image Sujuvuus on uusi musta! image Aamiaistilaisuus 6.3.2020
– Johtamisen ilmastonmuutos

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Tutkimus ja analytiikka tukena muutoksen myrskyissä

  Miksi toivomamme muutos ei etene? Miksi jotkut tiimit kehittyvät ja toiset eivät? Millaista apua tiimit ja yksilöt tarvitsevat muutostavoitteiden saavuttamiseksi? Miten saan ihmiset innostumaan muutoksesta ja kehittämisestä? Mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä, jotta muutos edistyisi toivomallamme tavalla?

  Alku voi olla tunteiden vuoristorataa

  Muutos ei tapahdu suoraviivaisesti. Tyypillisesti muutoksen alussa osa innostuu, osa on skeptisiä ja osa autuaan pihalla koko asiasta. Yleisvire on ehkä kuitenkin varovaisen innostunut. Muutoksen päästessä vauhtiin sen vaikutukset omaan toimintaan konkretisoituvat ja mieliala saattaa kääntyä laskuun. Tällaistako tämä olikin?

  Motivaatio voi kuopaista hyvinkin syvällä pohjalla ennen uutta nousua. Kun kuitenkin jaksetaan pitää muutoksen tavoitteet sitkeästi mielessä, harjoitella uutta toimintatapaa ja ratkoa ongelmia, päästään lopulta uudelleen nousuun.

  Kun uudenlaiseen toimintaan on hetken aikaa totuteltu, se ei tunnukaan enää niin oudolta ja hankalalta. Homma alkaa taas sujua, ehkä jopa sulavammin kuin ennen. Tuntuu oudolta ajatella, miten vaikeilta ensimmäiset kokeilut tuntuivatkaan.

  Tutkimus ja analytiikka muutosprosessin eri vaiheiden tukena

  Vaikka aaltoliike muutoksen kulussa ja sen aiheuttamissa tunteissa on luonnollista, muutoksen kulkua voidaan edesauttaa ja jouhevoittaa monin tavoin. Tutkimukset ja analytiikka tarjoavat työkaluja muutoksen edellytysten ja henkilöstön valmiuksien kartoittamiseen, muutoksen edistymisen seurantaan sekä muutosta vauhdittavien ja hidastavien tekijöiden tunnistamiseen.

  Paras ja hyödynnettävin tieto saadaan, kun tutkimusten toteutustapa ja sisältö suunnitellaan organisaation tilanteen ja tavoitteiden pohjalta.

  Tapauksesta riippuen kyseeseen voi tulla esimerkiksi tiimien ja yksilöiden muutosvalmiuksien kartoitus, laajempi johtamis- ja toimintakulttuurin arviointi tai muutosprosessin aikana muutamaan otteeseen toistettava muutospulssikysely – tai yhdistelmä näistä. Tavoitteenamme on, että tutkimusten tulokset tarjoavat konkreettista vääntöapua muutoksen edistämiseen juuri teidän organisaatiossanne ja että vaikutukset todella näkyvät arjen tekemisessä.

  Muutosprosessin alussa on tärkeää varmistaa, että uusi suunta ja tavoitteet ovat kaikille selkeät. Olennaista on myös pohtia, millaisia kyvykkyyksiä muutoksen toteuttaminen ja uudet toimintatavat vaativat sekä tarvittaessa kehittää niitä.

  Yhtä välttämätöntä on käsitellä yhdessä muutokseen liittyvät odotukset ja pelot. Paitsi että tämä luo psykologista turvallisuutta ja auttaa sitoutumaan muutosprojektiin, se voi myös tuoda esiin muutoksessa huomioitavia asioita.

  Kun muutos on saatu käyntiin ja ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet tehty, täytyy muutoksen etenemistä seurata ja varmistaa, että suunnitellut askeleet todella otetaan.

  Olennaisena osana tässä on muutosta vauhdittavien toimintatapojen tunnistaminen ja monistaminen, sekä toisaalta muutoksen pullonkaulojen löytäminen ja niihin reagointi. Tiimien ja yksilöiden välillä voi olla huomattavia eroja muutosvalmiuksissa, motivaatiossa ja muutoksen etenemisessä. Jotta muutoksen onnistumista voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, nämä erot on otettava huomioon ja valittava tarvittavat toimenpiteet kunkin tiimin ja yksilön tarpeiden mukaan. Henkilöstön muutoshalukkuuden ja motivaation ylläpitämiseksi on tärkeää pitää esillä tavoitetilaa ja sen saavuttamiseksi jo otettuja askelia. Edistyminen täytyy tehdä näkyväksi.

  Älä laiminlyö seurantaa ja jatkotoimenpiteitä

  Muutoksen edetessä kannattaa säännöllisin väliajoin pysähtyä arvioimaan edistymistä, jakamaan parhaita käytäntöjä ja ottamaan opiksi kokemuksista sekä tarvittaessa muuttamaan suunnitelmia. Prosessin loppuvaiheessa päästään jo tarkastelemaan, missä määrin muutosprojektin alussa asetetut tavoitteet on kokonaisuutena saavutettu. Millaisia jatkotoimenpiteitä tarvitaan? Myös onnistumisen seurantaa on syytä jatkaa, jotta nähdään, että uudet toimintatavat ovat todella vakiintuneet käyttöön eikä niistä lipsuta takaisin vanhoihin tuttuihin tapoihin heti, kun aktiivinen muutosprosessi on päättynyt.

  Muutos aiheuttaa haasteita organisaatiosta riippumatta. Uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen ei yleensä suju täysin ongelmitta. Tutkimus ja analytiikka tarjoavat navigointiapua muutoksen myrskyissä luovimiseen.

  Mikäli organisaatiomuutoksen tukeminen tutkimustyökaluilla kiinnostaa tai sinulla heräsi muita kysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä ja keskustellaan aiheesta lisää!

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 441 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Whitepaper

  Johtamis- ja toimintakulttuurin muutoksen vauhdittaminen tutkimus- ja analytiikkaratkaisuilla

  Whitepaperista saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Muutostarpeen tunnistaminen ja luominen
  • Muutoksen vaatimien strategisten kyvykkyyksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Muutoksen toteutus arjessa
  • Muutoksen etenemisen seuranta ja ohjaus

  Kun kyse on organisaation strategisesta uudistumisesta, tietyt muutoksen lainalaisuudet ovat voimassa, olipa kyse siirtymisestä tuotantokeskeisestä organisaatiosta asiakaskeskeiseen, itseohjautuvan organisaation rakentamisesta tai ketterien toimintamallien käyttöönotosta.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 441 1899
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan