Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Itseohjautuvan organisaation rakentaminen

  Itseohjautuvuus

  Itseohjautuvan organisaation rakentaminen

  Itseohjautuvan organisaation rakentaminen lähtee perinteikkäästi tavoitetilan määrittelystä. Mitä itseohjautuvuudella halutaan saavuttaa ja mitä itseohjautuvuuden tasoa tavoitellaan? Tavoitteen määrittelyssä on tärkeää pystyä kuvaamaan sitä, kuinka tiimit ja yksilöt toimivat ja mistä he vastaavat, kun toimitaan halutulla tavalla.

  Itseohjautuvan organisaation rakentamisen tukipylväät

  Itseohjautuvuutta rakennettaessa on tärkeää tunnistaa organisaation lähtötila, kypsyystaso. Jos itseohjautuvuutta lähdetään edistämään liian suurin harppauksin, voi siirtyminen hierarkisesta toimintamallista itseohjautuvaan tuntua ylivoimaiselta toteuttaa. Itseohjautuvuuttakin täytyy siis johtaa!

  Kun tavoitetila ja kypsyystaso on tunnistettu, täytyy olemassa olevat toimintatavat, päätöksentekomalli ja johtamismalli perata lävitse. Näiden pohjalta tehdään päätöksiä siitä, mitkä toimintamallit tukevat tavoiteltavaa itseohjautuvuuden tilaa ja mitkä estävät sitä. Lisäksi tunnistetaan ne toimintamallit, joita tulee muuttaa.

  Itseohjautuvuuteen toimintasuunnitelma

  Pelkällä puheella ja valmennuksella ei saavuteta niitä itseohjautuvuuden tavoitteita, joita on asetettu. Täytyy luoda toimintasuunnitelma. Mitä muutetaan? Mitä lähdetään kokeilemaan? Kuinka arviointi ja oppiminen tapahtuu? Missä aikataulussa muutoksia tehdään?

  Uudenlaiset kokeilut kuuluvat oleellisena osana itseohjautuvuuden rakentamiseen. Teoria ei kerro meille sitä, mitä itseohjautuvuus todellisuudessa on ja mitä se meiltä vaatii. Kokeiluiden pohjalta alkaa muodostumaan uusia itseohjatuvan organisaation toimintatapoja, joiden jatkuvuutta täytyy tukea.

  Johtamisen muutos liittyy oleellisesti itseohjautuvan organisaation rakentamiseen. Johtaminen ei kuitenkaan poistu, vaan muuttaa muotoaan. Arviointi ja oppiminen viedään hierarkiassa alemmaksi, mutta sen toteutumista täytyy johtaa luomalla selkeitä toimintatapoja.

  Itseohjautuvuuteen selkeillä toimintamalleilla

  Vastoin suhteellisen yleistä käsitystä, jokaisella hyvin toimivalla itseohjautuvalla organisaatiolla on selkeät toimintamallit ja –tavat. Ilman toimintamalleja ja suuntaa itseohjautuvuus on kaoottista ja tavoiteltujen tulosten saavuttaminen haastavaa.

  Tärkeimpiä asioita, joissa organisaatiolla tulee olla selkeät toimintatavat itseohjautuvuutta rakentaessa:

  • Kuinka strategiaa ohjataan ja toimeenpannaan?
   • Esim. OKR-ohjausmalli, joka tukee itseohjautuvuutta ja antaa selkeän tavan toimeenpanna vertikaalisessa suunnassa.
  • Kuinka arvovirrat tunnistetaan ja varmistetaan niiden toimivuus?
  • Kuinka arviointi ja oppiminen tapahtuu?
  • Kuinka yhteisöllisyys varmistetaan?
  • Mikä päätöksentekomallimme on?
  • Kuinka läpinäkyvyys tavoitteissa, tekemisessä ja tuloksissa varmistetaan?
  • Missä tiedonkulku tapahtuu ja kuinka sen toimivuus varmistetaan?
  Videoblogi

  Itseohjautuvan organisaation rakentaminen

  Itseohjautuvaan kulttuuriin siirtyminen vaatii arjen monipuolista tarkastelua.

  Ota yhteyttä, niin mietitään askelmerkit eteenpäin yhdessä!

  Tiina Luoto-Mäenpää
  Yritysvalmentaja
  050 546 7575
  tiina.luoto-maenpaa
  @balentor.fi

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi