image Canon Myyntiin muutosta uudella vaihteella image Stryker Finland Kokonaisvaltainen muutos voi alkaa myynnistä

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Suvi Tuominiemi

  Traineepolun kautta kehittämisen ammattilaiseksi

  Balentorille voi työllistyä myös trainee-polun kautta. Trainee-jakso on korvaamattoman tärkeä näytön paikka, jonka aikana tavoitteellinen, rohkea ja itseohjautuva nuori ammattilainen pääsee sekä kehittymään että näyttämään osaamisensa ja näkemyksensä kokeneiden yritysvalmentajien joukossa.

  Balentorilla tarvitaan sisäistä yrittäjyyttä

  Yritysvalmentajallamme Suvi Tuominiemellä on monien vuosien kokemus erilaisista koulutustehtävistä, yrittäjyydestä, urheilijoiden valmentamisesta ja kilpaurheilusta. Balentorille hän tuli trainee-ohjelman kautta tavoitteenaan löytää työ, jossa hän pääsee yhdistämään viestinnän ja kauppatieteen osaamisensa ja intohimonsa ihmisten kehittämiseen. Balentor tarjosi tarpeeksi haasteita, mutta myös mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön.

  ”Olin aiemmin toiminut erilaisissa koulutustehtävissä, muun muassa valmentanut urheilijoille TV-esiintymistä. Samana vuonna, kun perustin oman yrityksen, hakeuduin myös Balentorin trainee-ohjelmaan. Balentor oli yrityskuvaltaan kiinnostava ja tarjosi juuri niitä haasteita, joita yrittäjähenkisenä ihmisenä kaipasin. Kuuden kuukauden trainee-jakso oli ehdottoman tärkeä perehdytykseni ja oppimiseni kannalta. Sen aikana minulle selkeni, että tämä on juuri sitä, mitä haluan tehdä työkseni.”

  Asiantuntijaverkosto arvokkaana apuna asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa ja omassa kehityksessä

  ”Pidän Balentorilla työskentelyssä siitä, että täällä näkee aidosti oman työnsä tulokset: valmennuksella on konkreettisia vaikutuksia sekä yksilöön että asiakasyrityksen tulokseen. Lisäksi Balentor tarjoaa minulle jotain sellaista, mitä en itsenäisenä yrittäjänä saisi – laajan asiantuntijaverkoston. Yhden ihmisen osaamisella on vaikea ratkaista asiakkaan haastavia tarpeita. Voin yhdessä kollegoideni kanssa ratkaista asiakkaan ongelmia ja saada heiltä arvokkaita näkemyksiä ja ajatuksia. Lisäksi asiantuntijaverkosto kannustaa minua haastamaan itseni parempiin suorituksiin.

  Työnkuvani Balentorilla tarjoaa sopivasti vaihtelua ja haasteita: hankin itse omat asiakkaani ja olen tavoitteista, tuloksista ja työajasta vastuussa ensisijaisesti itselleni. Esimieheni toimii tässä sparraajanani ja seuraa kanssani tavoitteiden saavuttamista sekä tukee ja ohjaa minua itseni kehittämisessä. Jokainen työpäivä on erilainen ja asiakkaiden tarpeet ovat vaihtelevia. Viikkoni koostuvat sekä rauhallisemmista toimistopäivistä, tiukoista myyntipäivistä että valmennuspäivistä asiakkaan luona, mutta kaiken ytimessä on aito halu auttaa asiakasta.”

  Erityisesti ihmisten oivalluttaminen ratkaisujen löytämiseen motivoi valmentajan työssä

  ”Balentorilla valmentajat ovat mukana asiakasprojekteissa myynnistä ja asiakashankinnasta lähtien. Pidän tätä hyvin tärkeänä ja olennaisena asiana. Valmentaja on tällöin perillä asiakkaan tarpeista alusta alkaen eikä jää vain valmennuksen irralliseksi toteuttajaksi. Ajattelenkin, että myynti on asiakkaan auttamista ja myyntitilanne ensimmäinen valmennuskohtaaminen, jossa pyritään selvittämään asiakkaan haasteet ja kehittämistarpeet, joihin minä valmentajana voin tarjota ratkaisuja.

  Valmentajan työssä minua motivoi erityisesti ihmisten oivalluttaminen: ihmiset keksivät, kehittävät ja löytävät ratkaisut itse, kun niitä ei anneta valmiina käteen. Tämä erottaa valmentamisen kouluttamisesta. Valmentaminen haastaa myös minut jatkuvaan itseni kehittämiseen ja likoon laittamiseen. Intohimoni valmentamiseen tulee myös urheilumaailmasta, jossa olen oppinut, että uuden taidon kehittyminen ja suorituksen onnistuminen edellyttävät tarpeeksi monia onnistuneita toistoja. Toistojen välissä puolestaan tulee olla riittävä määrä palautetta ja sparrausta, jotta kehittyminen on jatkuvaa. Kukaan ei synny suoraan esimerkiksi loistavaksi esiintyjäksi, vaan sellaiseksi kehitytään harjoituksen avulla!

  Korostaisin kolmea tärkeää ominaisuutta työssäni:

  1. Sisäistä yrittäjyyttä
  2. Joustavuutta
  3. Vahvaa oman asiantuntijuusalan osaamista

  Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitan tavoitteellisuutta, strategista oma-aloitteisuutta, kehitysorientaatiota ja valmiutta kovaan työn tekoon. Joustavuus puolestaan merkitsee minulle kyvykkyyttä hallita ajankäyttöään työssä, jossa ei ole kiinteää työaikaa. Kaiken perustana on luonnollisesti oman asiantuntijuusalan vahva hallinta, jotta asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata oman osaamisen avulla. Tiedot ja taidot tulee pystyä muuttamaan käytännönläheiseksi toiminnaksi, joista on hyötyä asiakkaalle.”

  Balentor urapolut

  Urapolkusi meillä

  Meillä viihtyvät henkilöt, joilla on halu ja kyky myydä kehittämisratkaisuja asiakkaille sekä palo toteuttaa tuloksekkaasti haastavia ja monimutkaisia asiakasprojekteja. Balentorilaisia yhdistää palava halu kasvaa ja kehittyä sekä rohkeus tuoda asiakkaille näkemyksiä haasteisiin sekä kyseenalaistaa olemassa olevia ratkaisuja.

  Katso avoimet työpaikat ja hae!

  Tutustu muihinkin urapolkuihimme