image Itseohjautuvuus vie esimiehen työt image Tutkimus ei tapahdu tyhjiössä

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Harjoittelu Balentorilla – Päivittäistä kehittymistä ja monipuolisia työtehtäviä

Aloitimme harjoittelijoina Balentorilla tammikuussa 2018. Tulimme taloon sopivasti juuri kuukausipalaveripäivän kynnyksellä, ja pääsimme näin heti täysillä mukaan toimiston tehokkaaseen arkeen. Täytettäviksemme tulivat projektinjohdon sekä markkinoinnin ja myynnin harjoittelijan saappaat.

Harjoitteluun tullessamme odotimme oppivamme paljon erityisesti liiketoiminnan kehittämisestä sekä asiakasprojektien läpiviennistä. Työ on kuitenkin tarjonnut meille molemmille enemmän kuin osasimme aluksi odottaakaan.

Harjoittelu Balentorilla antaa työuransa alkuvaiheessa olevalle henkilölle ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia liike-elämän taitoja huippuammattilaisilta sekä tilaisuuden kehittää osaamistaan monipuolisesti eri työtehtävissä.”

Harjoittelijana projektinjohdon tehtävissä

Projektinjohdon tehtävissä olen päässyt mukaan monenlaisiin projekteihin ja saanut työskennellä hyvin itsenäisesti. Työtehtäväni vaihtelevat valmennusten aikataulutuksesta tilavarausten tekoon, osallistujien koordinointiin, palautekoonteihin ja valmennusmateriaalien muokkaamiseen. Päiväni täällä ovat täynnä erilaisia tehtäviä, ja töitä saattaa toisinaan ilmaantua nopeallakin aikataululla. Hyvä reagointikyky, kokonaisuuksien hallitseminen sekä tietynlainen luovuus ovat tärkeitä taitoja, joita työ projektinjohdon harjoittelijana opettaa ja toisaalta myös edellyttää.

Työskentely projektinjohdon parissa on ajoittain hektistä, ja olen täällä tottunut siihen, että minulla on monta rautaa tulessa samaan aikaan. Toisaalta kiireelle tuo mukavaa vastapainoa se, kun onnistuu saamaan asiat haluamaansa järjestykseen ja työ rullaa mukavasti eteenpäin kuin omalla painollaan. Täällä työskennellessäni olen pääsyt tekemään paljon yhteistyötä huippuvalmentajiemme kanssa sekä tukemaan heitä työssään. Projektijohdon harjoittelijana minulla on vapaus ja toisaalta myös vastuu tehdä päätöksiä asioista, joilla on vaikutusta kehitysohjelmien menestyksekkääseen toteutumiseen.

– Monika Torkki, Projektinjohdon harjoittelija

Harjoittelijana myynnin ja markkinoinnin tehtävissä

Myynnin ja markkinoinnin harjoittelijana olen saanut työskennellä hyvin monipuolisesti B2B-myyntiin, sisällöntuotantoon sekä viestintään liittyvien tehtävien parissa. Työpäiväni pitävät sisällään kehitysohjelmien myyntiä asiakkaille sekä sisältöjen tuottamista yrityksemme sisäistä ja ulkoista markkinointia ja viestintää varten. Lisäksi työnkuvaani kuuluvat harjoittelijan tehtävät toimiston arjen pyörittämisessä.

Balentorilla harjoittelun mielekkääksi tekevät jatkuva osaamisen kehittyminen sekä kannustava työyhteisö. Työ täällä on monipuolistanut aiemmin opiskelu- ja työarjessa hankkimiani markkinoinnin ja viestinnän taitoja sekä tarjonnut minulle ponnahduksen tuntemattomammille vesille esimerkiksi myynnin tehtävien myötä. Kehitysohjelmien myynti asiakkaille on kehittänyt todella paljon vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojani sekä antanut minulle varmuutta työskentelyyni.

Parasta harjoittelussa on mielestäni ollut työn monipuolisuus. Täällä saa kokemusta niin käytännön tehtävistä kuin laajemmin liiketoiminnan kehittämisestä. Harjoittelu Balentorilla tarjoaa mahdollisuuden haastaa itseään sekä kehittää osaamistaan hyvässä tiimissä ja huippuosaajien johdolla työskennellen.

– Erika Koskinen, Myynnin ja markkinoinnin harjoittelija

Balentorilla harjoittelijalle annetaan sopivassa määrin vastuuta ja vapautta työskennellä itsenäisesti. Toisaalta kokeneemmilta työntekijöiltä voi aina huoletta kysyä neuvoa, ja yksi harjoittelun parhaita puolia onkin ollut ammattilaisilta oppiminen. Täällä työskennellessä olemme päässeet osaksi mahtavaa työyhteisöä, joka haluaa jatkuvasti oppia ja kehittyä yhdessä. Mielestämme harjoittelun arvokkainta antia on ollut täältä saamamme kokonaisvaltainen liike-elämän tietotaito sekä ymmärryksemme siitä, millaisia asioita kehityksen ja muutoksen aikaansaaminen organisaatioissa vaativat.

Kiinnostaako harjoittelu Balentorilla? Tutustu toimenkuviin ja laita meille avoin hakemus Rekrytointi-sivujemme kautta!

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian