Kakkua kakun päälle image Ratkaisumyynti – Asiakkaan tarpeiden huomioiminen tuloksekkaan myynnin perustana

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Harjoittelijana Balentorilla – mahdollisuuksia ja haasteita, oivalluksia ja oppeja

Balentorilla harjoittelijana toiminen on ollut sekä opettavaista, mielenkiintoista että haastavaa – kaikkea tätä sopivassa suhteessa. Balentorilla kannustetaan ottamaan vastuuta, toimimaan itsenäisesti sekä tuomaan oma perusteltu näkemys rohkeasti esille. Jatkuva kehittymisen halu ja oman tekemisen parantaminen ovat luontainen osa työyhteisöämme unohtamatta ainutlaatuista työn tekemisen draivia, joka imaisee mukaansa ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Työnteolle omistautunut asenne tarttuu ja työyhteisöön sitoutetaan kuin huomaamatta.

Harjoittelijan työtehtävät Balentorilla ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Valmennusassistenttina projektinhallinnollisissa tehtävissä olen päässyt organisoimaan erilaisten valmennusohjelmien käytännön toimintoja , keskittynyt Balentorin sisäisiin kehittämisen tehtäviin sekä toiminut valmentajien avustajana mitä erilaisimmissa projekteissa. Toimistorutiinit ovat luontainen osa harjoittelijan työnkuvaa ja nopeat toimeksiannot pitävät työtahdin tehokkaana ja aikaansaavana. Yhteydenpito asiakkaisiin on päivittäistä ja tuo harjoittelijan aidosti osaksi Balentorin asiakassuhteiden hoitoa. Harjoittelijan työn merkittävyys näkyy siis yrityksen jokapäiväisissä toiminnoissa ja kuvastaa harjoittelijalle osoitetun luottamuksen määrää.

Karismaattisten ja säväyttävien valmentajiemme työtä näkee hyvin monesta eri näkökulmasta harjoittelun aikana. Harjoittelija pääsee seuraamaan valmentajien vetämiä kehitysprojekteja alusta loppuun saakka osallistumalla valmentajien tiimipalavereihin, käsittelemällä valmennuspalautteita, osallistumalla valmennusmateriaalien suunnitteluun, kontaktoimalla asiakkaita sekä avustamalla valmentajia erilaisissa kehitysprojekteihin liittyvissä toimeksiannoissa. Oma käsitykseni valmentajan työn moninaisuudesta ja antoisuudesta on vain lisääntynyt harjoittelun aikana eivätkä valmentajien kanssa käydyt mielenkiintoiset keskustelut heidän työstään ole yhtään vähentäneet kiinnostusta valmentajana ja kehittäjänä toimimista kohtaan, päinvastoin. Intohimoinen suhtautuminen työntekoon tarttuu ja halu kehittyä asiantuntijaksi omalla alallaan kasvaa entisestään.

Harjoittelun aikana usko omaan osaamiseen lisääntyy ja ymmärrys työelämän vaatimuksista realisoituu. Balentorilla harjoittelijalta edellytetäänkin paineensietokykyä, reipasta työotetta, hyvää koordinointikykyä ja omatoimisuutta, kykyä napata nopeasti kiinni toimeksiannoista, asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, rohkeutta ja dynaamisuutta sekä halua parantaa suoritustaan jatkuvasti. Balentor puolestaan tarjoaa harjoittelijalle vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tilaisuuden kehittää itseään monella eri osa-alueella, aitiopaikan valmentajan työhön tutustumiseen sekä mahdollisuuden suunnata työtehtäviään oman kiinnostuksen mukaan. Harjoittelu on antanut minulle, opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, oivan ponnahduslaudan työelämään ja hyviä verkostoitumismahdollisuuksia sekä rohkeutta, periksiantamattomuutta ja näkemyksellisyyttä.

Emma Saaranen,
valmennusassistentti

Balentor
Balentor
Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan