image Webinaaritallenne
Uuden ajan myynnin kehittäminen
image Videoblogi:
Harjoittelu Balentorilla

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Uusia oppeja ja vaihtelevia työtehtäviä – tätä kaikkea harjoittelu Balentorilla tarjoaa!

  Projektinjohdon ja markkinoinnin harjoittelua on takana jo yli kolme kuukautta. Aika on kulunut hurjaa vauhtia, ja nyt onkin hyvä aika pysähtyä miettimään, mitä kaikkea harjoittelusta on tähän mennessä jäänyt käteen. Millaista harjoittelussa on ollut? Mitä kaikkea olemme oppineet? Lue kokemuksistamme ja hae meille seuraavaksi harjoittelijaksi!

  Suunnitelmallisuutta ja itseohjautuvuutta projektinhallinnan parissa

  Työharjoitteluni Balentorilla koostuu valmennusassistentin tehtävistä ja tehtävistä projektinhallinnon parissa. Valmennusassistenttina harjoittelijoiden vastuulla ovat toimiston perusaskareista huolehtiminen ja erinäisten juoksevien asioiden hoitaminen. Näiden lisäksi harjoittelijoiden tehtävänä on helpottaa valmentajien kiireistä arkea toimimalla heidän taustatukenaan ja vastaamalla heidän toimeksiantoihinsa nopeallakin aikataululla. Toimiminen nopeasti muuttuvissa tilanteissa kehittää erityisesti priorisointi- ja paineensietokykyä, sekä ongelmanratkaisutaitoja. Näiden lisäksi harjoittelijalle tulevat hyvin tutuksi erilaiset ohjelmistot, järjestelmät ja IT-laitteet, jolloin myös IT-taidot kehittyvät huimasti.

  Projektinjohdon tehtävät koostuvat pääsääntöisesti PK-yrityksille suunnattujen kehitysohjelmien koordinoinnista, joita Balentor toteuttaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Harjoittelijan vastuulla ovat valmennusten käytännön järjestelyt, kuten tietojen päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen, osallistujien kontaktoinnit, tilavarausten hallinta, valmennusraporttien koonnit sekä valmennusten laskutus. Valmennuksia on samaan aikaan käynnissä useita, joten tehtävä vaatii ja kehittää organisointitaitoja, kykyä hallita suurempia ja pienempiä kokonaisuuksia samanaikaisesti, sekä kykyä suunnitella ja aikatauluttaa omaa työskentelyä.

  Harjoitteluun tullessaan ei tarvitse olla valmis, sillä tehtäviin saa kattavan perehdytyksen ja nämäkin työt opitaan vain töitä tekemällä.

  Harjoittelu opettaa paljon hektisestä B2B-alasta, projektinhallinnasta sekä auttaa kehittämään erityisesti itseohjautuvuutta ja oman työnsä johtamisen taitoja. Näistä on varmasti apua työelämässä tulevaisuudessakin, joten paikka on hyvä alku työuralle. Harjoitteluun tullessaan ei tarvitse olla valmis, sillä tehtäviin saa kattavan perehdytyksen ja nämäkin työt opitaan vain töitä tekemällä. Hae siis rohkeasti mukaan!

  Taru Varsell – Projektinjohdon harjoittelija, syksy 2020

  Markkinoinnin harjoittelijana saa kullanarvoista kokemusta B2B-toimialasta!

  Markkinoinnin harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. sisällöntuotanto ja sisältöjen suunnittelu, sosiaalisen median kanavien päivittäminen, sisäinen viestintä, materiaalien visualisointi, sekä CRM-järjestelmän ylläpito; vain muutamia mainitakseni. Tehtävänkuva on hyvin laaja ja harjoittelussa pääseekin hyödyntämään sekä visuaalista silmää että hyviä kirjoitustaitoja. Harjoittelussa tehdään myös tiivistä yhteistyötä projektinjohdon harjoittelijan kanssa ja yhdessä huolehditaankin toimiston juoksevien asioiden hoitamisesta, kuten valmennuspalautteiden keräämisestä, materiaalien käännöstöistä ja tulostuspyynnöistä. Tekemistä todellakin riittää jokaiselle päivälle!

  Toivoin harjoittelulta erityisesti sitä, että pääsen hankkimaan käytännön osaamista markkinoinnista – ja sitä todellakin sain! Markkinoinnin osaamisen lisäksi olen päässyt kehittämään myös muita tarpeellisia työelämätaitoja, kuten itseohjautuvuutta ja töiden aikatauluttamista. Yksi tärkeimmistä asioista, joita olen oppinut harjoittelun aikana, on priorisointi. Saatat olla kirjoittamassa blogitekstiä, kun valmentaja pyytää sinua lähettämään palautelinkit valmennuksen osallistujille, ja samanaikaisesti puhelin soi ja uusia toimeksiantoja kilahtaa sähköpostiin. Tällöin korostuvat sekä priorisointitaidot että kyky ennakoida muuttuvia tilanteita. Harjoittelijana hyötyy myös hyvistä IT-taidoista, sillä työssä tulevat tutuiksi useat eri järjestelmät, kuten Excel, Powerpoint ja Hubspot!

  Toivoin harjoittelulta erityisesti sitä, että pääsen hankkimaan käytännön osaamista markkinoinnista – ja sitä todellakin sain!

  Markkinoinnin harjoittelu antaa oivan mahdollisuuden kurkistaa B2B-toimialan maailmaan! Harjoittelussa pääsee oppimaan, miten markkinointia tehdään käytännössä B2B-yrityksessä ja miten eri kohderyhmille viestitään. Harjoittelussa saa myös avoimesti ehdottaa uusia ideoita, joita kokeillaan varsin matalalla kynnyksellä. Uskon, että harjoittelu Balentorilla antaa hyvät avaimet tulevaisuuden työelämää varten, sillä harjoittelussa pääsee työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa, ideoimaan uutta ja hankkimaan kokonaisvaltaista ymmärrystä B2B-toimialasta!

  Matilda Heiskanen – Markkinoinnin harjoittelija, syksy 2020

  Heräsikö kiinnostuksesi? Lue lisää ja laita hakemusta tulemaan!

  Avatar photo
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan