohteiden toimeenpanoon ja seurannan systematiikkaan asti. Taitavat datan hyödyntäjätkin voivat kaivata tukea esimerkiksi strategisen ajattelun ja liiketoimintaymmärryksen vahvistamiseen. Voimme tukea organisaatiotanne myös tarvittavien tiedolla johtamisen kyvykkyyksien vahvistamisessa.

  Datasta tiedoksi

  • Tiedon analysointi ja tulkinta
  • Kokonaisvaltainen ajattelu ja useiden lähteiden hyödyntäminen
  • Strateginen ja systeeminen ajattelu

  Tiedosta toimenpiteiksi

  • Dataohjautuva päätöksenteko ja priorisointi
  • Konkreettiset toimenpiteet ja vastuuhenkilöt
  • Seurannan suunnittelu ja toteutus

  Toimenpiteistä tuloksiksi

  • Seurannan systematiikka ja kytkentä johtamisjärjestelmään
  • Vaikutusten arviointi ja oppiminen – ketterä kehittäminen tiedon pohjalta
  • Parhaiden käytäntöjen ja oppien jakaminen

  Ole meihin yhteydessä, niin katsotaan yhdessä, miten tiedolla johtaminen saadaan osaksi teidän organisaationne päätöksentekoa!

  Ota yhteyttä

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 411 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Kumppaneita tutkimus- ja konsultointipalveluissa

  Innovatiivinen kumppani SHL mahdollistaa oivalluttavia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen.

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.