Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Asiakasanalytiikka

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  Datasta käytännön tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

  Asiakasanalytiikka hyödyntää dataa asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen ja liiketoiminnan parantamiseen. Se auttaa tunnistamaan asiakkaiden mieltymyksiä ja ennustamaan ostopäätöksiä. Analytiikan avulla voidaan räätälöidä markkinointistrategioita, parantaa asiakaskokemusta ja segmentoida asiakkaita.

  Asiakasanalytiikka perustuu datan analysointiin ja hyödyntämiseen asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseksi. Se tarjoaa syvällistä tietoa siitä, miten asiakkaat vuorovaikuttavat yrityksen kanssa, millaisia tuotteita tai palveluita he hakevat ja miten he tekevät ostopäätöksiä. Tämän pohjalta kyetään tunnistamaan trendejä, ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja ennustamaan kehitystoimenpiteiden vaikutuksia. Kokonaisuudessaan asiakasanalytiikka toimii arvokkaana työkaluna liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailuedun saavuttamisessa.

  Tyypillisiä organisaatioiden haasteita

  • Miten vahvistaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta?
  • Miten vahvistaa asiakasuskollisuutta ja -pysyvyyttä?
  • Miten asioinnin sujuvuutta voidaan parhaiten kehittää?
  • Mistä tekijöistä syntyy paras brändimielikuva?

  Miksi asiakasanalytiikka?

  Kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa. Resurssien rajallisuuden takia on tärkeää tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet ja keskittyä niihin. Asiakkaiden nimeämät kehityskohteet eivät välttämättä ole vahvimmat vaikuttavat tekijät. Tämän takia kehityskohteet kannattaa validoida analytiikan tuottaman tiedon pohjalta.

  Me autamme sinua tässä. Tunnistamme datasta ihmissilmälle näkymättömiä ilmiöitä ja syy-seuraus -suhteita, joiden pohjalta laadimme toimenpidesuositukset.

  Asiakasanalytiikka pähkinänkuoressa

  Tunnista

  Tunnista tärkeimmät vaikuttavat tekijät.

  Arvioi

  Arvioi vaikutuksen voimakkuus.

  Toimi

  Suunnittele toimenpiteet tärkeimpien tekijöiden kehittämiseksi.

  Ota yhteyttä

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 411 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi