image Osaamisen johtamisesta kilpailuetua? image Digitaalisuuden pitää muuttaa myös prosesseja ja johtamista

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Markkinointia ja projektinjohtoa – tätä on harjoittelu Balentorilla

Harjoittelijana myynnin ja markkinoinnin tehtävissä

Aloitin myynnin ja markkinoinnin harjoittelijana elokuussa 2018. Itselläni taustana oli kauppatieteiden kandidaatin paperit, joten kokemusta markkinoinnista löytyi vain teoriapohjalta. Yllätyinkin siitä, miten paljon sain vastuuta markkinoinnin osalta. Vastasin täysin Balentorin some-kanavista ja niiden sisällöntuotannosta sekä sisäisestä markkinoinnista: viikkotiedotteet ja yrityksen sisäinen viestintä kuuluivat tavallisiin työtehtäviini. Pääsin muokkaamaan materiaalien ulkonäköä brändin mukaisiksi sekä toteuttamaan erilaisia blogi ja vlogi -projekteja. Sain vapaasti suunnitella, mikä olisi seuraava steppi markkinoinnin osalta, mitä julkaisusuunnitelma sisältää ja mitä pitäisi kehittää. Pääsin myös osallistumaan mielenkiintoisiin projekteihin ja markkinointipalavereihin sekä kuuntelemaan valmentajien vaikuttavia puheenvuoroja.

Sain kertoa mielipiteeni ja niitä kuunneltiin tosissaan. Minulta kysyttiin usein neuvoa markkinoinnin näkökulmasta. Sain toimia vapaasti ja minun osaamiseeni luotettiin. Kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että opin Balentorin harjoittelun aikana älyttömän paljon niin markkinoinnin saralta kuin tehtävien hallinnasta, ajankäytöstä ja itsensä johtamisestakin. Tämä harjoittelu oli itselleni ensi kosketus markkinoinnin konkreettisiin tehtäviin ja, kuten sanottu, hyödyllinen sellainen.

Koska molempien harjoittelijoiden virallinen työtitteli on valmennusassistentti, työnkuva sisältää myös valmentajien tukemista ja heidän työnsä helpottamista. Näiden lisäksi toimiston arjen pyörittäminen on harjoittelijoiden vastuulla. Saat hyvän perehdytyksen työtehtävääsi edellisiltä harjoittelijoilta, joten älä huoli, opit kyllä. Meillä ei myöskään, asiantuntijayrityksenä, ole korkeaa hierarkiaa, Balentorin toiminta on läpinäkyvää ja henkilöstö itseohjautuvaa. Ilmapiiri on myös ehdottomasti mainitsemisen arvoinen asia! Tänne valitaan niitä ”hyviä tyyppejä”, joilta löytyy ammattitaitoa ja akateemista osaamista alalta. Pääset siis työskentelemään alan ammattilaisten kanssa ja oppimaan heiltä jatkuvasti. Balentor myös kasvaa hyvää vauhtia, joten uramahdollisuuksia aukeaa koko ajan lisää. Moni nykyinen valmentajamme on aloittanut Balentor-uransa harjoittelijana, joten tämä voi olla juuri oikea askel urallasi!

Myynnin ja markkinoinnin harjoittelija 2018, nykyinen markkinointikoordinaattori – Julia Ryhänen

Harjoittelijana projektinjohdon tehtävissä

Työharjoittelu Balentorilla tarjoaa monipuolisia työtehtäviä sekä itsenäisesti, että yhdessä muiden työntekijöiden kanssa toteutettavaksi. Rutiinia työhön tuovat toimiston perusaskareet, mutta yksikään päivä ei ole samanlainen. Ajoittain kiireinen toimiston arki ja nopeasti tulevat toimeksiannot sekä vaihtuvat tilanteet edellyttävät harjoittelijalta paineen- ja stressinsietokykyä, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kokonaisuuksien hallintaa. Erityisesti projektinjohdon harjoittelijan tehtävissä välttämätöntä on myös kyky suunnitella ja aikatauluttaa omaa työtään. Ajankäytön hallintaan liittyen mielestäni tärkein taito, jota tässä työssä tarvitsee ja toisaalta oppii, on priorisointi. Tehtävälista on pitkä, mutta tietyt asiat täytyy tehdä heti, osan ehtii huomennakin. Monta rautaa on usein tulessa yhtä aikaa, joten työssä oppii suuntaamaan keskittymistä nopeasti asiasta toiseen ja hallitsemaan yksityiskohtia laajojen kokonaisuuksien sisällä.

Harjoittelijoille annetaan vastuuta, ja sitä myös odotetaan. Projektinjohdon harjoittelija vastaa ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettavien kehitysohjelmien osallistujien koordinoinnista, tilavarauksista ja -vahvistuksista, valmennuspalautteista ja erilaisista käytännön järjestelyistä. Lisäksi tyypillisiä projektinjohdon harjoittelijan työtehtäviä ovat laskutus, valmennuspalautteiden raportointi ja vaihtuvat valmentajien työtä tukevat tehtävät, kuten materiaalien työstäminen ja käännöstyöt. Tehtävät eivät varmasti lopu kesken, sillä mukaan pääsee monenlaisiin projekteihin oman mielenkiinnon mukaan ja harjoittelijoiden mielipiteitä kuunnellaan aidosti.

Harjoittelu on opettanut minulle paljon konsulttimaailmasta ja asiakkuuksien hoidosta. Erityisen positiivisesti minut yllätti Balentorin työyhteisö, jossa on vahva tekemisen meininki, mahtavia persoonia ja, jossa harjoittelijat otetaan lämmöllä vastaan. Kunnioitan suuresti sitä panosta, jonka Balentorin työntekijät antavat joka päivä yrityksen ja asiakkaidensa eteen sekä intohimoa, jolla se tehdään.

Projektinjohdon harjoittelija 2018, nykyinen kehitysasiantuntija – Salli Kokkinen

Kerromme mielellämme lisää, joten ole rohkeasti yhteydessä, jos kiinnostuit!

Entinen myyynnin ja markkinoinnin harjoittelija,
nykyinen markkinointikoordinaattori
Julia Ryhänen

Entinen projektinjohdon harjoittelija,
nykyinen kehitysasiantuntija
Salli Kokkinen

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian