image Gtmhub X Balentor
Gtmhub-webinaari – Webinaaritallenne
image Vuosi 2022 paketissa – Suosituimmat sisällöt

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Millaista on harjoittelu Balentorilla? – Sukellus B2B-maailmaan ja oman osaamisen kehittämiseen

  Vuosi lähenee loppuaan ja sen myötä on aika avata taas Balentorin harjoittelijahaku! Markkinoinnin harjoittelija Ilona Olkkonen ja projektinjohdon harjoittelija Aliisa Ikkala jakavat omia kokemuksiaan syksyn harjoittelusta ja sen tuomista uusista opeista ja taidoista. Millaista on ollut työskennellä Balentorilla ja miksi sinunkin kannattaisi hakea?

  Luovaa työskentelyä ja monipuolista sisällöntuotantoa markkinoinnin harjoittelijana

  Halusin päästä näkemään millaista markkinoinnin parissa työskentely on konkreettisesti ja viemään opitun teoriapohjan käytäntöön. Balentorissa kiinnosti erityisesti yrityksen toiminta B2B-sektorilla, toiminnan monipuolisuus asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisessä sekä mahdollisuus päästä näkemään, miten eri toimialojen asiakkaiden liiketoimintaa kehitetään ja konsultoidaan. Lueskeltuani myös aikaisemmin harjoittelijoina olleiden kokemuksia, tulin hyvin vakuuttuneeksi siitä, että harjoittelussa pääsisi monipuolisesti tekemään eri tyyppisiä markkinoinnin työtehtäviä, todetenkin nyt oletuksen osuneen erittäin paikkaansa pitäväksi.

  Harjoittelussa on päässyt tekemään monipuolisesti mielenkiintoisia työtehtäviä ja tekemään sekä näkemään markkinointia konkreettisesti

  Itselläni ei ollut aiempaa työkokemusta markkinoinnista, ja aluksi olikin pieni jännitys monen asian ollessa itselleni uutta, kun en ollut ennen päässyt käytännössä tekemään markkinointia. Jännitys kuitenkin hälveni huomatessani oppivani ja kehittyväni päivä päivältä. Ei siis tarvitse olla konkari tai ottaa paineita aiemmasta työkokemuksesta markkinoinnin parissa, koska harjoittelu on juurikin sitä varten, että pääsee oppimaan ja kartuttamaan omaa ammatillista osaamistaan. Tässä roolissa olisi hyvä kuitenkin olla ominaisuuksina visuaalista silmää, luovuutta ja hyvät tekstintuotantotaidot. Myös sosiaalista mediaa ja sisällöntuotantoa kohtaan oleva kiinnostus on tärkeää. Kaiken kaikkiaan tässä roolissa pärjää parhaiten, kun motivaatio on kohdillaan ja on halu kehittää omaa osaamistaan.

  Työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan, ja samanlaista työpäivää ei varmasti tule olemaan. Omiin työtehtäviin pääsee vaikuttamaan omien mielenkiinnonkohteiden ja vahvuuksien mukaan. Markkinoinnin harjoittelijan vastuulla on täysin Balentorin sosiaalisen median ylläpito, ja sitä saakin kehittää rohkeasti sekä keksiä ja kokeilla uusia ideoita. CRM-järjestelmä HubSpot on tullut tutuksi työkaluksi, ja sen osaaminen onkin markkinoinnin saralla valttikortti. HubSpotin ohella pääsee käyttämään myös Leadfeeder-työkalua, jonka avulla seurataan verkkosivustokävijöitä. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi markkinoinnin harjoittelijan työnkuvaan sisältyy tarjousten, valmennusmateriaalien ja whitepapereiden/oppaiden visualisointi sekä uutiskirjeiden ja blogitekstien teko. Monipuolisen sisällöntuotannon ohella markkinoinnin harjoittelija tekee myös sisäistä viestintää ja on mukana markkinoinnin muissa tukitehtävissä. On myös mahdollista päästä kartuttamaan taitojaan videoiden teossa, jos kiinnostusta siihen löytyy.

  Vastuuta ja vapautta

  Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä, ja omaan työskentelyyn ja ajankäyttöön saa vaikuttaa pitkälti – toki sovituista asioista ja aikatauluista on pystyttävä pitämään kiinni. Harjoittelussa on saatavilla jatkuvaa opastusta ja tukea, mutta myös työskentelyn on oltava itseohjautuvaa ja oma-aloitteista, sekä priorisointitaidot on tärkeää hallita. On ollut mieluista, että harjoittelussa on kaverina projektinjohdon harjoittelija ja yhdessä toimimmekin myös valmennusassistentteina. Olemme tukeneet ja täydentäneet hyvin toisiamme. Myös harjoittelu oli mukava aloittaa, kun tiesi toisen olevan täysin samassa tilanteessa kuin itsekin. Balentorilaisten asiantuntijoiden puoleen voi myös aina kääntyä ja heiltä on saanut paljon arvokkaita oppeja heidän jakaessaan omaa rautaista ammattitaitoaan! Meidän harjoittelijoiden työpanos on otettu työyhteisössä erinomaisesti huomioon ja lämmöllä vastaan.

  Käteen on jäänyt rutkasti uusia oppeja ja taitoja, ja ammatillinen itsevarmuus on päässyt kehittymään. Harjoittelu Balentorilla on antanut hyvät eväät omalle alkavalle polulle työelämässä. Jos haluat päästä näkemään B2B-puolen markkinointia ja alaa paalupaikalta, raapusta rohkeasti hakemusta tulemaan, et varmasti tule katumaan!

  Ilona Olkkonen – Markkinoinnin harjoittelija syksy 2022

  Monipuolisia työtehtäviä sekä itsensä haastamista projektinjohdon harjoittelijana

  Projektinjohdon harjoitteluun hakiessani odotin tehtävältä erityisesti mahdollisuutta päästä oppimaan B2B-liiketoiminnan maailmasta sekä tilaisuutta päästä haastamaan itseäni projektityössä. Hakiessani tehtävään edessäni oli vielä viimeinen vuosi kauppatieteiden opintoja ja toivoinkin harjoittelun antavan myös näkökulmaa siihen, millaisia töitä haluan valmistumisen jälkeen tehdä. Tätä harjoittelu on todellakin tarjonnut, ja harjoitteluaika on mennyt kuin siivillä.

  Projektinjohdon harjoittelijan vastuulla ovat valmennusten käytännön järjestelyt, asiakasviestintä valmennusten eri vaiheissa sekä raportointi- ja laskutustehtävät. Tehtävään liittyy tiettyjä toistuvia rutiinitöitä, mutta erilaisten juoksevien asioiden sekä vaihtuvien tilanteiden ansiosta harvoin näissä hommissa on kahta samanlaista työpäivää. Projektinjohdon harjoittelijalla on lähes jatkuvasti usean projektin hallinnointitehtävät vastuullaan ja niin sanotusti monta palloa ilmassa. Tehtävässä hyötyä onkin hyvästä paineensietokyvystä sekä organisointi- ja priorisointitaidoista. Tehtävässä ollaan myös lähes päivittäin yhteydessä asiakkaisiin, joten asiakaspalveluhenkinen asenne ja palvelualttius ovat ominaisuuksia, joita tehtävässä tarvitaan. Nämä kyvyt sekä tietynlainen pelisilmä asioiden priorisointiin kehittyvät kuitenkin myös tehtävän myötä. Tehtävään perehdytetään myös alusta asti ja vastuuta kasvatetaan sen myötä, kun oppeja karttuu, joten niin sanotusti syvään päähän ei tehtävässä tarvitse heti hypätä. Koko työyhteisön tuki on myös aina harjoittelijoiden takana, ja apua löytyy aina.

  Harjoittelijat toimivat yhdessä omien tehtäviensä lisäksi myös Balentorin valmennusassistentteina. Assistenttien tehtäviin kuuluvat muun muassa valmennusmateriaalien visualisoinnit, käännökset sekä puhtaaksikirjoitukset. Nämä hommat ovat mielestäni toimineet mukavana vastapainona projektinhallinnan tehtäville ja rikastavat työviikkoja. Koska assistentin hommia hoidetaan yhdessä markkinoinnin harjoittelijan kanssa, vastuita pystytään jakamaan, ja harjoittelijoista muodostuukin helposti tiivis työpari, jonka voimin hommia hoidetaan yhdessä.

  Olen itse harjoittelun aikana pitänyt erityisesti siitä, kuinka itseohjautuvan työilmapiirin ansiosta harjoittelijat pystyvät vaikuttamaan oman työnsä organisointiin. Harjoittelijana pystyy suhteellisen vapaasti määrittämään omien työpäiviensä sisällön ja sen, kuinka omat työpäivänsä rakentaa, kunhan vastuulla olevat hommat tulevat hoidettua. Tämän myötä tehtävässä pystyy toisaalta myös luomaan itselleen sopivia rutiineja työn avuksi ja rytmittämään työviikkoja. Harjoittelijat pystyvät vaikuttamaan myös omiin työtehtäviinsä omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan ja esimerkiksi markkinoinnin puolesta on mahdollista myös projektinjohdon harjoittelijana oppia paljon!

  Olemme harjoittelun aikana päässeet mukaan myös erilaisiin asiakasprojekteihin, jotka mahdollistavat uuden oppimisen yritysten kehittämisestä sekä asiakastyöstä. Olemme olleet mukana toteuttamassa myös erilaisia asiakas- ja henkilöstöhaastatteluja, joiden myötä itseään on päässyt mukavalla tavalla haastamaan myös asiakastyössä.

  Harjoittelun alussa olleet odotukset täyttyivät heittämällä ja projektinjohdon harjoittelu on antanut hurjan määrän oppeja sekä näkökulmaa tulevaan. Balentorilta löytyy huikea työyhteisö ja asiantuntijoiden joukko, joilta olen saanut monia oppeja ja hyviä eväitä jatkoon. Koenkin, että harjoittelu Balentorilla opettaa harjoittelijoiden omien vastuutehtävien lisäksi paljon yleisesti B2B-liiketoiminnasta sekä yritysten ja oman asiantuntijuuden kehittämisestä.

  Aliisa Ikkala – Projektinjohdon harjoittelija syksy 2022

  Heräsikö kiinnostus? Kurkkaa onko haku nyt auki ja laita hakemusta tulemaan!

  Kurkkaa videoilta aikaisempien harjoittelijoiden kokemuksia!

  Avatar photo
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan